U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OKNA ve zděných stavbách

Kategorie: Stavba | Autor: ing. arch Jan Pešta

Při osazování či výměně oken na zděných stavbách se často setkáváme s řadou technických i estetických problémů. Jaká okna zvolit, jak určit jejich polohu, aby plnila svou funkci a přitom ladila s průčelím domu? Dnes se zaměříme pouze na otázku polohy okna ve vztahu k fasádě.

Až do konce 18. století byla běžná pouze okna jednoduchá, osazená na vnitřní straně okenního otvoru. Taková okna se na zimu různým způsobem utěsňovala. Z důvodu rostoucích nároků na kvalitu bydlení a zároveň díky snazší dostupnosti tabulkového skla se i na venkově od počátku 19. století začínají jednoduchá vnitřní okna doplňovat vnějšími okny. Byla osazována do vnějších dřevěných rámů, situovaných obvykle v líci fasády. Tak se zrodila okna dvojitá, běžná po celé 19. století. Zatímco vnitřní okna se otvírala dovnitř, vnější se otvírala vždy směrem ven. Někdy se namísto vnějších oken používaly jen žaluziové okenice. Protože vnější okenní výplně více trpěly klimatickými zvraty, častěji se vyměňovaly a opravovaly. Na mnoha stavbách proto bývají zachovaná vnitřní okna podstatně starší (třeba i 200 let), zatímco stáří vnějších obvykle nepřesahuje sto let. Pro vzhled průčelí starších venkovských staveb je osazení oken v líci zcela zásadní. Odlesky okenních tabulek, případně ven rozevřených okenních křídel, působí mnohem malebnějším dojmem, než temné otvory oken “utopených” za průčelím. Dvojitá okna s vnějšími okny v líci fasády se na venkově běžně používají až do konce 19. století. Jak na vesnici postupně pronikají módní trendy z města, ustupují vnější okna z líce fasády stále hlouběji mezi okenní špalety. Postupně se zmenšuje vzdálenost mezi vnitřními i vnějšími okny. Běžná eklektická okna, dělená obvykle do tvaru písmena “T”, jsou již odsazena od líce fasády zhruba o 15 cm. Často bývají zdobená řezbou – dřevěná klapačka, kryjící styk obou křídel, má obvykle podobu polosloupu, zatímco vodorovný poutec je zdoben římsičkou. Vnější i vnitřní křídla těchto eklektických oken se již otvírala směrem dovnitř. Odtud už vede přímá cesta k tzv. špaletovým oknům, všeobecně rozšířeným v době první republiky. Na stavbách s dochovaným tradičním průčelím bychom se měli přidržet pokud možno historického stavu. Jednoznačný návod na všechny typy sta-veb samozřejmě není. Obecně však platí, že na starších stavbách (přibližně do konce 19. století) bychom se měli snažit obnovit spíše okna dvojitá, s vnějšími křídly ven otvíravými, osazenými v líci fasády. Taková okna lépe sluší i stavbám s nezdobeným průčelím. Vnější křídla by měla mít co možná nejsubtilnější profil. Přesnou polohu původních oken lze obvykle celkem spolehlivě zjistit malou sondou pod omítku. I když se fasáda v průběhu času měnila, často nalezneme v líci zdiva vysekanou drážku pro rám vnějšího okna. Osazení vnějších “pohledových” oken v líci fasády má jednu velkou výhodu. Vnitřní okno totiž zůstane běžným pohledům skryto a můžeme pro něj tedy použít běžné moderní typové profily, včetně zasklení dvosjklem, které splní požadavky na tepelně-technické vlastnosti okenní výplně. Zároveň však takové okno neruší svým masivním vzhledem charakter fasády. Naopak na mladších venkovských stavbách s eklektickou či pozdější fasádou bychom se měli přidržet co nejvěrněji tvarového řešení oken, obvyklých v tomto období. Pokud nemáme vzor pro zhotovení kopie starších oken, nic nezkazíme použitím výplní dělených do “T”, dovnitř otvíravých, odsazených do hloubky okenních špalet.

foto autor Petra Peštová, Ivan Tichý a Miroslav Voděra

FOTO 1 – Zděné jihočeské statky byly vybaveny dvojitými okny. V případě podružných hospodářských prostor byla někdy vnější okna nahrazena žaluziovými okenicemi. Sezonně je možné vnější okna z rámu vyjmout (Vodice u Lhenic)

FOTO 2 – Náročněji provedené klasicistní okno s vnějšími závěsy, doplněné profilovaným dřevěným rámem a malovanou paspartou (Pošumaví)

FOTO 3 – Pro celkový vzhled stavby má rozmístění oken osazených v líci průčelí zásadní význam (Horní Branná)

FOTO 4 – I s takovýmto přístupem se lze setkat… Jak je vidět, majitel domu si příliš nepolepšil. Namísto dvou vyšších oken, která by lépe rozptylovala světlo, zasadil jedno okno nižší a širší. Světelné podmínky v interiéru se tím zhorší, nemluvě o zničené tváři domu

OKNA ve zděných stavbách