Kam s odpadem?

Rubrika: Hospodaření

V rámci velkého jarního úklidu se domácnosti zbavují všeho nepotřebného. Každoročně tak vzniká obrovské množství odpadu, jehož nevhodná likvidace zatěžuje životní prostředí.

Vysloužilé věci většinou nepatří do popelnice se směsným odpadem, ale ani vedle ní na ulici. Víte však kam s nimi? Například opotřebovaný nábytek, koberce, ale i kola nebo lyže, staré rádio, televize nebo počítač zavezeme do sběrného dvora. Do stejné kategorie objemného odpadu můžeme zařadit i zrcadla nebo umyvadla. Rozměrné kusy nábytku, například skříň či postel, je nutné před odvozem rozložit na desky. To, kde jsou sběrné dvory a co přijímají, zjistíte na internetové adrese www.sberne-dvory.cz.
Druhou možností, kam tento odpad s výjimkou elektrozařízení vyhodit, jsou kontejnery na velkoobjemový odpad. Obce a města je nechávají v určitých intervalech přistavit na předem určená místa. Potřebné informace podá každá obec nebo městská část.

Nebezpečný odpad

V domácnostech nalezneme i obaly od ředidel, barev, olejů nebo lepidel, které spadají do kategorie nebezpečných odpadů. Ty nepatří do žádného z kontejnerů, je nutné odvézt je do sběrného dvora.
S vyřazenými elektrospotřebiči jako televize, kuchyňské spotřebiče, lednička, pračka nebo počítač také zamíříme do sběrného dvora. Často je možné je odevzdat i u prodejců elektra – za nově koupený spotřebič od vás odeberou váš starý. Nebo je lze v rámci zelených projektů, jako je například Zelená firma, Zelená škola či Zelená obec, odnést do speciálních boxů umístěných ve školách, firmách či obcích. V rámci projektu Buď líný je možné objednat si jejich bezplatný odvoz přímo z domu. Díky jejich správné recyklaci z nich lze získat zpět až 98 % původních materiálů.
Dalším nebezpečným druhem odpadu jsou zářivky, baterie a akumulátory. Z baterií a akumulátorů se mohou po čase uvolňovat škodlivé látky, zejména těžké kovy, které znečistí půdu nebo spodní a povrchové vody. Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru.

S léky do lékárny

Jako nebezpečný odpad se klasifikují i léky, injekční stříkačky a rtuťové teploměry. Odevzdejte je v lékárně. Vyhozené do popelnic mohou způsobit velkou škodu v podzemních vodách, kam se dostanou z popelnic se směsným odpadem odvezeným na skládky.

Barevné kontejnery

Papír jako staré noviny, sešity, časopisy, reklamní letáky a dokonce i kancelářský papír se sponkami patří do modrého kontejneru. Můžete sem vhodit i menší množství knih, před tím je ale zbavte tvrdé vazby. Nepatří sem ale znečištěný nebo mastný papír, papírové kapesníky či papírové ručníky!
Barevné sklo vyhazujeme do zeleného kontejneru, čiré sklo do kontejneru bílého, pokud je k dispozici. Sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Plasty patří do žlutého kontejneru. Pokud ale plastové lahve od pracích gelů, aviváží či dezinfekcí nejsou dokonale zbaveny zbytků tekutin, do kontejnerů na plasty nepatří.
Do menších oranžových kontejnerů můžeme odkládat kartony od džusů, mléka a dalších nápojů. Někde stávají i kontejnery na bioodpad, tedy na zbytky z kuchyně.

Oblečení ještě pomůže

Použitelné oblečení a obuv můžeme zabalené dát do speciálních kontejnerů na textil a obuv. Do některých lze odložit i bytový textil, přikrývky, hračky. Příležitostně jsou pořádány akce, kdy se vybírá i poškozený textil a oblečení na další zpracování.

TEXT: IVA TVRZOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Uložit

Kam s odpadem?