Minimalistické vodní prvky

Zajímavá a veselá zahrada se neobejde bez vodního živlu. Zkuste si podobně jako Japonci oživit pozemek minimalistickými vodními prvky jako je ptačí pítko nebo minijezírko. Odměnou vám bude podívaná na ptáky, kteří se na vaši zahradu přijdou osvěžit.

Proud vody spadající do miniaturní tůňky vytváří vlhké mikroklima a přináší pohyb a zvuk zurčící vody. Foto: Zdeněk Roller

Pokud nechcete odebírat z přípojky hektolitry pitné vody, splní svůj účel i malý potůček s uzavřeným koloběhem nebo minijezírko s hezkým okolím. Obojí obohatí estetické vjemy ze zahrady, ale navíc poslouží i jako pítko pro drobný hmyz a volně žijící ptáky.

 

Vodní minimum – pítko

I malé ptačí pítko ve formě misky už je krokem správným směrem. Na trhu existují jak ta tradiční – japonská, tak moderní. Vhodné je umístění pítka do stínu, aby v něm tak rychle voda nevysychala. Ještě lepší je opatřit si pítko s uzavřeným oběhem vody.


Nezapomeňte pítko čas od času vyčistit od napadaných nečistot. Ornitologové doporučují alespoň jednou ročně pítko vydezinfikovat.


Japonci vždy byli mistři drobných vodních prvků. Ty se ale nehodí do každé zahrady. Foto: Zdeněk Roller

 

Minijezírko pro karáska

Nezdá se to, ale i to nejmenší jezírko pro dva karásky pojme až několika hektolitrů vody. (Pro srovnání: velký sud na dešťovou vodu pojme dva hektolitry.) Snažte se proto o maximální využití dešťové vody. Ani tak malý objem se neobejde bez filtru. Raději zvolte trochu naddimenzovaný, který nepustíte na plný výkon.
Důležitý je mechanický předfiltr a jeho pravidelné čištění. Přes léto je velmi žádoucí, aby jezírko mělo svoji fontánku nebo malý vodopád kvůli lepšímu okysličení vody.

Kaskáda pohrávající si s dešťovou vodou. Foto: Zdeněk Roller

 

Život v minijezírku

Pochopitelně i do minijezírka můžete vysadit vodní rostliny, vhodnější jsou však ty menší, usazené v nádobě. Přílišné zastínění hladiny plovoucími listy totiž není žádoucí.
Kromě miniaturního leknínu může hladinu barevně rozsvítit plavín žlutý, z bahenních rostlin jsou mimořádně vhodné prustky, řezan, šmel okoličnatý nebo orobinec nejmenší.

Nádoba na lekníny musí mít co největší objem. Foto: Zdeněk Roller

 

Rybky

S rybí osádkou raději opatrně – v přerybněném jezírku bude docházet k úhynům. Z odolných druhů rybek lze doporučit zlatou formu karase, při větším objemu vody můžete minijezírko oživit i zlatým jesenem. Do jezírka se vyplatí přidat alespoň jednoho hrouzka nebo jinou rybku čistící dno. Nejsnáze jej seženete od rybářů jako nástražní rybku – a ještě mu tím zachráníte život.

Na kamenité podloží lze přivést skutečný potůček. Foto: Zdeněk Roller

 

Potůček

Málo platné, voda je nejhezčí, když je živá, když proudí. Menším potůčkem můžete doplnit stávající jezírko. Na přítoku tím získáte pro jezírko zdroj okysličené vody, a naopak pokud bude potůček z jezírka odtékat, docílíte osázením jeho břehů předčištění vody kořenovou čističkou.
Menší vodoteč lze vytvořit i bez jezírka – vznikne mikrobiotop vhodný pro bahenní a vlhkomilné rostliny. Úzký potůček může také doprovázet nebo přetínat zahradní cestičku.
Dno vodoteče vždy vystelte fólií a vysypte většími oblázky. Tam, kde chcete břehy osázet bahenními rostlinami, vytvořte fóliové dno širší a hlubší.

I takhle malé pítko ptákům postačí. Foto: Zdeněk Roller

 

Fontánka

Zahradu mohou zkrášlit i fontánky, ať už z přírodního kamene, z kovu, z umělého kamene či keramiky. Fontána samozřejmě poslouží i jako ptačí pítko nebo koupelnička.
Zatímco jezírko situujeme raději do polostínu, aby se v něm nepřehřívala voda, fontánu umístěte na slunce. Bude se tak podílet na zvlhčování vzduchu na zahradě.

 

 

Text: Radka Borovičková
Foto: Zdeněk Roller

Minimalistické vodní prvky