U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Maxforce – nová generace nástrah proti švábům

Kategorie: Komerční prezentace | Autor: ml

Dominový efekt – jedinečná vlastnost přípravku Maxforce

Švábi, nejprimitivnější okřídlený hmyz, se vyskytují téměř všude tam, kde žije člověk – v domech, restauracích, nemocnicích, skladovacích prostorách, mezi stále oblíbenější úkryty švábů patří počítače. Chutná jim všechno: od potravin, přes maso, textilie, obaly, lidské výměšky, potrpí si na alkohol. Na druhou stranou jsou schopni přežít bez vody i potravy několik měsíců. Jsou přizpůsobiví nejen ke změnám svého okolí, ale nové generace jsou rezistentní dokonce i ke známým toxickým chemikáliím určeným k jejich likvidaci.

Nejúčinnější ochranou proti výskytu švábů je prevence: pravidelný úklid, bezpečné skladování potravin a vyloučení nadměrné vlhkosti. Již přítomný hmyz likvidují či aspoň potlačují represivní opatření ve formě postřiku nebo nástrahy v podobě pro šváby lákavé pasty. Firma Aventis přináší na český trh nový druh požerové nástrahy s vysokou efektivitou a dlouhodobou účinností – přípravek Maxforce. Složení nástrahy je upraveno tak, aby byla pro šváby chuťově mimořádně přitažlivá. Látka v těle hmyzu způsobuje postupné ochromení všech životních funkcí vlivem narušení metabolizmu. Hmyz přestane přijímat potravu, stane se netečným a do třech dnů po příjmu nástrahy uhyne. “Určité procento švábů a rusů, zejména samičky s vaječnými schránkami a nejmladší stadia larev, jimž se říká nymfy, zřídkakdy vylézají ven. Na ty pak postřik může působit jen velmi omezeně”, upozorňuje ing. František Blažek, odborník z firmy Aventis. Nástrahy nové generace tento nedostatek odstraňují. Domino efekt využívá skutečnosti, že švábovití dokážou požírat nejen své exkrementy, nýbrž i mrtvá těla ostatních. Pro samice s vaječnými schránkami a menší nymfy často jde o hlavní zdroj potravy. Účinná látka obsažená v přípravku Maxforce proto působí postupně. Jedinec, který pozře nástrahu, obvykle hyne v úkrytu mezi ostatními. Ti pak přijmou účinnou látku požerem jeho exkrementů a ostatků. Během několika týdnů dovrší dominový efekt přípravku svůj smrtící úkol. Nástraha je aktivní ještě minimálně tři měsíce, takže se nepříjemného hmyzu zbavíme důkladně a většinou není potřeba zasahovat opakovaně. Aplikace přípravku Maxforce je vhodná ve všech objektech bez přerušení provozu, včetně míst vlhkých a mastných, kde je aplikace postřiků problematická.

Maxforce – nová generace nástrah proti švábům