U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jarní bazénová kolekce nabízí bohatý výběr

Kategorie: Rodinné bazény v nové sezóně | Autor:

Výrobci a prodejci rodinných bazénů mohou být v České republice spokojeni. Ze statistik obchodních firem totiž vyplývá, že odbyt bazénů a příslušenství v posledních letech neklesá, ba právě naopak.

Zájmy a trendy

Ustálil se zájem o finančně nákladnější vnitřní nebo venkovní kryté bazény, neboť skupina lidí, kteří si je mohou dovolit, se příliš nezvětšuje. Větší poptávka je po levnějších venkovních bazénech, většinou nadzemních s kovovou konstrukcí, a nafukovacích bazénech pro děti. A pokud lidé nemají blízko domu nebo chalupy přírodní nebo veřejné koupaliště, kupují si i levnější verze zapuštěných otevřených bazénů. Mezi zákazníky je mnohem více mladších lidí. Roste také obliba vířivých van a whirlpoolů, i když slouží spíše relaxaci, než plavání a částečně může jít o módní trend. Určitým rizikem je zde ovšem hygiena, především možnost výskytu nebezpečných legionell. Ty se množí hlavně na usazeninách v trubkách a po spuštění se mohou dostat do aerosolu, který lidé vdechují. Díky pokroku však již existují vířivky s permanentní recirkulací a škodlivé organizmy se ničí ionizací. Důležité je dodržet pravidla hygienického provozu a kupovat jen zařízení s certifikátem.

Radost i starost

Nabízí se otázka, zda investice do soukromého koupaliště má opravdu takový význam. Pravdou je, že plavání v bazénu nebo pobyt ve vířivé vaně jsou aktivity prospěšné pro mladé i staré. Ale jako vždy nakonec rozhodují peníze. Největší riziko může přinést nepromyšlená koupě venkovního bazénu s kovovou konstrukcí potaženou fólií. Takový bazén totiž v nejlepším případě slouží jen několik měsíců v roce. Často se stává, že první sezóna je plná radosti, ale již druhý rok nadšení ochabne. Majitel postupně přestane dbát pokynů výrobce, i i bazén “zapomene” na zimu vypustit nebo složit – a konstrukce rychle zchátrá. U zapuštěných nebo vnitřních bazénů zase musíme počítat nejen s řádově vyššími pořizovacími náklady (mohou tvořit pět až deset procent nákladů na celý dům), ale i s drahým provozem: větší spotřeba vody, vytápění, bazénová chemie, průběžné čištění apod. Moderní technologie sice přinášejí provozní úspory – například se snižuje spotřeba chemických prostředků, nebo jsou zapojeny alternativní zdroje energie (slunce, zemní teplo) nicméně kompletní servis bazénu může stát měsíčně až tři tisíce korun. Vždyť jen chod čerpadla o příkonu 2 kW, které musí běžet nepřetržitě (jinak se voda nebude čistit a vzniknou problémy, jejichž odstranění je ještě nákladnější) přijde na víc než tisícovku. Proto si před koupí bazénu musíme dobře rozmyslet, co od něj očekáváme a zda se o provoz budeme starat sami, nebo máme dost peněz na zaplacení správce.

Bazén u domu

Ekonomicky nejvýhodnější je mít bazén co nejblíže u domu. Architekti dokonce doporučují přímo propojit vnější bazén s domem nebo vnitřní bazén se zahradou. Takové propojení je snadné zvláště u nového rodinného domu i kdyby to mělo být jen formou zastřešené chodbičky nebo přikrytím přístupové cesty teleskopicky skládacím laminátovým tunelem. Problém by neměl být ani u dostaveb a rekonstrukcí: využít se dá i malá zahrada, sklep nebo suterén, kde se jistě najde prostor i pro malou tělocvičnu a saunu. V každém případě je vhodné venkovní bazén alespoň zastřešit, aby mohl být používán co nejdéle v roce.

Od betonu k oceli

V parametrech kvality je nejlepší betonový bazén s keramickým obkladem. Má životnost nejméně osmdesát let, ale je samozřejmě také nejdražší. Méně odolné jsou tvarované plastové bazény. Mohou být z akrylátu, polyesteru, polypropylenu nebo laminátu – tedy od nejdražšího po nejlevnější. Například laminát se poměrně snadno poškodí pískem nebo dětskými hračkami a špína se z takto odřených míst se jen obtížně odstraňuje. Z hlediska životnosti jsou nejméně kvalitní bazény fóliové, nicméně jsou nejlevnější. Novinkou jsou velmi odolné bazény z nerezové oceli. Mají dokonale hladký povrch a obtížně se na něm usazují nečistoty. Cenově jsou na úrovni betonové vany s keramikou. Působí však trochu studeně a zatím se prodávají spíše do veřejných lázní.

Pozor na metry

Pokud majitel chce opravdu plavat, měl by jeho bazén mít rozměry alespoň 8 krát 2-3 metry. Pro plavání s protiproudem stačí délka 6 metrů. V menším bazénu může být i méně výkonné čerpadlo na recirkulaci a není potřeba tolik vstupních trysek. Dost podstatná je hloubku bazénu, protože zásadně ovlivňuje množství vody, které je nutné ohřívat. Naprosto dostačující a ekonomická je hloubka metr dvacet (mezinárodní směrnice k plavání udávají dokonce pouhý metr). Hloubka nad metr třicet je už poměrně zbytečný a drahý luxus. Roli v rozhodování o koupi hraje i náročnost a cena zemních prací. Neexistuje sice podloží, které by se technicky nedalo zvládnout, ale při hloubení ve skále jsou samozřejmě pořizovací náklady mnohem vyšší, stejně jako při vysoké hladině I spodní vody, kdy musíme bazén lépe izolovat.

Praktická jednoduchost

Praxe ukázala, že pro zemní bazény je téměř ve všech parametrech nejvýhodnějším tvarem obdélník. Složitější tvary jsou náročnější (a dražší) především při zastřešení, ale mohou přinášet i jiné komplikace. Například ve formě zkratových proudů, což znamená, že nedochází k dokonalému smíšení přiváděné a stávající vody. U plastových bazénů se na trhu nejvíce setkáme s typizovanými výrobky ve tvarech, které se už u zákazníků osvědčily. Pokud si dáme udělat plastový bazén na zakázku, musíme počítat s tím, že každý originál něco stojí. Odborníci doporučují více než na efekt brát zřetel na optimální podmínky k plavání. Pro výběr typu bazénu je důležitá i volba způsobu odvodu vody během recirkulace. Při použití skimmeru zůstává hladina vody asi 15 cm pod okrajem bazénu. Když zvolíme tzv. přelivný žlábek, kdy voda přetéká přes vrchní okraj bazénu, potřebujeme ještě dostatečně objemnou akumulační jímku.

Dobrý projekt

Na bazén se často hledí jako na nenáročnou “vedlejší” stavbu. Platí to, bohužel, i pro montáž technologie a zastřešení. Podceňuje se projektová příprava a výsledkem bývá zklamání a drahé opravy třeba až za několik let. Velmi důležitý je proto výběr dodavatelské firmy. Spolehlivým měřítkem jsou například dosud realizované stavby, nebo doporučení jiných zákazníků. Dobrá firma má mít vlastního projektanta, který navrhuje veškerou bazénovou vanu a technologii: rozvody a průměr potrubí, umístění a kapacitu filtrů, typ a výkon čerpadla atd. Zakázka nemůže být předána bez tlakové zkoušky potrubí a zátopové zkoušky bazénové vany po dokončení izolace. Seriózní dodavatel provádí i napojení na kanalizaci celého domu, na přívod elektřiny a vody a poradí i při výběru osvětlení. A vždy je nutné mít kvalitní stavební dozor a vyžadovat podrobný stavební deník.

Jarní bazénová kolekce nabízí bohatý výběr