U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jezírko z prefabrikátu

Kategorie: Voda v zahradě – speciál | Autor: rb

Nebojte se toho názvu, který zavání možností, že zcela stejné najdete i u sousedů. I kdyby tomu tak bylo, bude se vyjímat v odlišném terénu zcela jinak, bude bezpochyby obklopené jinými kameny a osazené jiným rostlinstvem.

Tomu, kdo chce sobě pro radost a ptáčkům pro osvěžení postavit na zahradě malé jezírko, varianta z laminátu nebo plastu zcela postačí. Jeho zasazení do terénu je rychlé a snadné. Zvolíte-li laminát, bude jeho životnost prakticky neomezená – pokud je sami nepoškodíte. Plastová jezírka jsou levnější, ale dost nepoddajná. Časem také obvykle zkřehnou a mohou praskat. Důležitá je hloubka jezírka a jeho osazení. Chceme-li v něm chovat ryby, musíme vybrat model alespoň 45 cm hluboký. V mělčích by nepřežily dlouhodobé mrazy a ani horko v mělké vodě rybám nesvědčí. Ostatně i některé rostliny, například většina leknínů, stulík žlutý nebo plavín štítnatý, potřebují hlubší vodu. Vhodné jsou zejména nádrže s nestejnou výškou vodního sloupce, protože poskytují největší možnosti pro pěstování různých rostlin. Předem si musíme rozmyslet i kam umístíme vykopanou zeminu. Nezapomeňte, že i při zdánlivě nevelké ploše nádrže vznikne hromada o objemu několika kubíků. Optimální je, pokud chcete zároveň vytvarovat na určité části zahrady svah nebo terénní vlnu. Ale teď už k postupu práce, který si nejlépe vysvětlíme na obrázcích.

***

Jak postupovat při stavbě jezírka

1.Nádrž postavte na vyhlédnuté místo a vyznačte si její půdorys (kolíky, šňůrou nebo rýčem). Tvar rozšiřte ještě o 20 až 30 cm,

aby bylo později dost místa na vyplnění dutin mezi půdou a nádrží pískem.

2. Vykopejte jámu, která musí být o oněch 20 – 30 cm širší a rovněž zhruba o 15 cm hlubší než plastová nádrž. Do nejhlubší části výkopu nasypte asi dvaceticentimetrovou vrstvu písku a pevně jej udusejte. Rovinu zkontrolujte vodováhou. Je-li jáma správně hluboká, hrana nádrže se kryje s povrchem země. Pískem vyplňte a zpevněte další plochy, na něž vodorovné části prefabrikátu dosednou.

3. Vložte nádrž do výkopu a ještě znovu ve všech směrech zkontrolujte, zda sedí vodorovně. Kraje musí být stejně vysoké. Než se nádrž napustí, je ještě možné provést korekci a nižší místa vyplnit pískem, kterým je třeba zasypat i všechny další dutiny.

4. Jezírko zvolna naplníme vodou. Prostor mezi nádrží a jámou stále doplňujte pískem, který je nutné prolévat vodou, aby se nádrž pevně usadila. Posledních zhruba 20 cm pod její hranou vyplňte zeminou, do níž se budou vysazovat rostliny lemující břeh. Po jedné straně jezírka jistě budete chtít chodit, proto břeh v tomto místě zpevněte hrubým štěrkem, dlaždicemi nebo dřevěnými kuláči. Kolem břehů seskupte kameny a zasaďte bahenní i vodní rostliny.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO ARCHIV

Jezírko z prefabrikátu