U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stáří za volantem

Kategorie: Tržiště | Autor: js

Ti mladší jsou zvyklí pohlížet na starší řidiče jako na brzdu provozu a potenciální nebezpečí. Obvykle berou každého řidiče staršího, než jsou sami, jako kandidáta na nehodu a jsou přesvědčeni, že staří řidiči ohrožují sebe i jiné. Jak je tomu ale ve skutečnosti, se snažil zjistit rozsáhlý výzkum německých a švýcarských institucí zabývajících se bezpečností silničního provozu, který došel k zajímavým poznatkům. Statistiky nehod jednoznačně dokazují, že řidiči starší šedesáti let mají dokonce nápadně nízký počet nehod. Alkohol za volantem, nepřiměřená rychlost, riskantní předjíždění a nedodržení bezpečné vzdálenosti jsou v daleko vyšší míře typické pro řidiče mladé. Studie vyšetřování fyzických schopností řidičů z povolání ukazují názorně, že po čtyřicítce klesají zrakové schopnosti a rychlost reakce. Současně ale neustále stoupají zkušenosti a jezdecké umění, které snižující fyzické předpoklady více než dostatečně kompenzují. Hlavní rozdíl mezi mladými a starými řidiči spočívá v tom, že “staří ostřílení kozáci” se daleko lépe ovládají. Daleko méně se nechávají vyprovokovat k bezhlavému předjíždění, závodění a riskantní jízdě. Neztrácejí hlavu, složité dopravní situace řeší s přehledem a hlavně se nedostávají tak často do rizikových situací, které by sami zavinili. Jezdí plynuleji, hospodárněji a nejsou tak agresivní. Jejich jízdní styl je přívětivější a přispívá k plynulému a harmonickému provozu. Jsou si vědomi všech rizik provozu motorových vozidel a mají zdravou dávku lehkých obav, projevujících se celkovou opatrností při jízdě. Vše tedy nasvědčuje tomu, že řidiči ve věku 50 až 60 let jsou dokonce nejbezpečnějšími účastníky silničního provozu (alespoň v Německu) a dokonce ani řidiči nad 65 let nepředstavují rizikovou skupinu. Bohužel obdobný průzkum neproběhl v našich zemích, a tak není pro naše silnice zcela aplikovatelný. Na západ od nás totiž všichni řidiči vyšších věkových skupin jezdí již od raného mládí a hlavně velice často. Roční kilometrové proběhy jsou v intenzivním provozu západního typu daleko větší než u nás. V našich poměrech se většinou jezdilo dost málo a naši řidiči nemohli být příliš zkušení ani po dlouholetém, nepříliš intenzivním ježdění. V současné době s postupující motorizací lze předpokládat, že se situace bude poněkud vylepšovat i u nás.

Stáří za volantem