Neveklovice

Rubrika: Region

Na hranici Středočeského a Libereckého kraje v mírně zvlněné krajině se nachází obec, kde je k vidění řada malebných roubených chalup typických pro Pojizeří a Českolipsko.

Neveklovice leží na táhlém hřbetu mezi údolím potoka Zábrdky a údolím Malé Mohelky v klidné oblasti stranou hlavního tahu z Mnichova Hradiště na Český Dub. Vzhledem k tomu, že silnice, která tudy prochází, vede zastavěným okrajem obce, běžného cestujícího ani nenapadne, že jádro vesnice a její nejkrásnější část zůstávají skryty. Samotná protáhlá náves leží ve svahu pod nejhořejší řadou usedlostí. Západní a severní strana návsi je lemována roubenými chalupami. Další rozvolněná zástavba je podél zbývajících stran návsi a v nejspodnější části obce podél cesty vedoucí do polí.

Přízemní a patrové chalupy

V Neveklovicích můžeme vidět chalupy, na nichž je patrné prolínání forem pojizerského a českolipského domu. Jsou tu domy přízemní i patrové, s roubenou obytnou částí a chlévy vystavěnými z pískovcových kvádrů. Roubená patra jsou opatřena konstrukcí pavlače, která je vynášena stropními trámy přízemí před podélnou obvodovou stěnu. Shora je pavlač kryta přesahující střechou domu.

Charakteristické pro zdejší chalupy je bohaté tesařské zpracování zdobných detailů dřevěných konstrukcí – vyřezávaných lišt na prkenných štítech a profilovaných sloupků a zábradlí u pavlačí. Na několika střechách lze pozorovat námětky, což jsou zkrácené krokve převádějící strmý úhel střechy do mírnějšího sklonu.

Pohanské hroby

Neveklovice byly osídleny už hodně dávno, o čemž svědčí nález pohanských hrobů, popelnic a žárovišť v roce 1895. První písemná zmínka pochází z roku 1177, kdy je obec uváděna při vypočítávání zboží, které Heřman z Markvartic daroval cisterciáckým mnichům, které povolal z Plas do Kláštera u Mnichova Hradiště.

Ze 14. století je v klášterském urbáři uvedeno 14 neveklovických usedlíků, kteří byli mnichům povinováni robotou, platem a různými dávkami. Tehdy byly Neveklovice součástí klášterského panství, jehož majitelé se v průběhu staletí často střídali. V 17. století zde řádila švédská vojska, která v obci vypálila šest gruntů.

Roku 1654 bylo v Neveklovicích zaznamenáno 15 obydlených usedlostí. V roce 1920 žilo v obci 175 obyvatel ve 43 popisných číslech. V té době byla ve vsi hospoda, obchod se smíšeným zbožím a kovárna. V roce 1943 měly Neveklovice 120 obyvatel a 43 popisných čísel. V roce 2006 zde žije 44 obyvatel, část chalup slouží jako víkendové domy.

„Víkendová“ vesnice

Nejhodnotnější stavbou je čp. 15 stojící u silnice. Nejstarší záznam ji registruje coby zájezdní hospodu už v roce 1550! Formani se v ní zastavovali na cestě do Žitavy. Dnes toto mohutné patrové stavení slouží jako víkendová chalupa a je ve výborném stavu. Ostatní roubené domy ve vsi pocházejí z přelomu 18. a 19. století. Nachází se mezi nimi několik chalup, na které je radost se podívat – čp. 12, 13, 17, 40 a třeba i čp. 33, které překvapí malovanými lištami kolem oken. Většinou jde o víkendově užívané domy.

Kolorit vesnice dotvářejí plaňkové ploty s dřevěnými brankami a obyčejné nezpevněné cesty. Jedna z nich vede kolem růžové kapličky se šindelovou střechou a se zvonicí, vedle ní stojí na sloupku na plechu malovaný svatý Václav na koni. Kaplička má v pískovcovém portálu vyrytý rok 1800.

Zástavba Neveklovic, zejména kolem návsi, si naštěstí až do dnešních dnů i přes určité modernizace zachovala půvabný ráz.

text: Martina Lžičařová
foto: Martina Lžičařová a Petr Živný

Neveklovice

Neveklovice