Nabíjíme elektromobil

Rubrika: Auto, Auto, rss-feed
dobíjení elektromobilu

Během delších cest se vyplatí dobíjení vozu trochu naplánovat. Foto: Shutterstock

Elektromobilita se pomalu, ale jistě stává součástí našich životů. Na silnicích přibývá čistých elektromobilů i těch s označením plug-in hybrid. Spolu s tím se musejí také změnit některé zažité zvyklosti majitelů těchto vozidel, například i to, jak vůz natankovat, respektive dobít jeho baterie.

Automobily na elektrický pohon můžeme dobíjet několika způsoby na různých místech. Můžeme využít dobíjecích stanic ve veřejné síti, vůz nabijeme ze zásuvky, z domácí nabíječky, případně, pokud je nabíjecími stanicemi vybaveno, můžeme nabíjet i na parkovišti u zaměstnavatele. Elektromobil tak může energii doplňovat v době, kdy spíme, když jsme v práci nebo třeba i při nakupování. Síť dobíjecích stanic není sice stále zcela dokonalá, ale je možné konstatovat, že se to rok od roku zlepšuje. V současnosti se také pracuje na budování infrastruktury rychlonabíjecích a ultrarychlých nabíjecích stanic.

Správné nabíjení pro dobrou kondici baterie

Předpokladem dlouhé životnosti baterie je kromě jiného také její správné nabíjení. Nejde jen o samotný proces nabíjení, ale také o to, jaké nabíječky a nabíjecí stanice jsou používány. Je potřeba pohlídat, aby stav nabití baterie příliš neklesl, zároveň je nutné pohlídat, abychom nenabíjeli do úplného maxima. Uvádí se, že optimální stav nabití je na 80 % a neměl by klesnout pod 20 %. Někdy je samozřejmě možné baterii nabít na maximum, například před dlouhou cestou.

Bateriím pak také nesvědčí příliš vysoké ani příliš nízké teploty. A neměli bychom také zapomínat na pravidelné aktualizace softwaru vozidla. Ty mohou hrát důležitou roli například právě v délce dojezdu elektromobilu nebo hybridu.

nabíjení elektromobilu

Nabíjení vozu je skvělá příležitost k řidičské pauze. Foto: Shutterstock

Dobíjení elektromobilu z veřejné sítě

Nabíjecí stanice veřejných sítí najdeme třeba u supermarketů, v garážích nebo u čerpacích stanic a kolem hlavních dopravních tepen. Dokonce se již zkušebně objevilo také několik dobíjecích míst využívajících sloupy městského veřejného osvětlení. U veřejných míst se nám může stát, že dobíjecí stojan bude zrovna obsazený. V některých případech k tomu může dojít i tehdy, pokud využíváme speciální mobilní aplikaci, která nás navádí k volným dobíjecím místům. Než se ke stojanu dostaneme, může být již opět obsazen. Nezbývá pak nic jiného než hledat další místo, případně delší dobu čekat. To vše je potřeba zahrnout do plánování především delších cest.

Dobíjení elektromobilu v zaměstnání nebo doma

V případě větších vozových parků, v nichž jsou i elektromobily, se zaměstnavatelům vyplatí zřízení firemní dobíjecí infrastruktury, kterou mohou po domluvě využívat rovněž zaměstnanci se soukromým elektromobilem. Vůz se tak nabíjí během naší pracovní doby.

Podle zjištění některých průzkumů však dobíjejí vlastníci elektromobilů své vozy z více než tří čtvrtin v místě svého bydliště. Toto dobíjení poskytuje značný komfort, majitel vozu večer zaparkuje u domu, zapojí vůz na dobíjení a ráno může vyrazit s plně nabitou baterií. Má to bohužel jeden malý problém, majitel vozu bude muset pravděpodobně bydlet v rodinném domě. Na sídlišti se dobíjecí infrastruktura pro vozidla zatím příliš nevidí. A pokud má majitel rodinného domu na střeše navíc fotovoltaickou elektrárnu, dají se tímto způsobem výrazně snížit i provozní náklady.

V případě, že nabíjíme doma, musíme počítat s tím, že se poměrně značná část elektrické energie cestou od rozvaděče do baterie vozidla vytratí. Autoklub ADAC před časem zkoumal, kolik se ztratí proudu, a vyšlo mu, že se jedná až o desítky procent. Záleží nejen na značce elektromobilu, ale i na způsobu nabíjení. K největším ztrátám dochází při přeměně střídavého proudu na stejnosměrný.

dobíjecí wallbox

U rodinného domu či chalupy není problém s umístěním vlastního boxu. Foto: Shutterstock

AC a DC nabíjení

Při pomalejším AC (alternating current) dobíjení vstupuje do elektromobilu ze stojanu, wallboxu nebo zásuvky střídavý proud, vůz si ho pak musí v palubní nabíječce sám přeměnit na proud stejnosměrný. Z tohoto důvodu je AC dobíjení pomalejší. Nabíjení v tomto případě limituje především výkon palubní jednotky. Dalším typem nabíjení je DC (direct current), kdy je využíván rovnou stejnosměrný proud. Nabití baterie elektromobilu je v tomto případě rychlejší.

Další variantou je HPC (a UFC) nabíjení, což jsou ultrarychlé nabíječky. Ty rovněž nabíjejí stejnosměrným proudem jako DC varianta. Většinou se jedná o veřejné dobíjecí stanice, které jsou nejrychlejší, ale také je jejich využití nejdražší.

V domácích a firemních podmínkách se nejčastěji setkáme s AC dobíjením. Nabíjet baterii je možné ze zásuvky, lepší variantou je ale výkonnější a bezpečnější wallbox. Ten se umístí na zeď garáže či domu nebo do prostoru parkovacího stání na stojan, díky tomu poskytuje bezpečné a rychlé dobíjení i dostatečný komfort. Moderní wallboxy můžete řídit na dálku přes telefon a korigovat tak časování a spouštění nabíjení. Před instalací wallboxu je potřeba dát pozor na elektrické rozvody a jejich přetížení. Vhodné je nechat rozvody předem zkontrolovat odborníky a profesionály budeme potřebovat i na samotnou instalaci wallboxu.

Pozor na správné parkování při nabíjení elektromobilu

Při parkování vozidla u nabíječky pamatujme na to, kde má vůz nabíjecí zásuvku. Najedeme si vždy tak, aby konektor byl co nejblíže nabíječce. Kabely sice bývají dostatečně dlouhé, ale neměly by být nikdy zcela napnuté. Při nabíjení především u veřejných dobíjecích stanic je také potřeba zvolit správný typ kabelu a konektoru, který budeme používat.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Nabíjíme elektromobil