Legionella a jak se proti ní bránit

Rubrika: Market

Bakterie Legionella

Potencionálních rizik spojených s vodou je celá řada. V našich podmínkách patří mezi výrazné hrozby bakterie Legionella, která si umí najít cestu do komerčních budov, nemocnic, ale i domácností. Podívejte se níže, jaké komplikace Legionella přináší a jak se proti ní nejen bránit, ale jejímu výskytu předcházet. Například prostřednictvím produktů firmy Global Water Solutions (GWS), kterou v ČR exkluzivně zastupuje společnost Pumpa,a.s.

Kde se bere Legionella?

Bakterie z rodu Legionella se běžně vyskytují ve vodě i půdě a k nákaze většinou dochází vdechnutím aerorosolu kontaminovaného touto bakterií. Tradičně se šíří vzduchotechnikou, klimatizací, vodovodními systémy zásobující teplou i studenou vodou, vířivkami, zahradními postřikovači a třeba i vodotryskem. Tedy zkrátka zařízeními, které při svém provozu vytvářejí aerosol. Vyskytují se však také v přírodních jezírcích, rekreačních bazénech apod.

Z hlediska vodovodních systémů se může Legionella vyskytovat v jakémkoliv druhu pitné vody. Její hojné množení probíhá v rozmezí teploty vody 20–50 °C a při hodnotě pH 5,0–8,5, přičemž za optimální podmínky se považuje teplota vody mezi 35–45 °C. Celkově se dá shrnout, že do 15/20 °C se Legionella nerozmnožuje, ale přežívá, teploty mezi 25 a 45 °C představují vhodné prostředí pro rozmnožovaní, při 55 °C přežije bakterie 5–6 hodin, při 60 °C jen cca 30 minut a při 66 °C pouhé 2 minuty. Nad 70 °C se pak už nevyskytuje.

Legionella v systémech studené vody

Při navrhování systémů se studenou vodou hraje velmi důležitou roli teplota vody, retenční doba, materiál potrubí a samozřejmě pravidelná údržba. Legionelly samy tvoří například v potrubí a nádržích biofilm, jenž je chrání (dokonce i před dezinfekcí) a zároveň slouží k přichycení na povrch. Biofilm ucpává potrubí, snižuje účinnost přenosu tepla, urychluje korozi apod.

Základem úspěšného boje s Legionellou je prevence, tedy správně navržený vodovodní systém, a zajištění:

  • potrubí více odolného vytváření biofilmu a přehřátí (tepelná dezinfekce);
  • výměny vody v úseku kratším, než je perioda rozmnožování Legionelly (4 hodiny);
  • možnosti dezinfekce, odběru vzorků;
  • minimalizace provozu v teplotách optimálních pro množení Legionell (20-45/50 °C);
  • výtoků proti zpětnému nasátí a
  • eliminace slepých a nepoužívaných vodovodních úseků, zvláště u systémů s nepřímým ohřevem vody.

Česká legislativa upravuje povinnosti týkající se nezávadnosti používané vody zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 252/2004 Sb. Provozovatel vodovodu by měl provést kompletní kontrolu jednou za rok, ovšem pokud i tak dojde k výskytu Legionelly, je nutné provést dezinfekci. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) patří mezi důležitou část prevence před Legionellou zamezení tvorby sedimentů, kalů, slizu, a tedy stagnace vody.

Prevence s produkty GWS zamezující stagnaci vody

Expanzní nádrž GWS FlowThru

Stagnaci vody lze v jakémkoliv vodovodním systému zabránit například využitím kompozitových tlakových nádob nebo inline adaptéru společnosti Global Water Solutions (GWS) s technologií FlowThru™. Společnost GWS stojí v čele inovací a nových technologií pro tlakové nádoby a je nejkomplexnějším dodavatelem tlakových nádob na světě. V ČR i na Slovensku je jejich výhradním distributorem Pumpa, a.s. Do jejího sortimentu tak patří i tlakové nádoby s technologií FlowThru™, které se ideálně hodí pro soustavy s konstantním tlakem, jako jsou posilovací stanice pro studenou vodu řízené frekvenčními měniči. Využití najdou především v komerčních a obytných budovách, nemocnicích, školách a podobně.

Nádoby FlowThru ™ mají vestavěné zařízení, které tlačí vodu z hlavního přívodního potrubí do vodní komory tlakové nádoby. Toto průtočné provedení garantuje, že voda zůstávám vždy čerstvá, eliminuje riziko stojaté vody a snižuje riziko bakterií ve vodě, jako je Legionella. Neustálé proplachování zajišťuje stále čerstvou vodu v nádrži, což pomáhá odpovědným osobám a subjektům dodržovat provozní nařízení pro zajištění zdraví, bezpečnosti a související vodohospodářské předpisy.

Tlakové nádoby Flow Thru™ jsou testovány v různých úrovních výroby pro zajištění vysoké kvality a spolehlivosti každé jednotlivé nádoby a patří mezi nejkvalitnější tlakové nádoby, které jsou dnes dostupné. Na výstupu (např. sprcha či baterie) pak můžete navíc použít například speciální filtr s 0,2 µm membránou i filtry zaručující nulovou přítomnost bakterií ve vodě. Takto zabezpečené výstupy jsou pak schopné chránit i osoby se sníženou imunitou.

Více informací na www.pumpa.cz

Komerční prezentace

Legionella a jak se proti ní bránit