U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Montované domy

Kategorie: Stavba | Autor: rb

NOVÉ NÁPADY PRO VENKOV 2

Ve druhém dílu našeho malého seriálu, v němž chceme představit novostavby, které by mohly ladit s venkovským prostředím, se budeme věnovat stavbám montovaným.

Naše dělení možná není zcela přesné, protože i celodřevěné stavby jsou vlastně montované. Zajímavých dřevostaveb je však mnoho, proto jsme se rozhodli rozdělit „montované“ nápady do více dílů.

Kanadské zkušenosti

Zajímavý, často netradiční vzhled a vysoký komfort charakterizují domy, které u nás realizuje dceřinná společnost kanadské firmy. Nosnou konstrukcí je dřevěný skelet z hoblovaných, tepelně stabilizovaných smrkových a borových trámů. Další materiál už si volí majitel -každý dům je originálem. V našem případě jde o sendvič ze sádrokartonu, minerální plsti, umístěné mezi hranoly nosné konstrukce, a tlusté vrstvy extrudovaného polystyrenu. Je zakončen lícovou cihlu, ale stavby lze opláštit i dřevem, klasickou akrylátovou omítkou, plastovým obkladem nebo umělým kamenem. Montáž domu je velmi rychlá, za 4 – 5 měsíců můžete bydlet. www.holidaypacific.cz

Dům šetrný k přírodě i lidem

Rodinný dům je přízemní, usazený nad terénem na pilotech. To je šetrnější k přírodě (méně betonu do základů) i levnější, neboť není třeba řešit hydroizolace, radon ani tepelné izolace základů. Obytné místnosti jsou orientovány na jižní stranu s výstupem na roštovou terasu, která tvoří předěl mezi terénem a domem. V části střechy je zvětšený a snížený přístřešek, nad kterým je teplovodní kolektor. Přírodní charakter stavby posiluje použití rostlých nehraněných sloupů konstrukce a v interiéru domu režné nepálené cihly a jílové omítky. Hlavní konstrukční materiál tvoří lehký fošinkový skelet uzavřený OSB deskami a vyplněný izolací ze slámy nebo recyklovaného papíru a minerální vaty. Na vnější opláštění se počítá s kombinovaným modřínovým obkladem a vápennou omítkou na heraklitu. Energetická spotřeba domu by neměla podle předpokladu překročit 15 kWh/m2 za rok. brotanek@volny.cz

Moderní klasika

Dvojpodlažní dům Carpinus s jeho 45° sklonem střechy si člověk dovede dobře představit i na okraji venkovské zástavby. Nabízí optimální poměr mezi obestavěným prostorem (127,64 m2) a obytnou plochou (214,79 m2). Je postaven systémem K-KONTROL, jehož základem jsou nosné sendvičové panely, skládající se ze dvou částí: ze statického pláště tvořeného světově unikátními dřevoštěpkovými deskami OSK Kronopoly a izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu PSB-S. Jsou energeticky vysoce účinné – tepelný odpor konstrukce při tloušťce panelu 120 mm odpovídá stejné hodnotě zdi z klasických tvárnic téměř čtyřnásobné tloušťky. Díky velikosti panelů (1250 x 2500 až 2800 mm) má tento systém v porovnání s jinými méně spojů, tudíž tu je i menší nebezpečí vzniku tepelných mostů. www.czechpan.cz

Dům, v němž se „ztratilo bednění“

Stavařům a těm, kdož se o stavbu zajímají, je jasné, že jde o Velox, osvědčený systém, který kombinuje kvality dřeva a betonu. Použité štěpkocementové desky výborně tepelně izolují a betonové jádro konstrukce zaručuje vysokou tepelnou akumulaci (asi 7x vyšší než u klasických zdicích materiálů a 22x vyšší v porovnání s plynosilikáty). Dům samotný je velmi rafinovaně řešen. Ostrý výklenek domu typu Merkur totiž skrývá roh hlavní obytné místnosti v přízemí, jejíž osa diagonálně protíná dům obdélníkového půdorysu 8,39 x 9,20 m. Díky tomu vznikl prostor, který je „větší než dům“ (pokoj je dlouhý 11 m). Sedlová střecha domu s větším přesahem i ve štítové části nabízí prostor pro zaparkování auta i pro příjemný pobyt na vzduchu i v deštivých dnech. www.hoffmann.cz

Pohodlný život v přízemí

Přesně to nabízí Robinia – jednoduchý nepodsklepený dům typu bungalov. Jeho užitná plocha je pouhých 90,8 m2, ale směstnaly se na ní: zádveří, hala, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, ložnice, koupelna, WC, pokoj a terasa. Je postaven skladebným systémem K-KONTROL, který je chráněn a registrován Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Dům je vzhledem ke své konstrukci na bázi dřeva velmi příjemný k bydlení i šetrný k životnímu prostředí. Dřevoštěpkové desky OSB Kronopoly navíc umožňují velmi variabilní a jednoduché provedení povrchů stavby i všech instalací. www.czechpan.cz

Každý den jiné průčelí

Není to zcela přesné, varianty nejsou nevyčerpatelné, ale díky možnosti posouvat dřevěné rošty, které tvoří vzdušný plášť domu, si skutečně můžete vzhled průčelí podle nálady nebo podle počasí měnit. Tento přízemní nepodsklepený rodinný dům s názvem Maurycy má jednoduchý moderní tvar. Kostra je železobetonová, stropy keramické. Dům má zateplenou plochou střechu (sklon 2o), fasádu tvoří převážně sklo, dřevěné panely a strukturální omítka. Užitná plocha domu určeného pro 3 – 4 člennou rodinu je 109,75 m2. Nabízí halu, kuchyňku, dva pokoje, ložnici, koupelnu a technické zázemí. Jeho jádro obklopuje terasa. www.dumaprojekt.cz nebo www.archipelag.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO ARCHIV FIREM

Montované domy