Kamenná vlna pomáhá lidem i přírodě

Rubrika: Market

Každý den se přestěhují do měst statisíce lidí. Podle odhadů bude v roce 2030 na světě 41 velkoměst s více než 10 miliony obyvatel. Budovy představují 40 % energie spotřebované na celém světě. Více než 30 % Evropanů spí v hlučném prostředí. Pokud se nepřijmou potřebná opatření, vzroste spotřeba energie do roku 2050 o 50 %. Společnost ROCKWOOL si naléhavost řešení problémů spojených s komfortním, bezpečným a úsporným bydlením uvědomuje a přijímá výzvu k udržitelnému rozvoji.

Základem je síla přírodního kamene, ze kterého ROCKWOOL vyrábí inovativní produkty pro moderní a úsporné bydlení nebo konkurenceschopné a udržitelné podnikání. Izolace z kamenné vlny šetří spotřebu energií v rodinných domech, bytech i v průmyslových halách, chrání budovy před šířením požáru a obyvatele či zaměstnance před nepříjemným hlukem. Správně provedené izolace fasády, střechy, příčky, podlahy nebo technického zařízení výrazně prodlužují životnost stavby a významně přispívají ke snížení její energetické náročnosti.

RW Acoustic House

Akustický komfort a prevence před hlukem

Odhaduje se, že asi 120 miliónů osob na světě trpí problémy spojenými s celkovou nebo částečnou ztrátou sluchu. Hluk zvyšuje stres, negativně působí na koncentraci, produktivitu a rovněž na celkový zdravotní stav. Komplikuje komunikaci a proces učení. Při dlouhodobém působení hluku dochází k poškození zdraví.

Izolace z kamenné vlny chrání jak vnitřní prostředí před hlukem, který přichází z venku – např. z automobilové dopravy – tak venkovní prostor, který vzniká uvnitř objektu, např. hlučná průmyslová výroba. V bytovém domě mohou být pro jejich obyvatele velmi nepříjemné třeba zvuky od sousedů.

Výrobky ROCKWOOL zásadním způsobem omezují přenos hluku a podstatně zlepšují akustické vlastnosti celé stavby. Kamenná vlna má otevřenou vláknitou strukturu, a proto je k pohlcování a regulování hluku ideálním stavebním materiálem.

RW Zdroje hluku-graf

Dlouhodobá stálost a ochrana životního prostředí

Kamenná vlna je dlouhodobě stálá a nemění svou izolační funkci. Zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Produkty ROCKWOOL z přírodního kamene mají větší hustotu, nesesedají a nedeformují se. Díky tomu jsou tvarově stálé, pružné a zachovávají svoji tloušťku.

Výroba produktů z kamenné vlny je šetrná k životnímu prostředí. Přírodní cyklus Země vyprodukuje 38 tisíckrát více kamene, než skupina ROCKWOOL spotřebuje při roční výrobě kamenné vlny. Izolace ROCKWOOL ušetří mnohem více energie, než je zapotřebí nejen pro jejich výrobu, ale i pro skladování, přepravu nebo recyklaci a nakládání s odpady. Podstatná část výrobního odpadu je recyklována a vrací se zpět do výroby.

RW Kamenná vlna


Kamenná vlna má stejné vlastnosti i po 20 letech

Česká Asociace výrobců minerální izolace, členem je i společnost ROCKWOOL, nedávno zveřejnila výsledky celoevropské studie (autorem bylo Evropské sdružení výrobců minerální izolace EURIMA), která zkoumala současné vlastnosti izolace z kamenné vlny instalované před více než 20 lety v různých budovách a aplikacích. Výsledky potvrdily výjimečné vlastnosti kamenné vlny.

Ukázalo se, že použité izolace mají očekávanou vysokou pevnost v tlaku a jsou v konstrukci budovy plně funkční. Konstrukce navíc nevykazuje žádné závady související s instalací izolace. Některé parametry, např. tepelná vodivost, ukázaly dokonce lepší hodnoty než deklarované. Studie jednoznačně prokázala, že vlastnosti izolací z kamenné vlny se v důsledku stárnutí nezhoršují. Pokud je izolace aplikována v souladu s instrukcemi výrobce, má i po 20 letech takové vlastnosti, které má mít.

Komerční prezentace

Uložit

Uložit

Kamenná vlna pomáhá lidem i přírodě