U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Před cestou do zahraničí

Kategorie: Právo | Autor:

DOPORUČUJEME

Před zahraniční cestou by si měl každý občan zkontrolovat, jestli má platný cestovní doklad, a zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě, zejména:

* zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv (bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza časové rozmezí se v jednotlivých dohodách pohybuje od jednoho do šesti měsíců)

* jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území (většina států požaduje minimální časovou platnost cestovního pasu, která se pohybuje zpravidla od jednoho do šesti měsíců)

* jaké množství peněz v cizí měně občan může nebo musí při cestě do daného státu mít.

Před cestou do zahraničí