U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KUTILOVÉ A JEJICH DÍLNY

Kategorie: Dílna | Autor: KAREL ŠTECH

V dobách nedostatku řemeslníků se u nás rozmohlo tzv. kutilství. Kutilové mohou být někdy pro domácnost přínosem, ale kutilství má i svůj rub.

   Zatímco před lety se používaly v domácích dílnách především ruční nástroje, dnes v nich najdeme řadu strojů určených původně profesionálům, jako jsou brusky, svářečky, hoblovky, soustruhy, frézky. I z tohoto důvodu vzrostl počet úrazů, které většinou vznikají kvůli hrubému podcenění vlastností těchto strojů. Ale při práci v dílně si musíme dávat pozor i na další věci, jako je vhodné oblečení, používání bezpečnostních pomůcek (ochranné brýle, rukavice, respirátory), dobré osvětlení pracovního prostoru či pořádek.

Nebezpečné stroje

Vedle okružních pil, jejichž nebezpečnost je známa, způsobuje množství úrazů náhodný dotyk i dalších rychle se otáčejících částí strojů – zubů frézek, válců srovnávaček, protahovaček a elektrických hoblíků, přímočarých pil a rozbrušovacích brusek. Při práci s nimi bychom si měli uvědomit, že rychlost jejich pohyblivých částí je o mnoho větší než naše reakční doba. Jestliže se například dotkneme zubu okružní pily, pak než náš mozek zpracuje hmatový vjem a dá povel ruce k „ucuknutí“, uběhne doba kolem 0,1 vteřiny; jestliže má kotouč cirkulárky průměr 300 mm a pohyb zubů je zhruba 40 m za sekundu, pak během „reakční doby“ se otočí zhruba 4x.

   Nebezpečné jsou i pily, které mají volně přístupný rychle se pohybující pilový list; například pily typu mečoun či žralok. Vzhledem k malému zdvihu (15 až 20 mm) pilového listu se zdá být pila bezpečná – přitom rychlý pohyb (typicky 3800 kmitů za minutu neboli 63 za sekundu) nedává neopatrnému uživateli šanci se včas stáhnout.

   Podobně nestačíme „ucuknout“ při dotyku ostatních pilových a brusných kotoučů. U těchto nástrojů hrozí především přímé zranění rukou. Ovšem nezakryté pohyblivé části nástrojů v sobě skrývají i další nebezpečí: mohou do sebe vtáhnout volné části oděvů nebo volně vlající vlasy. Další úrazy vznikají nedovoleným zásahem do konstrukce strojů, například u okružních pil sejmutím ochranného krytu kotouče, „aby bylo lépe vidět do řezu“.

Úrazy elektrickým proudem

Vedle mechanických úrazů hrozí kutilům také úrazy elektrickým proudem. Takový úraz může zapříčinit i některé z malých svařovacích zařízení. Aniž by šlo o vadný přístroj, může některá svářečka uštědřit elektrickou ránu. Tzv. napětí „naprázdno“ může být při neopatrném dotyku ve vlhku člověku se srdeční vadou i životu nebezpečné. Elektrické přístroje bychom měli nechat občas zkontrolovat, zda jsou z bezpečnostního hlediska v pořádku. Pozor musíme dávat i na poškozené přívodní kabely nebo „prodlužovačky“.

   V dosahu obsluhy musí být namontován hlavní vypínač (červený), kostry strojů mají být připojeny na ochranný vodič, aby neprobíjely.

Vhodné osvětlení

Pracovní stůl a všechny přístroje musí být při práci dobře osvětleny. Nedostatečné nebo příliš kontrastní osvětlení způsobuje zrakovou únavu. Kontrast nesmí být vysoký: poměr mezi nejvíce a nejméně osvětlenými místy v zorném poli nesmí být větší než 3:1. Kromě intenzity záleží i na typu osvětlení. Vhodné jsou žárovky, halogeny, kompaktní zářivky. Nevhodné naopak lineární zářivky: protože „blikají“, může dojít ke zrakovému klamu, kdy otáčející se stroj vypadá, že stojí. Při doteku pak může dojít k úrazu.

Stroje jen z obchodu

Snaha ušetřit a sám si vyrobit stroj, který by nahradil dražší z obchodu, se často obrací proti těm šetrným. Jestliže jeho tvůrce nemá odpovídající technické znalosti, nejspíš se mu podaří vytvořit stroj s množstvím závad. V dílnách kutilů se proto velice často setkáváme s naprostými „zvěrstvy“ zejména v elektrické výzbroji: motory nemají předepsané provedení, takže mohou nasávat piliny a hořlavý prach, a tak způsobit požár, převodové klínové řemeny nebývají zakryty, což obsluhu rovněž ohrožuje. Konstrukce bývá z dílů „co dům dal“ – některá část je pak zbytečně předimenzovaná, zatímco jiná se takřka sama hroutí, souosost převodů nebývá zaručena, takže klínové řemeny se předčasně vytahují a prokluzují, otáčky nebývají přizpůsobeny typu nástroje.

   Elektrické vybavení těchto přístrojů je zhusta tak závadné, že sestavu lze přirovnat k elektrickému křeslu. Z těchto důvodů je opravdu nutné nakupovat průmyslově vyráběné přístroje.

Důležitá je údržba

Všechny dílenské stroje a nářadí musí být udržovány v dobrém stavu. Znamená to, že je musíme nejen čistit a doplňovat maziva, ale také kontrolovat, zda některé díly nejsou opotřebené nebo poškozené. Například přívodní šňůrové vodiče vystavené hrubšímu zacházení – běžnému v dílnách – se při nejmenším poškození musí vyměnit. V pravidelných intervalech je nutné ověřit i neporušenost ochranného vodiče zajišťujícího bezpečnost. Revize elektrických zařízení musí provést odborná firma nebo revizní technik s platným osvědčením.

Nezapomínejte na pořádek

Předpokladem bezrizikového provozu v dílnách je také udržování pořádku. Zejména při pracovních operacích, při nichž vzniká hořlavý prach nebo piliny, je nutné udržovat zejména na podlaze čistotu. Prach usazený na motorech znesnadňuje jejich chlazení a může tak vzniknout požár. Kovové „špony“ zase poškozují izolace vodičů ležících na zemi a přemosťují izolační části ve svorkovnicích a spínačích. Na mokré podlaze či dokonce na zemi s olejovými skvrnami se dá snadno uklouznout, o ležící předměty můžeme zakopnout a o nástroje, se kterými právě pracujeme, se vážně zranit.

   S udržováním pořádku souvisí i správné skladování ručních nástrojů – je třeba je ukládat nejen přehledně, ale i tak, aby se vzájemně nepoškozovaly (zejména pilníky a rašple).

Oblečení a ochranné pomůcky

O nevhodnosti volného oblečení, které můžou zachytit otáčející se části strojů a vážně nás zranit, jsme se už zmínili. Stejně tak nebezpečné jsou dlouhé vlasy i vousy – při práci je sepneme gumičkou, schováme pod čepici, šátek apod.

   Pro práci s řetězovou pilou se vyrábí oblečení s tzv. protiprořezovou úpravou, u něhož ochrannou vrstvu kalhot nebo bund tvoří dlouhá umělá vlákna, která se při sklouznutí pily po oděvu na pilový řetěz namotají a tak jej v krátkém čase zastaví. Důležité jsou i boty s neklouzavou podrážkou, případně kovovou špičkou. Při hrubé práci a práci s chemikáliemi používáme vhodné pracovní rukavice. U některých jemných prací by však byly naopak na překážku.

   Při řezání elektrickou pilou používáme ochranné brýle nebo obličejový štít, při sváření si chráníme oči svářečskými brýlemi nebo štítem. Při práci s některými barvami (hlavně při použití stříkací pistole) a chemikáliemi zas používáme respirátor. Při práci na hlučných strojích je vhodné si nasadit chrániče sluchu.

***

TIP!

* Prostory, které používáme jako domácí dílnu, musí být dobře osvětlené, větratelné a dobře udržované (odstraňování pilin a prachu).

* Ruční nářadí je nutné udržovat v dobrém stavu (ostření, zbavování koroze) a skladovat tak, aby se nepoškozovalo.

* Obráběcí stroje mohou způsobit vážné úrazy; zacházet s nimi se musíme naučit – nejlépe od odborníka.

* Je nutné pracovat soustředěně a s předepsanými ochrannými pomůckami (ochranné brýle, štít před obličejem, respirátor). Při činnostech, při kterých potřebujeme být zruční, ochranné rukavice nepoužíváme.

* Dílenské stroje nekonstruujeme a nekupujeme „z druhé ruky“, ale výhradně nové, se záručním listem a s technickou dokumentací.

* Nátěry, nástřiky a odmašťování ředidly podle možnosti provádíme venku nebo intenzivně větráme.

* Do dílny nemají mít volný přístup děti ani domácí zvířata.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: IVAN POLTAVEC

KUTILOVÉ A JEJICH DÍLNY