U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Netýrejme zvířata

Kategorie: Právo | Autor: Doc. MVDr. Richard Sovják, Csc.

Ústřední komise pro ochranu zvířat MZe ČR je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat“) orgánem jejich ochrany a koordinuje plnění úkolů na tomto úseku. Chce znovu upozornit na problém týrání zvířat a jeho propagace, jímž se zabývá i novela zákona z dubna roku 2004.

Ustanovení § 4a zákona stanoví:

Za propagaci týrání se považuje zejména: a) vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat, b) zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem.

   K tomu je třeba doplnit, že ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat považuje za týrání zvířete provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírování uší, ničení hlasivek nebo používání jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat, amputování drápů, zubů, jedových nebo pachových žláz z jiných než zdravotních důvodů (výjimkou jsou případy uvedené v § 7 odst. 3, tedy odrohování telat, krácení ocasu u selat, štěňat, jehňat atd. za stanovených podmínek).

   Veřejného vystoupení (vystoupení zvířete nebo zvířat nebo soustředění zvířat jednoho nebo různých chovatelů na určeném místě z propagačních nebo komerčních důvodů, které je přístupné veřejnosti, nebo na něm vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho exteriéru nebo výkonu, např. varietní vystoupení, příprava filmů a televizních pořadů s využitím drezúry zvířat pro tyto účely, posuzování exteriéru zvířat) nebo svodu zvířat (soustředění zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo přehlídka zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže) se nesmí zúčastnit zvíře s provedením chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu (viz ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat).

   Stejně tak nelze provádět činnosti, které považuje zákon na ochranu zvířat za týrání, např. zvířata nutit k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly, podrobit je výcviku, veřejnému vystoupení anebo obdobné aktivitě, je-li to pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením. Rovněž se za týrání považuje výchova, cvičení nebo účelové používání zvířat k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům.

   V této souvislosti doporučujeme vaší pozornosti rovněž Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k problematice kupírování uší psů, jejich účasti na veřejných vystoupeních a svodech, a k propagaci týrání zvířat, které je spolu s dalšími stanovisky k dispozici na internetových stránkách ÚKOZ na adrese http://www.mze.cz/ [Ochrana zvířat -> Stanoviska a názory ÚKOZ].

O autorovi| Doc. MVDr. Richard Sovják, Csc., předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Netýrejme zvířata