U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VYBERTE STUDNI VHODNOU STŘÍŠKU

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Studna je dodnes nepostradatelná pro mnohé chaty, chalupy a zahrady, kde jiný zdroj vody není. Proti znečišťování vody chráníme studnu stříškou.

Podobu má stříška nad studní různou, ať již se to týká tvaru, nebo materiálu. Kromě střechy se nad studnu někdy také umísťuje ozdobná kovová mříž. Pro volbu materiálu i způsob provedení by vždy měl být rozhodující soulad s daným prostředím. U venkovských staveb se tedy bude lépe vyjímat stříška jednoduchá a třeba dřevěná, než zastřešení studny z cizorodě působícího materiálu.

   Obecně se střešní konstrukce skládá z plochy pokryté nepromokavou krytinou a krovu, který ji nese. Stříška nemusí krýt studnu ze všech stran, jako je to nezbytné u domu. Takže i její stavba je značně jednodušší. Většinou postačí střecha sedlová nebo jen pultová, může však být i valbová nebo třeba v podobě jehlanu aj.

   Podle tvaru stříšky zakotvíme řádně do země dva až čtyři silné kůly a spojíme je nahoře dalšími kůly (použijeme-li rumpál, spojíme je i zhruba v polovině výšky nad studnou). Poté už jen zhotovíme jednoduchý krov (podobně jako u stavby střechy) odpovídající zvolené střešní krytině, kterou k němu pečlivě připevníme. Došková krytina

Dnes je již zřejmě udržovaná pouze ve skanzenech. U chalupy s doškovou střechou by však byla velmi působivá i stříška studny z tohoto materiálu. Jednotlivé došky (snopky) se zhotovovaly ze žitné slámy nebo z rákosí.

Šindelová krytina

Další tradiční krytinou je dřevěný šindel -štípaný nebo řezaný. Je to materiál spjatý s výstavbou roubených stavení. Typický je však také u drobných zahradních staveb, včetně zastřešení studní. Jednotlivé šindele se k sobě sesazují a přibíjejí na laťování. Tradiční výroba probíhá ručně, ale dnes jsou k dispozici i dřevěné šindele vyráběné strojově. Používá se dřevo smrkové, někdy jedlové či modřínové.

Břidlicová krytina

Břidlice má vysokou mechanickou pružnost a pevnost. Dodavatelé nabízejí břidlicové desky většinou už s vyvrtanými otvory pro hřebíky. Desky se na latě přibíjejí měděnými hřebíky (železné za 5 až 8 let prorezaví a krytina by se uvolnila). Jinak břidlice vydrží hodně dlouho.

Krytina z pálených tašek

K tradičním materiálům patří pálená taška (zejména bobrovka). Na zděných lidových stavbách se postupně stala převládající krytinou. V takovém prostředí se samozřejmě hodí i na zastřešení studny.

Lepenková krytina

Izolační dehtová nebo asfaltová lepenka nahrazovala zestárlé krytiny doškové a šindelové. Byla totiž levná, lehká, snadno se pokládala a nevyžadovala zesilování krovu. Tuto krytinu můžeme klást také ve dvojité vrstvě.

Plechová krytina

Podstatně delší životnost než lepenková má krytina z pozinkovaného plechu. Její kladení je však náročnější a vyžaduje si odbornou klempířskou práci. Je oblíbená hlavně v horských a drsných klimatických podmínkách.

Vláknocementová krytina

Vlnité střešní desky jsou dnes naprosto ekologickým materiálem vyrobeným na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Vláknocementová krytina má tvrdý a velmi odolný povrch. Stříška studny z tohoto materiálu v sousedství lidové stavby s tradičním druhem střešní krytiny by však vhodná nebyla.

***

KDYŽ SE ŘEKNE

čerpadla

Ve vrtaných studnách je nejvhodnější používat ponorná čerpadla, protože jsou schopna nasát vodu i z větší hloubky než sedm metrů. Vrtané studny bývají podstatně hlubší. Při výběru čerpadla bychom měli dodržet některé základní zásady.

1. Průměr čerpadla

Neměl by přesáhnout dvě třetiny konečného vnitřního průměru vrtu či studny. V případě uvíznutí čerpadla pro jeho nadměrný průměr jsou náklady na jeho vyproštění bez poškození velmi vysoké.

2. Výkon čerpadla

Důležitý parametr. Měří se v litrech za vteřinu. Pro čtyřčlennou rodinu by mělo postačit čerpadlo o výkonu 0,1 – 0,2 l/s. V případě nárazové větší spotřeby vody (zalévání zahrady, bazén apod.) je lepší zvolit čerpadlo výkonnější – 0,5 l/s i více.

3. Výtlačná výška

Je záležitost také důležitá, ale pro laika bude lepší poradit se s odborníkem. Stanovuje se podle doporučené hloubky zapuštění čerpadla a hladiny podzemní vody ve vrtu, dopravované výšky a požadovaného obslužného tlaku ve vodovodním systému, který činí cca 3 – 5 atmosfér.

4. Cena

Čerpadla jsou vyráběna v rozdílných cenových relacích podle kvality a životnosti. V současnosti jsou na trhu kvalitní čerpadla, která mají při správném zacházení dlouhý a bezproblémový provoz.

Popisy k obrázkům

Zastřešená studna s rumpálem může být výrazným dekorativním prvkem zahrady

Jednoduchou stříšku vhodně doplňuje dřevěná ohrádka kolem studny

Autor fotografií: FOTO: PETRA DOHNALOVÁ

VYBERTE STUDNI VHODNOU STŘÍŠKU