U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OBKLADY Z UMĚLÉHO KAMENE

Kategorie: Kámen | Autor: PETR PETŘÍČEK

Umělým kamenem můžeme obkládat svislé i vodorovné plochy konstrukcí v interiéru nebo exteriéru. Například podezdívky, zdi, parapety nebo části krbů, na které nepůsobí bezprostřední sálání.

Obklady z umělého kamene se vyrábějí v podobě desek, které jsou ze spodní strany hladké a z vrchní strany imitují dostupné přírodní kameny z Čech i zahraničí – například opuku, břidlici, žulu a dalších přibližně 20 druhů přírodních kamenů včetně imitace cihel. Vnější povrch obkladových prvků může být podle typu výrobku buď hladký, nebo bosovaný (lámaný, tesaný, štípaný), podobně jako opracovaný přírodní kámen. Pro ploty jsou vyráběny také oboustranné tvarovky.

   Na první pohled se obložená plocha skládá z velkého množství kamenů, ale ve skutečnosti jde omoduly, které jsou velké až 1,5 m2 a skládají se vedle sebe. Tím se značně ušetří a zrychlí práce. Moduly jsou přizpůsobeny velikosti plochy a účelu použití.

Montáž obkladových desek

Obkladové prvky z umělého kamene lepíme na cihlový, betonový, kamenný i jiný podklad. Lze je s pomocí desek Cetris nebo Fermacel lepit i na fasády zateplené izolačními materiály, jako jsou třeba polystyrén, minerální vata a další.

   Při montáži obkladových desek se používají běžné technologie jako například při pokládání keramických obkladů. Jednoduchý postup při lepení umožňuje i lidem bez stavební kvalifikace zvládnout montáž vlastními silami bez použití speciální techniky a strojů.

   S ohledem na konkrétní podmínky použijeme odpovídající druh lepidla. Pro venkovní plochy je optimální flexibilní mrazuvzdorné lepidlo např. Knauf Fliesenkleber. Pro interiéry pak Knauf Fliesenkleber „N“. Obkládaný povrch penetrujeme prostředkem doporučeným výrobcem lepidla.

Betonové plochy vystavené povětrnostním vlivům raději opatříme stěrkovou izolací (např. BotazitM 34, Ceresit CR 65 nebo jiný srovnatelný produkt). Zamezíme tím pronikání solných výkvětů z podkladu na povrch obkladových desek. Stěrkovou izolaci použijeme i při obkládání trvale vlhkého podkladního zdiva. V tomto případě je však na zvážení, zda se vystavíme riziku odmrznutí obkladu v extrémních podmínkách, nebo obklad těchto ploch raději vyřešíme použitím k tomu určených závěsných obkladových desek z umělého kamene.

   Další možností je přilepení běžných obkladových desek z umělého kamene na kovové rošty zakotvené do mokrých zdí.

Montáž na zateplené fasády

Postup lepení obkladových desek na zateplené fasády je stejný jako při montáži přímo na nosný podklad, pouze při tom použijeme desky Cetris nebo Fermacel. Desky Cetris se obvykle používají na fasády zateplené polystyrénem. Desky Fermacel jsou vhodné pro fasády s tepelnou vrstvou panelů z minerálních vláken.

   Na čistý nosný podklad (zeď) přilepíme zateplovací vrstvu například z polystyrénu mrazuvzdorným flexibilním lepidlem. Zateplení potom obložíme Cetris deskami, které ukotvíme do zdi skrz polystyrén šrouby pomocí hmoždinek. Nejméně 70 % délky šroubu musí být zakotveno ve zdi. Cetris desky penetrujeme roztokem stavební akrylové disperse Sokrat v poměru 1 díl disperse : 2 díly vody.

   Na takto připravenou plochu můžeme začít lepit obkladové desky z umělého kamene. Lepidlo nanášíme na montážní povrch i na rubovou stranu obkladu. Použijeme opět mrazuvzdorné elastické lepidlo a obklad těsně přitlačíme kmontážnímu povrchu. Obkladové desky postupně přikládáme jednu ke druhé, až docílíme souvislé vrstvy obkladu po celé ploše, kterou chceme umělým kamenem ozdobit. V tomto případě je obklad montován na doraz a nevyžaduje spárování.

Řezání a spárování

Uříznout obkladovou desku můžete brusným kotoučem na řezání kamene a kameniny nebo diamantovým kotoučem. K případnému dotvarování povrchu desek poslouží úhlová bruska, a to pomocí boční stěny řezného (resp. brusného) kotouče.

   Spárování není bezpodmínečně nutné. Pokud některý typ výrobku spárování vyžaduje, lze použít spárovací hmoty na obkladové materiály nebo pružné tmely. Vyhněte se však hmotám na bázi sádry nebo vápna. Zabraňte také znečištění okolí spáry například zakrývací samolepicí páskou. Znečištěná místa obkladové desky je třeba okamžitě očistit.

Ošetření obkladu

Díky svým parametrům mohou být desky z umělého kamene trvale vystaveny povětrnostním vlivům. Ušetřete je však přímého působení chemických rozmrazovacích látek (koncentrovaných posypových solí). Povrch obkladových prvků nevyžaduje žádné další speciální úpravy. Pouze jej opatřete dlouhodobě působící impregnací, která zamezí znečištění kamene vlivem prostředí a zabrání výskytu mechů, lišejníků a zelené řasy i zvýraznění mikroskopických trhlin. Trhliny vznikají při smršťování každého cementového výrobku během procesu tuhnutí. Na trhu jsou k dostání tzv. hydrofobizační prostředky, které pronikají hluboko do kamene a chemickou reakcí s jeho křemičitou složkou vytvářejí vodoodpudivé sloučeniny s dlouhodobým účinkem.

   Pro venkovní použití můžete obklady také natřít dodatečnou ochrannou silikonovou vrstvou proti graffiti.

* www.damart.cz, www.magicrete.cz

***

POSTUP MONTÁŽE NA ZATEPLENÉ FASÁDY

1) Na polystyrén naneseme mrazuvzdorné lepidlo a přilepíme je na čistý nosný podklad.

2)Cetris desku ukotvíme do nosného podkladu skrz polystyrén pomocí šroubů a hmoždinek.

3) Na montážní povrch Cetris desky ošetřené roztokem disperse Sokrat naneseme lepidlo.

4) Špachtlí rozetřeme lepidlo i na rubovou stranu obkladové desky z umělého kamene.

5)Obkladovou desku potom přiložíme k montážnímu povrchu a silně ji k němu přitlačíme.

6)Lepidlo neroztíráme na celou montážní plochu najednou, ale vždy jen pro následující obklad.

7) Postupně přikládáme na plochu další obkladové desky na doraz těsně vedle sebe.

8) Nakonec docílíme souvislé vrstvy kamenného obkladu po celém montážním povrchu.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: MAGICRETE

OBKLADY Z UMĚLÉHO KAMENE