U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Březňáci

Kategorie: Volný čas | Autor: Jan Rys

Březnové počasí bývá vrtkavé a mění se doslova každý den. Hřejivé paprsky sluníčka nemívají nikdy dlouhého trvání a často je co chvíli střídá ledový dech severáku; ten s sebou mnohdy přinese i nadílku sněhových vloček. Přesto ani za těchto tvrdých, novému životu nepříznivých podmínek příroda nezpomalí svůj krok a chystá se k obrodě a reprodukci všech tvorů.

Nejvýrazněji nás o tom svým chováním přesvědčuje zaječí národ. Již při oblevách od začátku února, mnohdy za hlubokého sněhu, se stará o zachování svého rodu. Zaječímu milování se říká honcování. Přestože jsou zajíci soumrační či spíše noční tvorové a vedou samotářský způsob života, mění v tuto dobu své chování. Objevují se na polích i za dne, pobíhají sem a tam a hledají stopy zaječek. Dokonce často i ve větších skupinách se několik ramlíků uchází o přízeň jedné zaječky. Tak silná je zaječí touha po vrcholném aktu. Není zvláštností, že se při tom o ni tvrdě rvou, až chlupy lítají.

   Březivost zaječky trvá asi čtyřicet tři dnů, a tak na svět přicházejí první zajíčci už kolem poloviny března, do mokrého chladu a sněhových plískanic. Matka si s jejich vrhem žádné zvláštní starosti nedělá. Své dva nebo tři potomky – už dokonale osrstněné a bez jakéhokoliv pachu – klade na holou zem. Nejčastěji to bývá do suché trávy pod mez či křoviska polního remízu.

   Malí zajíčci jsou otužilí, hned vidí a mají vrozenu i ostražitost. Když oschnou, matka je nakojí výživným mlékem, jež obsahuje až 24 % tuku. Pak je na dobu čtyř až pěti dnů opustí, aby jejich místo neprozradila svým zaječím parfémem. Zajíčci nezůstávají ani na chvíli bratrsky pospolu, ale brzy se instinktivně rozlézají paprskovitě do okolí. To proto, že kdyby je náhodou objevila škodná všechny pohromadě, zničila by celý vrh; takhle to odnáší jen jedinec. Před predátory se zajíčci snaží hlavně chránit co nejmenší pohyblivostí, stále jen leží přitisknuti k zemi. Následující dny je zaječí máma navštěvuje pouze v noci a kojí jedenkrát za dvacet čtyři hodin. Po nakrmení se od nich zase okamžitě vzdaluje.

   Jejich kojení trvá přibližně tři týdny, pak se musí postarat o sebe již sami. Po sedmém dnu od narození se zajíčkové už začínají pudově zajímat o rostlinnou potravu a učí se ji ve svém okolí hledat. Tím si zvykají na uhájení samostatného života. Zaječka tak mívá tři až čtyři vrhy mladých do roka.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO AUTOR

Březňáci