U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kudy na chalupu?

Kategorie: Právo | Autor: P. K.

Můj problém souvisí s užíváním příjezdové cesty k chalupě. Jde o bývalý mlýn, k němuž v minulosti vedly čtyři veřejné cesty. Jedna z nich není sjízdná, protože se po ní sváží dřevo, druhá byla změněna na lesní, pro kterou platí jiný provoz než pro ty veřejné, třetí sice zůstala cestou veřejnou, ale končí v lesním porostu poblíž mlýna a obec Nasavrky mi sdělila, že tuto cestu nebude z fiančních důvodů udržovat. Sjízdná pro osobní auta je dnes pouze jediná obecní cesta, kterou užívají chataři za roční poplatek 100 Kč. Užívám ji i já a dosud jsem poplatek hradil, protože moje žádost o uznání této obecní cesty jako náhradní za neudržovanou cestu veřejnou byla obecní radou zamítnuta. Jako důvod zamítnutí bylo uvedeno, že jde o rekreační objekt. Jaká jsou vlastně moje práva a možnosti pokud jde o dopravu mou, mých přátel, eventuálně mechanizmů pro opravy objektů?

(J. P., Chrudim)

Vaše dotazy směřují do oblasti upravené zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a zákonem ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K popisovaným problémům je třeba předně uvést, že místní komunikace je veřejně přístupná. Proto pozemní komunikaci, která zajišťuje přístup k vaší stavbě, může používat každý, tedy i návštěvy. Jde o tzv. obecné užívání (viz § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích), které je zásadně bezplatné, je-li pozemní komunikace užívána obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým je určena. Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací je upraveno v § 20 a násl. zákona o pozemních komunikacích, ale žádné z těchto ustanovení nedopadá na popsaný případ. Povinnost platit roční poplatek 100 Kč za užívání pozemní komunikace pro Vás či pro ostatní chataře nevyplývá podle našeho názoru ani ze zákona o místních poplatcích. Je však třeba poznamenat, že státní správu ve věcech místních komunikací vykonávají obce, přičemž mimo jiné rozhodují i o vyřazení místní komunikace z této kategorie. Obecní úřad proto může rozhodnout i o zrušení místní komunikace, jestliže zanikl její dopravní význam. To však nemůže být Váš případ, máte-li ke své nemovitosti jedinou pozemní komunikaci. Ostatně proti rozhodnutí obcí v tomto směru je možno podat opravný prostředek k okresnímu úřadu. S pojmy bytový dům či stavba pro individuální rekreaci (např. rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) stále zachází i stávající právní řád. Můžeme se s nimi setkat především ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v souvislosti s jejich povolováním.

Kudy na chalupu?