U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KLASICKÁ vrata a vrátka 1.

Kategorie: Stavba | Autor:

Nosným prvkem každého plotu jsou sloupky. Čím pevnější je sloupek, tím je logicky pevnější i plot. Používají se dřevěné, betonové a ocelové sloupky, anebo je postavíme z cihel či kamene.

Musíme počítat s tím, že dřevěné sloupky, které jsou k laťkovému plotu nejvhodnější, mají nejkratší životnost. Pokud se pro ně rozhodneme, je třeba důkladně je impregnovat. Před osazením sloupků si nejprve připravíme plánek. Zakreslíme v něm koncové a rohové sloupky a umístění vrat a vrátek. Mezilehlé prostory rozdělíme tak, aby vzdálenost mezi jednotlivým sloupky byla shodná. Stavíme-li plot z prefabrikovaných dílů, musíme naopak vzdálenost sloupků přizpůsobit jejich rozměrům.

Dřevěné sloupky

Na dřevěné sloupky vyhloubíme dlouhým úzkým rýčem nebo zvláštním ocelovým vrtákem 400 až 500 mm hluboké základové jámy. Sloupky na spodním konci asi do výšky 700 mm opálíme nebo napustíme 3 – 5% impregnačním roztokem modré skalice. Nanášíme jej štětcem, nebo sloupek ponoříme do roztoku v hluboké nádobě. Čerstvé, málo vyschlé dřevo máčíme v roztoku nejméně týden. (Pozor, pracujeme v rukavicích!) Na dno jámy položíme plochý kámen, aby řezná plocha dřeva byla chráněná před mokrem. Sloupek zapustíme a kolem něj zatlačíme větší kameny, případně je ještě zalijeme řídkým betonem, aby byl dobře fixován ve svislé poloze. Zjistíme-li, že sloupek na styku se zeminou jeví známky hnití, měli bychom jej ještě dodatečně impregnovat. Do napadeného dřeva navrtáme šikmé kanálky, které zasahují i do části pod úrovní terénu. Pomocí nálevky nalijeme do kanálků impregnační roztok a uzavřeme je dřevěnými zátkami. Podstatně lépe dřevěný sloupek ochráníme, jestliže do jámy zabetonujeme betonový sloupek dlouhý 800 až 1000 mm a na vyčnívající část (asi 300 až 400 mm nad terénem) přišroubujeme dvěma vruty s podložkami dřevěný sloupek (obrázek 1 B). Nejlepším řešením pak je zasunout do betonové směsi dvě plochá železa, na která dřevěné sloupky přišroubujeme (obr. 1 C).

Beton a ocel

Betonové sloupky můžeme koupit hotové, nebo si je vyrobíme ve formě z prken. Měly by být dlouhé asi 2200 mm a široké 120 až 150 mm dole a 80 až 100 mm nahoře. Betonovou směs mícháme v poměru 1 díl cementu a 3 díly písku. Pokud sloupek vyztužíme alespoň dvěma železy, stačí poměr 1 : 4. Do terénu je usazujeme pomocí patek, zahloubených asi 500 až 600 mm (u rohových sloupků až 800 mm), o spodní základně zhruba 400 x 400 mm. Patky, do nichž můžeme vkládat i omyté kameny, se dělají z betonu 1 : 5 až 1 : 6. Betonujeme tak, že jeden pracovník drží sloupek přesně ve svislé poloze a druhý opatrně a stejnoměrně ze všech stran vhazuje do jámy betonovou směs. Horní plocha patky se upraví ocelovým hladítkem ve sklonu na všechny čtyři strany, aby dešťová voda od zabetonovaného sloupku odtékala. Hotové patky se sloupky osazujeme do připravených jamek a prostor okolo ihned zasypeme zeminou a udusáme. Základové patky o základně zhruba o 100 mm užší (okolo 300 mm) betonujeme i pro osazení ocelových sloupků. Mohou být buď z válcované oceli s hranatým průřezem, z trubek o průměru 50 až 60 mm nebo z Jäklových profilů. Patky usazujeme do hloubky 400 až 600 mm, rohové až do 800 mm. Sloupky můžeme kotvit i do betonové, cihelné nebo kamenné podezdívky, kterou vystavíme na betonovém základu (pod betonem je 100 až 150 mm tlustá vrstva udusaného štěrkopísku). Vytvoříme-li sloupky z trubek, zakončíme je nahoře kovovou čepičkou, nebo horní konec zploštíme a zavaříme. Aby se koncové nebo rohové sloupky nenakláněly, zabezpečíme je šikmými vzpěrami. Sloupky v rozích nebo u vrátek kotvíme hlouběji – asi 900 mm.

Zděné sloupky

Rozměry sloupků zděných z cihel, kamene nebo betonových tvarovek bývají 300 x 450 mm, u vrátek 450 x 450 mm a u vrat v závislosti na šířce a hmotnosti vrat od rozměru doporučeného ke vrátkům až po 600 x 600 mm. Cihelné sloupky stavíme z kvalitního materiálu a zdíme je na vazbu. Máme-li k dispozici menší kameny, vyplníme střed sloupků betonem. Základy děláme z betonu do nezámrzné hloubky 800 až 1200 mm. Na zděné sloupky připevňujeme příčné trámky kotvami z pásové oceli, které se do sloupku připevní hned při zdění, nebo se osazují dodatečně do vynechaných děr na cementovou maltu. Příčné trámy se do zděných pilířů nemají zapouštět napevno, protože dřevo vlivem atmosférické vlhkosti pracuje a bobtná – a hrozí nebezpečí vzniku trhlin v pilíři. Spojujeme je s kotvami hrubšími vruty až po dokonalém ztvrdnutí malty. Zděné pilíře kryjeme betonovou hlavou tloušťky zhruba 60 mm se spádem na všechny strany, nebo cihelnou stříškou, která se ke sloupku lepí tmelem. Ochrání stavbu před povětrnostními vlivy.

Plotová výplň

Laťkovou nebo tyčkovou výplň mezi dřevěnými sloupky přitloukáme z vnějšku na příčné paždíky (hranoly 80 x 100 až 100 x 130 mm) nerezavějícími pozinkovanými hřebíky. Přibíjejí se vždy šikmo proti sobě a hlavičky se zapustí pod povrch dřeva. Při přibíjení každé třetí latě zkontrolujeme olovnicí její svislost. Mezery mezi tyčkami nebo laťkami bývají 50 až 70 mm. Jejich hlavy jsou seříznuty tak, aby z nich dešťová voda dobře stékala. Dřevěné výplně lze klást na paždíky i jinými způsoby – například šikmo (zhotovíme si dřevěnou vodicí šablonu, abychom zachovali stejný sklon), na koso nebo příčně, přičemž přibíjíme laťky z obou stran tak, že do mezer vnější řady jsou položeny latě vnitřní (zabráníme tak přímému pohledu do zahrady). U lesní chaty je pěkná i výplň z upravených větví nebo z prutů.

Podle publikace Upravujeme zahradu II (Grada)

OSAZENÍ DŘEVĚNÉHO SLOUPKU

A – do jámy na plochý kámen, B – na krátký betonový sloupek, C – na zabetonovaná plochá železa: 1 – dřevěný sloupek, 2 – nebezpečí hnití, 3 – krátký betonový sloupek, 4 – ocelový svorník, 5 – ploché železo

Chalupa s volnou přírodou “za zády” si říká o plůtek, kde i sloupky jsou dřevěné

K novější venkovské zástavbě se hodí třeba i bytelné zděné sloupky

Betonové sloupky v tomto případě nahradily původní dřevo v době, kdy i chaloupka měnila “kabát”

FOTO M. RUBEŠOVÁ A R. ABUŠINOV, KRESBY V. HÁJEK

KLASICKÁ vrata a vrátka 1.