Kámen v zahradě

Kámen do zahrady patří. Ať jako stavební prvek třeba na zídky a terasy, nebo jako výtvarný artefakt. Dobře se dají využít i kamenné prvky původně sloužící jinému účelu.

Na zápraží roubené chalupy to sluší osázeným korýtkům

Se zelení zahrady pěkně ladí všechny odstíny kamene od světlé okrové až po tmavě šedou. Použít můžeme jak nově opracovaný kámen, tak starý kámen, získaný například z rozebraných staveb. Obojí se hodí třeba na stavbu zídek, plotových sloupků, terásek či vyrovnání terénu.

Sloupek byl kdysi součástí zahrady babičky a dědy, dnes zdobí zahradu jejich vnuka

Ještě zajímavější je dát nový smysl letitým kamenným prvkům původně sloužícím jinému účelu. Na pozemcích starých hospodářství se dají mnohdy objevit hotové poklady. Například kamenné žlaby z chléva se mohou proměnit na květinové truhlíky, z mlýnského kamene bude deska zahradního stolu a starý sloupek nebo torzo plastiky použijeme alespoň jako dekorativní prvek…

Oblíbená korýtka

Rozměrná kamenná koryta i menší napaječky, které sloužily dříve ve chlévech pro krmení a napájení dobytka, se v dnešní zahradě určitě neztratí. Chalupáři už dávno objevili jejich kouzlo. Kamenné koryto osázené trvalkami nebo zakrslými jehličnany se bude dobře vyjímat na trávníku před okny chalupy, na zápraží i u plotu zahrady.

Desku zahradního stolu tvoří mohutný mlýnský kámen

Z korýtka se může stát i malá vodní nádrž s vodními rostlinami či zásobárna dešťové vody na zalévání zeleninových záhonků. Do koryta lze také naaranžovat pěkně vypadající kameny či křivolaké větve.

Co s mlýnským kamenem?

Mlýnské kameny většinou vídáme, jak se jen ležérně opírají někde o zeď. Ale mohou se uplatnit i prakticky – třeba jako deska zahradního stolu (pro tu se hodí samozřejmě i obdélníkový plošší kámen). Do otvoru ležícího mlýnského kamene lze zasadit květiny nebo z něj bude fontánka. Do velké plochy kamene také můžeme nechat něco vytesat.

Sloupků nespočet

Není to žádná vzácnost, ale v zahradě se pěkně vyjímají. Různé plotové i jiné sloupky, na nichž i dnes můžeme obdivovat zručnost kameníka, mohou tvořit předěl dvou částí zahrady; jeden sloupek může být základem pro pohledné zátiší, vytvořené z nižších i vyšších rostlin.

Kamenný blok s nápisem připomínající datum založení stavby a jméno jejího stavitele dnes stojí v předzahrádce

Tvarovaný širší sloupek či podstavec se snadno změní v květinový stolek.

Letopočty, texty a symboly

Na zahradách objevíme i kameny nebo sloupky, na nichž je vytesaný letopočet, nějaký symbol nebo dokonce text. Letopočet se většinou vztahuje k datu stavby nebo přestavby domu či nějaké události, k níž tu v minulosti došlo. Stejně tak text a symbol. Mohou to být i hraniční kameny. I dnešní majitelé stavení si nechávají vytesat na starý či nový kámen datum nebo text vztahující se k jejich působení v daném místě.

Věčná památka

Osázené korýtko s letopočtem 1789 si sem přivezl chalupář ze zahrady svých prarodičů

Na zahradách se můžeme setkat i s kamennými prvky upomínajícími na zemřelé – se starými náhrobky nebo kříži. Většinou se jedná o nálezy z blízkého okolí, například o pozůstatek ze zrušeného hřbitova, o nález „utopeného“ náhrobku v potoce a podobně. Pokud je náhrobek umístěn do zahrady s citem a určitou pietou, není třeba nic namítat.

Další případy

V dřívějších hospodářstvích existovala řada předmětů a zařízení, jejichž součástí mohl být opracovaný kámen. Dnes už se nepoužívají, a pokud nejsou kompletní, někdy jen těžko poznáme, k čemu mohl kamenný prvek sloužit. Pokud ale má zajímavý tvar, může se stát součástí zahrady jen jako neobvyklý dekorační prvek. Proč se zbavovat své minulosti?

Příroda versus umělec

Zátiší se starými opracovanými kameny z různých technických zařízení působí na pozadí zeleně uklidňujícím dojmem

Jako zahradní dekoraci můžeme použít nejen kamenné části bývalých technických zařízení, jako například mlýnská a brusná kola či „babku“ na naklepávání kosy, ale i kámen nevšedně tvarovaný přírodou nebo kámen opracovaný umělcem. Všechny mají na zahradě místo – když je tu samozřejmě umístíme s citem.

TEXT: IVA TVRZOVÁ
FOTO: PAVEL VESELÝ, MARIE VOTAVOVÁ, KAMIL VARCOLLER

Kámen v zahradě

Kámen v zahradě