U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NOVĚ na teplo v podkroví

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

O podmínkách pro příjemný pobyt v nově vybudovaném podkroví rozhoduje mj. i způsob vytápění. Dosavadní praxe využívá nejčastěji dva způsoby. Je-li otopná soustava objektu dostatečně dimenzována tak, že je po stránce hydraulické možné prodloužit rozvody teplovodního systému i do podkrovních prostor a současně vyhovuje zdroj tepla, lze systém po kontrole a úpravě rozšířit. Nezbytné je nové vyregulování celého topného systému. Tato forma může být v některých případech řešením, ale zpravidla je nutno v nejvyšším obytném patře provádět napojení na stávající topný systém třeba v zabydlených místnostech často s použitím plamene (to když je rozvod ÚT proveden z ocelového potrubí, což bývalo ještě před pár lety nejběžnější). Druhé řešení se používá v místech, kde je zaveden zemní plyn. Do nově zřizovaného půdního prostoru provedeme samostatný přívod plynu, umístíme kotel pro vytápění, případně ohřev užitkové vody, a v celém obytném prostoru instalujeme samostatné teplovodní etážové vytápění. Tento způsob však nepatří k nejlevnějším a v souvislosti s růstem cen energií není ani perspektivní. O jiném řešení se zatím zpravidla neuvažuje. A přitom je elegantní, výhodné po stránce investičních i provozních nákladů a zajišťuje vysoce komfortní tepelnou pohodu. Jsou jím nová, moderní akumulační kamna DIMPLEX, která dodává a instaluje společnost TERMO KOMFORT. Do nově vzniklého prostoru nemusíme přivádět topnou vodu z kotelny, nebo zemní plyn pro kotel. Využijeme elektrickou přípojku, kterou pro osvětlení a veškeré elektrospotřebiče musíme zřídit tak jako tak. V zateplených podkrovích dochází většinou jen k velmi malým tepelným ztrátám, ale s ohledem na provedení obvodových konstrukcí mívají tyto prostory malou tepelnou setrvačnost. Znamená to, že každá vytápěná místnost vyžaduje nevelký, avšak dostatečně stabilní tepelný zdroj, který zabezpečí optimální tepelnou pohodu. A právě tento požadavek moderní akumulační kamna nové generace splňují. Na dřívější, která dnes ještě mnohde slouží, jsou velká (připomínají starou truhlu po babičce), ráno vřelá (místnost přetápějí) a naopak večer již studená, zapomeňte. Moderní akumulační kamna jsou v sympatických rozměrech a příjemného designu. Výrazné zmenšení všech rozměrů umožnila zásadní změna použitých akumulačních i izolačních materiálů, které zajišťují pozvolné uvolňování naakumulované tepelné energie. Na současném trhu jsou tři druhy nových akumulačních kamen. Statická akumulační kamna, která nemají zabudovaný ventilátor a teplo se z nich uvolňuje průchodem vzduchu kanálky mezi nahřátými akumulačními cihlami na principu komínového efektu regulovaného termostatickou klapkou. Z tzv. dynamických akumulačních kamen se teplo uvolňuje prouděním vzduchu, které zajišťuje vestavěný ventilátor ovládaný termostatem. Statická i dynamická kamna mohou být vybavena též doplňkovým elektrickým tělesem, které se využije, když je venku mimořádně chladno a kamna by nestačila akumulačním teplem dostatečně místnost vytopit. Osvědčí se i v podzimních a jarních měsících, když chceme topit třeba jen večer. Teplotu v místnosti lze doplňkovým tělesem ovládaným termostatem rychle zvýšit. Tento druh akumulačních kombinovaných kamen se nazývá hybridní. Z hlediska instalace jsou akumulační kamna zcela bezproblémová. Dodávají se v rozloženém stavu, takže manipulace s nimi nevyžaduje mechanizaci, složí se na určeném místě a elektrický kabel k nim přivede každý elektrikář. Akumulační kamna se nabíjejí především v době, kdy je odběr elektrické energie pro chod domácnosti minimální a využívá se tzv. noční proud, který je nejlevnější. Existuje již i speciální sazba pro akumulační vytápění v trvání 8 nebo 16 hodin denně, díky které je akumulační vytápění hned po topení uhlím z hlediska dostupných energií nejlevnější. Vzhledem k tomu, pro akumulační vytápění využívá přebytku elektrické energie z elektráren, který je obtížné výkonově regulovat, je opodstatněný odhad, že elektrická energie pro akumulační vytápění prodává nejvýhodnější cenu i v budoucnosti. Jinak je tomu u tzv. přímotopů, o čemž jsme se mohli přesvědčit v nedávné minulosti. Vezmete-li v úvahu životnost akumulačních kamen minimálně 20 let, jejich levnou a bezproblémovou instalaci a provozní náklady, zjistíte, že je toto řešení mimořádně výhodné speciálně pro půdní nástavby a podkrovní vestavby. Výše uvedená akumulační kamna jsou ekonomicky výhodná nejen pro vytápění podkrovních místností,ale pro vytápění rodinných domů a komerčních prostor. Dimenzování akumulačních kamen, je vhodné přenechat odborníkům. Společnost TERMO KOMFORT specializovaná na úsporné vytápěcí systémy Vám zajistí dodávku a instalaci výše uvedených akumulačních kamen DIMPLEX včetně nadimenzování jejich příkonu v závislosti na tepelných ztrátách vytápěných místností.

NOVĚ na teplo v podkroví