U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Sedíte správně?

Kategorie: Volný čas | Autor: Jiří Svoboda

Znáte všechny své smysly? Mezi pět základních patří také hmat. Ten hraje významnou roli i v bezpečnosti silničního provozu.

Hmatem rozeznáváme kvalitu povrchu, tlak, teplo, pohyb, polohu, ale i bolest. Hmat uplatňujeme při držení volantu, při ovládání řazení, spínačů, ovladačů apod. Přes schopnost hmatu také zjišťujeme nejen pohyb vozidla (vpřed, vzad), ale zejména jeho nestabilitu, zvláště smyk. Při správném sezení ve vozidle jsou všechny pohyby automobilu, žádoucí i nežádoucí, předávány přes sedadlo a zadní část těla do řidičovy centrální nervové soustavy – mozku. A právě proto, abychom dokázali včas reagovat na všechny tyto pohyby, je důležité ve voze správně sedět. Co pro to udělat? Především je potřeba nastavit a správně seřídit sedadlo. Jeho správná poloha má velký význam nejen pro optimální přenos hmatového vnímání, ale i velký vliv na snížení únavy řidiče. Ten by měl za volantem zaujímat tzv. “klidovou polohu v pohotovosti”. Řidičovo sedadlo má být nastaveno tak, aby u něj nedocházelo ani při intenzivním psychickém vypětí, při sledování jízdní situace a při jízdě vůbec k žádnému nadbytečnému napětí svalstva. Řidič musí také vynakládat co nejmenší námahu při tlaku na pedály. Z těchto požadavků pak vyplývají pravidla, jak sedadlo správně nastavit. V příručkách se můžeme setkat s nejrůznějšími informacemi pro seřízení sedadla, a to od úhlů polohy těla řidiče při sezení až po tzv. “pohodové seřízení”. Měření úhlů těla řidiče je ale v běžné praxi těžko proveditelné. Existují ale postupy, které jsou srozumitelnější a jednodušší. Jak tedy postupovat? Vzdálenost sedáku nastavíme tak, aby i při plně sešlápnutém spojkovém pedálu zůstala noha řidiče ještě mírně pokrčená, při tom nesmí překonávat odpor sedáku. U současných automobilů lze seřídit sedák v řadě směrů i poloh. Správnému nastavení sedáku bychom měli věnovat pozornost nejen kvůli naši pohodě při jízdě, ale je to důležité i při případné dopravní nehodě. Pokud by naše noha byla natažená, při havárii lehce dojde k jejímu zlomení. Také nastavení opěradla je důležité. Jeho naklonění by mělo být takové, aby při položení natažené ruky na volant byla horní část věnce volantu přesně v zápěstí. Pokud máme sedadlo příliš blízko, jsou končetiny silně pokrčené a svalstvo napjaté – dochází tak rychle k fyzické únavě a je také silně omezeno ovládání vozu. Pokud je sedadlo příliš vzdáleno a naše končetiny jsou příliš natažené, je to nebezpečné v případě nehody, navíc musíme na ovládání vozidla vynaložit větší sílu.

Sedíte správně?