U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NÁTĚRY podlah

Kategorie: Stavení | Autor: (tt)

MATERIÁL

Jestliže máme chalupu suchou a podlahová prkna nejsou ani na spodní straně navlhlá, raději je – stejně jako naši předkové – nenatíráme a umožňujeme dřevu “dýchat”. Častější je však stav, kdy dřevo musíme nátěry měnit v nepropustnou hmotu. Podlahová prkna a palubky je nutno opatřit nátěry ze všech stran, aby póry dřeva nebyly schopny přijímat vlhkost. Aby se pod nátěrem nešířily plísně, je dřevo bezpodmínečně nutno opatřit fungicidním roztokem ( Insektizol V 1407, Mykobicid V 1408, Funalgin-N V 1410, Lignofix-I Profi, Lignofix-E Profi, Lignofix-Super, Pregnolit-D, BochemitQB, FUNGAL V 1350) . Součástí každého z těchto přípravků je návod k upotřebení. Po dokonalém proschnutí dřeva je možno aplikovat nátěr a v předepsaných intervalech jej vícekrát opakovat. Aby ráz dřeva zůstal zachován, je vhodné použít nátěr transparentní. Nátěry můžeme zjednodušeně rozdělit na laky a lazury. Laky jsou průsvitné hmoty, které se na dřevo nanášejí v silnějších vrstvách; dřevo je jimi doslova překryto a na dotyk se výrazně liší od nenatřeného. Nátěrové materiály mohou být olejové, syntetické, polyuretanové, disperzní či epoxidové. Lazury jsou řídké syntetické nebo disperzní nátěry, které pronikají hluboko do dřeva a dlouhodobě je chrání. Oproti lakům mají tu výhodu, že nemohou “křídovat” a neloupou se.

Aplikace laků

Protože laky změní rozměry drážek a per u podlahových palubek, můžeme je aplikovat u palubkových podlah až po jejich položení. Spodní stranu palubek v tomto případě opatříme vhodným impregnačním přípravkem obsahujícím fungicidy (ze syntetických je to např. Xylamon – impregnační základ, Holzgrundierung FEIDAL , z disperzních Akrylátový ochranný základ na dřevo 230 firmy BRILLUX ), necháme je proschnout a na podobně impregnované polštáře je přibijeme. Horní stranu podlahových palubek pak opatříme dvěma až třemi nátěry některého z vhodných laků. Vzhledem k tomu, že disperzní laky nejsou určeny do míst se zvýšenou vlhkostí, kterou zcela (v prostorech pod podlahou) vyloučit nemůžeme, doporučujeme spíš použití laků syntetických. Z lesklých laků lze použít například Lovoferm , Lodní lak S 1119 , rychleschnoucí S 1040 , Tixolak S 1091, Syntecol S 1002, Yacht Varnish, High Gloss, Professional Gloss , z matových Matol S 2075 , S 1033 , tixotropní S 2095, Timbershield . Pro dosažení vysokého lesku je možno použít rovněž dvousložkový epoxidový nátěr, např. Epolex (S 1300 s tužidlem S 7300) nebo jednosložkový epoxidový lak Epax V 1301 ; ve starých chalupách by mohl jejich lesk ale působit nepatřičně. V případě, že pro nátěr podlahy zvolíme lak ředitelný vodou, můžeme po-užít například lak V 1310, V 1610 (lesklé), V 1309, V 1311 či V 1410 (matné), či z dovozových velmi odolný Diamond Glaze firmy Dulux.

Lazurovací nátěry

Lazury se vyrábějí jak syntetické, tak disperzní. Syntetické lazurovací laky S 1023 nebo S 1040 vyrábí v České republice několik výrobců pod různými názvy, podobné se k nám dovážejí (např. Consolan, Xyladecor, Protective Woodstain či velmi odolný Dulux Woodsheen ), z disperzních lazur se dá použít například lazura V 2071 či disperzní akrylátový lak Bilak A , z dovo-zových např. Weathershild Aquatech Woodstain (Dulux).

Rady před nákupem laků

* Laky a lazury je vhodné nakupovat v obchodech, kde nám prodavači mohou poradit vhodné nátěrové materiály.

* Mnozí výrobci mají vypracovány ucelené nátěrové systémy – doporučují konkrétní vyzkoušené laky, napouštědla či lazury; tyto postupy je nutno respektovat.

* Zahraniční nátěrové materiály nebývají (až na výjimky) kvalitnější než české, jsou však zásadně o dost dražší.

Rady pro práci

* Máme-li podezření na výskyt dřevokazné houby v podlaze, všechno dřevo spálíme mimo dům a podklad sanujeme.

* Podlahová prkna (palubky) musí být dokonale proschlá. Jejich impregnování bude vhodné provádět až za teplého počasí.

* Všechno dřevo (tedy i “polštáře”) je nutno napustit vhodným fungicidním prostředkem.

* Nátěrové materiály nanášíme nejprve zředěné, aby lépe pronikly do dřeva; teprve další nátěry mohou být neředěné.

* Nátěry necháme vždycky dostatečně vyschnout.

* Laky a nátěry (zejména od různých výrobců) navzájem zásadně nekombinujme.

NÁTĚRY podlah