Krásný trávník – vysít, nebo položit?

Rubrika: Zahrada

Chcete-li mít kolem chalupy krásný a hustý trávník, můžete jej vysít nebo zvolit pokládku travního koberce. V druhém případě máte během jednoho dne okolo domu i v zahradě uklizenou a zelenou plochu.

Naplno trávníkový koberec sice můžeme zatěžovat až za pár týdnů, ale ze zelené plochy se těšíme doslova v okamžiku. Pokud budeme zakládat nový trávník výsevem, je zapotřebí si ujasnit, jakou funkci má plnit a jak jsme schopni o něj pečovat. Podle toho zvolíme vhodnou travní směs.

Příprava plochy

Základem úspěchu je dokonalá příprava půdy. A to jak před položením travního koberce, tak před výsevem osiva. Je potřeba odstranit kameny a jiné nežádoucí předměty a pozemek urovnat, abychom mohli půdu prokypřit. Odborníci doporučují rozrušit povrch do hloubky 100 – 150 mm. Těžké půdy vylehčíme středně jemným pískem. Následně aplikujeme zásobní hnojení fosforem a draslíkem. V předsešové přípravě rovněž zapravíme potřebné živiny (NPK) v dávce 30OE50 g/m2.

Jakmile vzejdou plevele, zbavíme se jich mechanicky nebo chemicky. Odplevelení pozemku opakujeme, dokud se plevele nezbavíme. Trávníky nejlépe prospívají při pH 5,5 – 6,5. Pokud je pH nižší, dodává se do půdy ještě před rytím odpovídající množství vápníku (můžeme použít jemně mletý dolomitický vápenec).

Založení trávníku

Vysévat můžeme od jara do podzimu s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. Nejvhodnější jarní termíny setí jsou v době od 15. března do 15. května. Ale vždy až poté, kdy již nehrozí ranní mrazíky, protože pak by semínka trávy po zalévání umrzla.

K výsevu se používá různé množství osiva, které je určeno druhem travní směsi. Na plochu 20 m2 potřebujeme asi 0,5 kg, na 40 m2 to je 1 kg, na 80 m2 2 kg, na osetí 400 m2 asi 10 kg a na 1 000 m2 okolo 25 kg. Z celkového množství osiva si ponecháme asi 20 % jako rezervu pro případné dosetí holých nebo řídkých míst.

Před výsevem je vhodné osivo travní směsi promíchat a rozdělit na dva stejné díly. První díl osiva vyséváme podélně a druhý díl kolmo na první. Tím docílíme rovnoměrného výsevu. Po výsevu osivo lehce zapravíme hráběmi do hloubky 2 – 3 mm, povrch půdy utužíme třeba zahradním válcem. Jemně zavlažujeme až do vzejití travních rostlin,” radí Josef Lejnar ze společnosti AROS-osiva.

Péče o trávník

První sekání po výsevu provádíme v době, kdy je výška trávy přibližně 5 cm, samozřejmě až po důkladném zakořenění trávníku. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, abychom nepoškodili kořenový systém. Výšku sekání následně postupně snižujeme. Při seči by neměla být odstraněna více než 1/3 výšky porostu.

Travní koberec

“Trávníkový koberec je předem vypěstovaný trávník, který je speciálními stroji odříznut i s potřebným drnem a smotán do rolí. Takto srolované pásy se dodávají k zákazníkovi a poté se pokládají na předem upravenou zeminu. Také před pokládkou travního koberce musíme pečlivě připravit půdu a zbavit ji kamení,” vysvětluje Petr Materna ze společnosti Petrklíč.

Zakládání trávníků položením předpěstovaných travních pásů získává na oblibě také díky tomu, že metr čtvereční takto vypěstovaného trávníku se cenou již příliš neliší od klasicky oseté zelené plochy. Pokládkou travního koberce navíc ušetříme v průměru osm měsíců z času, který bychom museli věnovat vypěstování stejně kvalitní a husté trávy.

Kdy jej pokládat?

Odborníci doporučují pokládku od počátku dubna do konce října, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách. Teplota musí být vždy nad nulou. Trávníkové pásy by měly být položeny do čtyřiadvaceti hodin od seříznutí ve školce. Proto jej objednáváme s předstihem.

Pokud nám role přivezou a nelze je položit, musíme je rozvinout na stinném místě a zavlažit. V případě teplého počasí by se role mohly při přepravě zapařit. Nebo by trávník mohl zaschnout a byl by nenávratně poškozen.

Spolupráce s odborníky

Pokládku by měli udělat odborníci. Jde o fyzicky poměrně náročnou činnost (role trávníku váží okolo 25 – 30 kg na m2). Pásy na sebe musí těsně navazovat, ale nesmějí se překrývat. Po položení se jejich okraje zarovnají a plochu je potřeba uválet lehčím válcem. Pokud chceme ozelenit svah, je dobré koberec fixovat proti sesunutí kolíky.

Trávník se musí po položení zavlažit asi 15 – 20 l/m2 a poté zálivku opakovat v menších dávkách jedenkrát až třikrát denně podle počasí. A to po dobu alespoň dvou týdnů. Základní prokořenění trvá asi dva týdny, poté je možné trávník začít pomalu zatěžovat. Plnou zátěž odborníci doporučují asi po šesti týdnech.

Asi po osmi až čtrnácti dnech je možné trávník poprvé posekat. Nebo se orientujeme podle výšky. Jakmile doroste do výšky okolo 7 – 8 cm, zkrátíme jej (pouze do jedné třetiny délky), abychom trávě nezpůsobili stres. Hnojit by se mělo až po dvou až třech týdnech po položení.

A co původní trávník?

Také stávající trávník se na jaře zotavuje z období vegetačního klidu. Proto je třeba počkat, až se oteplí a tráva začne zase růst. Jakmile trochu povyroste, standardně ji zkrátíme o třetinu výšky a provedeme vertikutaci. Po ní mohou v trávníku vzniknout holá místa. Ta je nutno dosít kvalitní travní směsí. Takové jsou například prémiové řady osiv Greenpark. Ty vynikají rychlou klíčivostí, sytě zelenou barvou a vysokou regenerační schopností. Navíc rostou více do šířky než do výšky, což má značný vliv na množství odpadu při sečení, kterého je výrazně méně.

Pro nově vysetá semena je nezbytná důkladná a pravidelná zálivka. V prvních týdnech nesmí semena vyschnout, jinak nevyklíčí a jsou trvale znehodnocena. “Pro růst trávníku a jeho posílení je zejména na jaře nezbytné dodání potřebných živin. Nutný je zejména dusík, fosfor a draslík. Tyto látky obsahuje ve vyváženém poměru například travní hnojivo od známého českého výrobce Rašelina a.s.,” doporučuje Jaroslav Nováček z Mountfieldu.

www.aros.cz, www.mountfield.cz, www.petr-klic.cz, www.wolfgarten.cz

text: Helena Štětinová
foto: Archiv firem a Shutterstock

Krásný trávník – vysít, nebo položit?

Krásný trávník – vysít, nebo položit?