Nátěry kovů v exteriéru

Rubrika: Dílna

Ocelové konstrukce, plechové střechy, žlaby, okapy, vrata, mříže a další kovové předměty pod širým nebem podléhají korozi. Musíme je proto chránit vhodným antikorozním nátěrem.

Tato vrata již nový nátěr potřebují, ale musí tomu předcházet důkladné odstranění rzi a očištění

O životnosti nátěru kovů rozhoduje velkou měrou předběžná úprava povrchu. Především je nutné, aby povrch byl zbaven mastnoty, nečistot, okují, starých nepřilnavých nátěrů a přítomných korozních produktů.

Čištění podkladu

K čištění kovových materiálů se používají ruční ocelové kartáče či rotační drátěné kotouče, které patří k příslušenství elektrické vrtačky. Zbytky rzi, které nejdou odbrousit, můžeme odstranit odrezovačem. Odrezovače se prodávají buď oplachové, nebo bezoplachové. Staré nátěry je možné také nahřát horkovzdušnou pistolí a odstranit je pomocí špachtle.

Univerzální základová barva na kov Universal Metal Primer v balení 5 litrů

Natíraný povrch by měl být vždy suchý. Není-li předmět příliš zamaštěný nebo znečištěný voskem, vazelínou, mazacím tukem apod., stačí jej omýt horkou vodou se saponátem, opláchnout čistou vodou a osušit nejlépe horkým vzduchem, třeba pomocí vysoušeče vlasů. Povrch oceli je po mokrém odmašťování náchylný k rychlému pokrytí rzí (mžiková koroze), a proto je třeba co nejrychleji povrch osušit a co nejdříve opatřit základním nátěrem.

Základové barvy na kov

Základové barvy jsou nejdůležitější položkou při natírání kovu. Jejich důkladný výběr a volba správného druhu výrazně ovlivňuje životnost nátěru, který jsme se rozhodli aplikovat. Tyto barvy se dělí na několik skupin: základové barvy na ocel, dále na lehké kovy (pozink, měd, hliník) a antikorozní barvy přímo na rez. Dále se mohou základové barvy dělit na rozpouštědlové (syntetické) a vodou ředitelné. Ze sortimentu základních barev je dobré volit takové, které obsahují antikorozní pigmenty a které se snášejí se zamýšlenými vrchními emaily.

Syntetické barvy

Největší skupinu tvoří základové barvy syntetické. Jsou určeny pro venkovní i vnitřní použití. Pro své antikorozivní vlastnosti se používají hlavně k venkovním nátěrům.

Před použitím obsah syntetické barvy důkladně rozmícháme, naředíme na potřebnou konzistenci, případně přecedíme. Nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním na dobře očištěné, odrezené, odmaštěné a suché povrchy při teplotě 10 až 25 °C a relativní vlhkosti do 75 %. Nátěr je při teplotě 23 °C nelepivý zhruba do 4 hodin a protvrdlý do 24 hodin. Další nátěry vrchními emaily je možné aplikovat po zhruba 6 hodinách.

Vodouředitelné barvy

Základové barvy vodouředitelné nejsou žádnou novinkou. Standardně prodávané však nedosahují kvality syntetických barev, a ty nejlepší z nich jsou nepoměrně dražší než barvy rozpouštědlové.

Venkovní zábradlí nejlépe ošetříme antikorozní syntetickou barvou

Na zaschlý nátěr základní barvy (v jedné nebo dvou vrstvách, podle kvality podkladu) nanášíme vrchní email nebo barvu. Na některé rychleschnoucí základní barvy můžeme nanášet další vrstvu už po 2 hodinách, na většinu dalších po 8 až 24 hodinách.

Interval 24 hodin před nanášením vrchní barvy je nejobvyklejší, protože při nátěrech větších konstrukcí, třeba železných plotů, je reálné jeden den natřít celou plochu základní barvou a druhý den barvou vrchní. Prodlužovat několikanásobně dobu mezi jednotlivými nátěry není vhodné, protože to vede ke zhoršení přilnavosti vrstev.

Nátěry pozinkovaného plechu

Z pozinkovaného plechu se zhotovují střešní krytiny, okapy a žlaby, vrata ke garážím a skladům apod. Pro výběr základní barvy je třeba vědět, zda je plech čerstvý (ještě lesklý), nebo již zoxidovaný (matný). V každém případě se musí plech před nátěrem odmastit, protože na jeho povrchu je vrstvička separačního oleje. K odmaštění použijeme horkou vodu s přídavkem saponátu (Sapon, Rekord apod.), kterou plech omyjeme, opláchneme čistou vodou a necháme uschnout.

Kovové části zahradního nábytku je také třeba ochránit před korozí

Čerstvý nezoxidovaný plech musíme nejprve natřít reaktivní barvou, která obsahuje kyselinu fosforečnou. Účinkem reaktivní barvy se naruší povrch zinkové vrstvy tak, aby byla zaručena přilnavost celého nátěrového systému. Reaktivní barva neslouží jako základ, a proto ještě plech natřeme základní barvou, určenou na lehké kovy.

Pro vrchní nátěr větších ploch, například střechy, garážových vrat, je vhodnější vrchní nátěr syntetickou barvou na konstrukce, která je vláčnější a lépe odolává objemovým změnám plechu, způsobeným rozdílem teplot. Nátěry lesklými tvrdými emaily objemovým změnám plechu dlouhodobě neodolávají, praskají a po čase se odlupují.

 

TEXT: OLDŘICH MACHÁČEK, PETR PETŘÍČEK
FOTO: PAVEL VESELÝ, MARTINA LŽIČAŘOVÁ, BARVY ADEX

Nátěry kovů v exteriéru