U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Lednický minaret

Kategorie: Volný čas | Autor: dm

Tip na výlet

K nejzajímavějším místům jižní Moravy bezesporu patří Lednicko-valtický areál, od roku 1996 zapsaný na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Plným právem – tento areál je totiž nejrozsáhlejší komponovanou krajinou v Evropě a patrně i na světě. Mezi dvěma zámky, Valticemi a Lednicí, které určitě stojí za zhlédnutí, se rozkládá anglický park s četnými rybníky

a s mnoha romantickými stavbami, jako například Apollónův chrám, Belveder, Hraniční zámeček, chrám Tří grácií, Janův hrad, Lovecký zámeček, Dianin chrám, nazývaný také Rendez-vous, a dalšími. Pozoruhodná krajinná kompozice vznikala od konce 18. do poloviny 19. století. Tehdejší majitelé panství, Lichtenštejnové, přizvali k úpravám barokního areálu … (viz tajenka). Lednický Palmový skleník z pol.

19. stol. se sbírkou tropických

a subtropických květin je nejstarším svého druhu v Evropě. K nejzajímavějším stavbám v parku patří určitě minaret, postavený v letech 1797-1804. V přízemí a v prvním patře mešity je osm sálů vyzdobených maurskými freskami. Na vyhlídku na vrcholu věže vysoké téměř 60 metrů vystoupáte po točitém schodišti s 302 stupni. Prohlédnout si můžete i interiéry některých dalších staveb v parku.

www.pamatkybrno.cz

Tajenka křížovky z č. 4/2005:

současnou romantickou podobu

Knihy vyhrávají:

I. Mačátová, Ústí n. Orlicí

E. Langerová, Kuřivody

L. Vaňharová, Zlín

Tajenku křížovky pošlete nejpozději do 30. června buď poštou na adresu: redakce Chatař & chalupář, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: chatar.chalupar@provolnycas.cz. Tři vylosovaní luštitelé dostanou hezké knihy, které věnovalo knihkupectví Kanzelsberger, Václavské nám. 4, Praha 1.

Popisy k obrázkům

Lednický minaret