U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Červen v sadu

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

V tomto měsíci je důležitý postřik proti první generaci obaleče jablečného (Cydia pomonela). Oplodněné samičky motýlků kladou vajíčka blízko plodů nebo přímo na ně. Housenice se po vylíhnutí do jablek postupně vžírají – tak vzniká jejich červivost. V ohrožených oblastech signalizují dobu postřiku feromonové lapače. Chytne-li se v normálně teplém roce koncem května v lapači během dvou dnů okolo 25 obalečů, provedeme za 8 dnů postřik, jímž zasáhneme též všechny žravé a savé škůdce na stromech. Používáme přípravek Zolone 35EC. V sadech, kde je přemnožen obaleč švestkový (Cydia funebrana), je na místě i postřik proti jeho první generaci. Škody z této generace nejsou většinou tak veliké, a tak se postřik často vynechává. Ochrana je stejná jako u jabloní, podle signalizace a stejným přípravkem. Důležitá je pak ochrana proti druhé generaci obaleče švestkového. Po celý měsíc musíme sledovat vývoj počasí a ovlhčení stromů náchylných na strupovitost jabloní. Pokud je stále vlhko, použijeme systémové fungicidy, popsané už v květnu, např. Topas 100EC (intervaly 7 – 14 dnů podle výskytu srážek). Jsou-li na strupovitost náchylné i hrušně a hrozí nebezpečí infekce, volíme stejný způsob ochrany jako u jabloní. Hlavním škůdcem třešní a višní je vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi), která způsobuje červivost plodů. Je to moucha asi o třetinu menší než moucha domácí. Červivosti se většinou vyhnou rané třešně – srdcovky, zrající v prvním a druhém týdnu června. Nejvíce jsou napadeny chrupky od čtvrtého týdne třešňového. Nálet škůdců začíná v době vybarvování plodů ze zelené barvy na žlutou. Signálem pro první postřik je též začátek kvetení bezu černého. Chemický zásah (přípravkem Calypso, který údajně neškodí včelám, nebo Sumithonem super) volíme tam, kde vrtule poškozuje plody. Když je zapotřebí i druhý postřik, velmi dbáme na ochrannou lhůtu před česáním, uvedenou na přípravku. Tam, kde se na listech rybízu a angreštu objeví četné 1 – 2 mm velké načervenalé až červené skvrny, tedy příznaky antraknózy (Drepanopeziza ribiz), je ve vlhkém počasí nutný postřik Dithanem M45. Za vlhka chrání v červnu také vinnou révu proti pereno-spóře (Plasmopara viticola). První postřik Dithanem M45 nebo podobným přípravkem provedeme už před květem, další podle náchylnosti odrůdy. V ekologickém sadu použijeme na červivost jádrového ovoce biologické bakteriální přípravky, například Biobit XL. V červnu již musíme připevnit na kmeny jabloní pásy z vlnité lepenky na odchycení obalečů. Do korun zrajících třešní věšíme v červnu plašiče ptáků a makety dravých ptáků a na jabloních mechanicky odstraňujeme jabloňové padlí.

Červen v sadu