Jak pokácet strom

Rubrika: Právo, Zahrada

Na každé zahradě je nutné jednou za čas pokácet nějaký strom. Třeba jen proto, že už je starý a přestal plodit ovoce.

Důvody k úvaze, že je nutné vzít co nejdříve do ruky pilu, můžou být různé. Strom může vážně poškodit vichřice, zasáhne jej blesk, anebo napadnou škůdci tak, že hrozí jeho vyvrácení. Kácení má však svá pravidla, která upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle § 8 odstavce 1 tohoto zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Každé město a obec poté místními vyhláškami stanovují, kam konkrétně se má zájemce o kácení dřevin obracet. Ve většině větších měst bývá kompetentním odbor ochrany životního prostředí na magistrátu města.

Bez povolení jen malé porosty

Myslíte, že si se stromy na svém pozemku můžete nakládat, jak chcete a nikomu do toho nic není? Mýlíte se. Soukromý majitel smí bez povolení pokácet jen takový strom, který ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene menší než 80 centimetrů. Keře lze zlikvidovat pouze do plochy 40 m2 souvislého porostu. Pro pokácení silnějšího stromu a vyklučení většího keřového porostu povolení potřebujete.

Na právnické osoby se vztahují pravidla ještě přísnější. Právnická osoba (tzn. podnikatelské subjekty a organizace) musí žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako k vymýcení keřových porostů bez ohledu na velikost plochy, kterou zaujímají.
Další důležité pravidlo říká, že kácet se smí jen v době vegetačního klidu, tedy od prvního října do třicátého března. Mimo toto období je možné kácet jen stromy, které ohrožují majetek nebo zdraví a životy lidí. Takže, pokud do letité borovice u vaší chaty uhodí blesk a hrozí, že naštípnutý kmen co nevidět spadne, zasáhnout smíte. Do 15 dnů byste však měli zákrok ohlásit písemně na místním obecním úřadě.

Znáte správný postup?

Většina rozumných lidí si na poražení velkého stromu pozve firmu, jejíž pracovníci bez problémů pokácí dřeviny i na rizikových místech – v bezprostřední blízkosti budov, poblíž vedení vysokého napětí, u veřejných komunikací apod. Kromě dobře a bezpečně odvedené práce dřevo i odvezou, případně na přání z větví nadělají štěpky.

Je ale mnoho mužů, kteří si řeknou: To pořežu sám! Je to možné, ale je důležité dodržet správný postup. Strom především musí být poražen bezpečně a padnout tak, aby se následné práce jako odvětvení a krácení dřeva na metry mohly udělat snadno. Kromě toho nesmí být kácením poškozen další porost a samozřejmě nesmí dojít ani k žádným škodám na majetku.

Promyslete směr pádu

Před započetím práce je nutné se přesvědčit, zda se v blízkosti káceného stromu nikdo nenachází. Směr pádu kmene vždy plánujte v patřičném odstupu. Všímejte si především náklonu kmene, růstu koruny, stavu okolí a směru větru. Prozkoumejte stav stromu. Hrozí nebezpečí, že při kácení budou padat větve? Kam by měl strom padnout s ohledem na následné práce? Ke kácení proti směru náklonu stromu je často potřebná speciální technika a větší výdej síly, někdy je to dokonce nemožné.

Když je strom na zemi

Pokud strom padne tam, kam jste chtěli, čeká vás odvětvování. Než se do něj pustíte, nezapomeňte se podívat do korun okolních stromů, jestli tam nezůstala viset nějaká ulomená větev. Více než 50 % úrazů vzniká právě tak, že se později uvolní větev, která uvízla v koruně „souseda“. Ke zraněním tak paradoxně dochází, když už nejnebezpečnější fáze – pád stromu – pomine a riziko nečekáte.

Při odvětvování pracujte pomalu, s rozvahou a metodicky. Nejlépe jen v takové výšce, abyste se nemuseli ohýbat. A radši než záda, ohýbejte kolena. Důležité je hlídat si pevný postoj, nohy od sebe a pilu držet u těla. Pracujte s horní i dolní částí lišty a při odpočívání opírejte pilu o kmen nebo o svůj bok či stehno. Přecházet byste měli pouze tehdy, je-li mezi vámi a vodicí lištou kmen stromu. Při práci nezapomínejte na svou bezpečnost: vždy stůjte mimo řez, protože kmen může vyskočit nebo se vymrštit dozadu. Pokud není země rovná, nestůjte při přeřezávání dole. Kláda se může při přeřezávání začít valit a zranit vás.

Text Martina Lžičařová, foto Husqvarna a Shutterstock

Jak pokácet strom