U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Keramika: vhodná i do zahrady

Kategorie: Venkovní dlažby | Autor:

Kaolíny, jíly, živce a další přísady jsou základem výroby keramických dlaždic, které jsou nejčastějším řešením pro vnitřní dlažby. Nacházíme je však často i na terasách a dalších zpevněných plochách okolo domu.

Hutné dlažby s glazurou

Jde o materiály s nasákavostí do 3 %, takže je lze při dodržení určitých zásad konstrukce podkladu použít i na balkony, popřípadě terasy. Jakmile by však pronikla do podkladu voda, mohlo by dojít v zimních měsících k poškození dlažby mrazem. Pozor, na trhu se pod stejným názvem mohou objevovat i glazované dlaždice polohutné s nasákavostí od 3 do 10 %, tudíž nemrazuvzdorné a s nižší mechanickou odolností. Vzhledem k nižší ceně jsou lákavé, ale po určité době provozu mohou praskat a glazura se snáze poruší.

Režné dlaždice

Jsou červenohnědé, neglazované, s nasákavostí okolo 0,5 %. Jejich výroba je ekonomicky náročná: vypalují se několik dnů v tunelových pecích a vysoký je i podíl ruční práce, čemuž odpovídá i cena. Nejznámějším příkladem uvedeného výrobku u nás je dlažba Gemini z Chlumčanských keramických závodů. Pro svůj vzhled a charakteristické parametry jsou oblíbené i mezi památkáři.

Slinuté neglazované dlažby

Díky způsobu výroby (homogennosti střepu) mají nízkou nasákavost (0,04 – 0,5 %) a vysokou pevnost střepu. Proto jsou ideálním a univerzálním materiálem pro interiér i exteriér a díky svým vlastnostem i přijatelné ceně zdatně vytlačují režnou dlažbu. V porovnání s přírodním materiálem jsou tvrdší, mají menší nasákavost, delší životnost a pochopitelně i nižší cenu.

Slinuté glazované dlažby

Patří mezi nejoblíbenější keramické produkty vůbec. Spojují výborné vlastnosti slinutého střepu (probarveného v celém profilu) s designovou pestrostí materiálů glazovaných. Díky malé nasákavosti jsou použitelné zejména v exteriéru.

Tažená cihlová dlažba

Přestože se nemůže pochlubit nijak moc zajímavými parametry, je tato dlažba, kterou známe pod označením cotto, velmi oblíbená pro svůj rustikální vzhled. Historie její výroby sahá několik století nazpátek. Kdo se pro tuto dlažbu, která se netvaruje lisováním, ale tažením ve vlhkém stavu, rozhodne, musí počítat s několika omezeními. Nasákavost střepu je hodně vysoká, pohybuje se dokonce v rozmezí od 3 do 16 % (nejčastěji 5 – 9 %), a tvrdost ani pevnost v ohybu není vysoká. V extrémně zatíženém prostoru proto nebude mít dlouhou životnost.

Osvědčená kamenina

Jde o dlouhodobě osvědčený keramický materiál, jenž byl známý už před naším letopočtem ve staré Číně. Má velmi nízkou nasákavost, tudíž je mrazuvzdorný i kyselinovzdorný. Praskání a deformaci při vypalování za velmi vysokých teplot zamezuje přídavek křemenného písku nebo kameninového zlomu. U nás se kamenina vyrábí tažením (čtverce a obdélníky) i ražením (šesti a osmiúhelníky), glazovaná i neglazovaná. Barva je dána surovinou a také pecní atmosférou, vždy však jde o přírodní odstíny: žlutohnědé nebo červenohnědé, často s nepravidelnými hnědými skvrnami. Výrobky s těmito efekty jsou často žádány pro svou originalitu.

Keramika: vhodná i do zahrady