Kam hlásit sraženou zvěř

Srazíte-li autem zvíře, měli byste nehodu oznámit policii. Případnému pokušení sraženou zvěř odvézt však odolejte. Nahlásit uhynulé zvíře je však vhodné, i když ho najdete třeba v lese.

Každý rok se na českých silnicích odehraje více než deset tisíc případů střetů vozidel se zvěří. V loňském roce jich bylo dokonce patnáct tisíc, a to mluvíme pouze o těch, které řidiči nahlásili. Uvedená čísla dokládají, že kolize rozhodně nejsou ojedinělé.
Pokud z takové srážky vyváznete bez větších škod, můžete mluvit o štěstí, protože některé z podobných havárií končí tragicky. Málokdy z nich však vyvázne se zdravou kůží sražené zvíře, a proto je dobré vědět, jak postupovat v případě, že se vám ani vašemu autu nic vážného nestalo.

Kdy volat policii

Zákon stanovuje, že policie se musí na území ČR volat dopravním nehodám v případech, kdy došlo k zranění nebo usmrcení osoby, k hmotné škodě převyšující částku 100 000 Kč, k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace, k situaci, kdy účastníci nehody nemohou bezpečně obnovit plynulost provozu nebo místo nehody řádně označit (např. na dálnici) nebo když dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby.
Poslední zmíněný bod může být naplněn v případě, že srazíte například některé z hospodářských zvířat nebo lesní zvěř, která je podle zákona považována za majetek místně příslušného mysliveckého spolku. Proto raději v těchto případech policii kontaktuje a řiďte se jejími pokyny. Policie se obvykle sama postará o nahlášení nehody příslušnému mysliveckému spolku. Z uvedených důvodů si sraženou zvěř nemůžete ani ponechat a odvézt, dopustili byste se přestupku, případně i krádeže.
Na myslivecké sdružení se můžete obrátit i v případě, že během procházky v lese nebo na poli narazíte na uhynulou divokou zvěř nebo pytláckou past či otrávenou návnadu. Nemůžete-li dohledat, na jakém území se nacházíte, nahlaste nález na nejbližší obecní úřad. Zvěře ani návnady se nedotýkejte, ale můžete místo nálezu vyfotit a odeslat jako hlášení třeba přes některou mobilní aplikaci, které dnes používá velká část českých obcí.

Kdy oslovit obec

Volně žijící zvířata, která uhynou na území obce, řeší vždy příslušná obec. Týká se to zaběhlých mazlíčků, ale i sražených či jinak usmrcených drobných živočichů. Pokud na uhynulé zvíře narazíte třeba během letního výletu, nahlaste je vždy na místní obecní úřad, který zajistí odstranění.
„V letních měsících a během dovolených může být problém se na obec dovolat, omezené bývají i úřední hodiny, což mnoho lidí odradí od aktivního řešení problému. Proto stále více obcí volí formu komunikace přes aplikaci Mobilní Rozhlas. Chytrý telefon má dnes už skoro každý a nahlásit přes něj sraženou zvěř, rozbitou lavičku nebo zaběhnutého zvířecího mazlíčka je otázka chvilky,“ doplňuje Ondřej Švrček z Mobilního Rozhlasu.
Nikam naopak nemusíte hlásit uhynutí domácího zvířete. Výjimka platí pouze pro případy, kdy by existovalo důvodné podezření na otravu nebo by došlo k hromadnému úhynu, a pak také pro chovatele, na něž se vztahuje zákon o veterinární péči.
Drobná domácí zvířata můžete pohřbít na vlastním pozemku, a to do hloubky alespoň 80 cm, aby se předešlo případné kontaminaci. Pokud tuto možnost nemáte, postará se o zvířecí ostatky kafilerie. Kontaktní údaje vám poskytne obecní úřad nebo veterinář, který může pomoci zajistit i samotný převoz.

Dobré rady

  • Telefonátem na policii nic nezkazíte. Zavolejte tam i v případě, že srazíte zvěř (srnu, divočáka) a ta se zvedne a uteče do lesa. Může být zraněná a je dobré, když se o tom myslivci od policie dozvědí.
  • Zůstane-li sražené zvíře ležet na silnici a je-li to pro vás bezpečné, zkuste ho odtáhnout alespoň na kraj silnice. I proto je dobré vozit v autě pracovní rukavice.

Kolize se zvěří je vždy nepříjemná. Řidiči často nevědí, jak se jí vyhnout a ve zmatku mnohdy způsobí větší škodu, než je nezbytně nutné. Mnoho lidí rovněž neví, zda v těchto případech volat policii a jak naložit se sraženou zvěří. Rozhodně ji nikam neodvážejte, oznámení na polici je pak spolehlivý způsob, jak předejít dalším problémům

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Kam hlásit sraženou zvěř