Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

termostat

Foto: M. Schuppich / Shutterstock.com

Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojem vytápění a ohřevu vody pro domácnost. Protože jeho pořizovací cena je poměrně vysoká, můžete na jeho koupi čerpat státní dotace v rámci dvou dotačních programů. Jaké podmínky pro jejich získání musíte splňovat?

Proč tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla získávají teplo z okolí a následně jej využívají k vytápění objektů, nejčastěji rodinných domů. Pro obyvatele novostaveb či starších, ale zrekonstruovaných domů, jsou proto tepelná čerpadla ideální. Ke svému provozu z větší části využívají obnovitelný zdroj energie, tedy teplo ze slunečního záření. Zbylou čtvrtinu tvoří elektrická energie. Proto se investice do tepelného čerpadla vyplatí, protože ohromným způsobem sníží výdaje domácnosti za teplo a své služby bude čerpadlo poskytovat více jak dvě desetiletí.

Podpora ekologických zdrojů tepla v domácnostech

Cena tepelného čerpadla je poněkud vyšší, a proto mnoho lidí váhá s jejich nákupem. Aby se ale počet domácností, které využívají k vytápění a ohřevu vody ekologické způsoby, zvýšil, je v možné na koupi tepelného čerpadla čerpat státní dotace.

Dotace na tepelné čerpadlo 2022

V letošním roce lze na nákup tepelného čerpadla využít hned dvou dotačních programů:

  • Kotlíková dotace,
  • Nová zelená úsporám 2021.

Abyste ovšem měli na získání státního příspěvku nárok, musíte splňovat několik kritérií. Jedním z nich, které je pro oba dotační programy totožné, je fakt, že tepelné čerpadlo musí nahradit hlavní zdroj vytápění, jenž je neekologický. Podmínky programů pro získání dotace na tepelné čerpadlo se dále liší podle toho, kdo o ně žádá.

Domácnosti s nízkými příjmy a důchodci

Pro nízkopříjmové domácnosti a penzisty jsou určeny Kotlíkové dotace. Jak poznat, že do této kategorie spadáte? Celkový čistý roční příjem domácnosti nesměl v roce 2020 překonat částku 170 900 Kč na jednoho člena. Když bychom tuto částku vydělili dvanácti, dostali bychom 14 242 Kč, což nám určuje výši maximální čistého měsíčního příjmu na člena.

Je nutné podotknout, že do této částky se počítají:

  • všechny zdanitelné příjmy,
  • důchody,
  • určité typy sociálních dávek.

Vlastníci či spoluvlastníci nemovitostí, kteří jsou členy nízkopříjmových domácností, mohou o Kotlíkové dotace zažádat, pokud již v tomto domě alespoň 2 roky žijí a mohou doložit své příjmy za rok 2022. Domácnost tvořená výhradně penzisty má na získání dotace nárok automaticky. Stejně jako osoby 3. stupně invalidity a domácnost pobírající doplatky na bydlení.

Všechny domácnosti, majitelé rekreačních objektů a bytových domů

Pro dotaci z programu Nová zelená úsporám 2021 mohou požádat veškeré domácnosti, bez ohledu na výši příjmů, ale také majitelé rekreačních objektů, kde mají trvalé bydlení a také majitelé bytových domů. Výše dotace je ovšem ohraničena částkou 125 000 Kč a liší se v závislosti na typu čerpadla. Kupříkladu na čerpadlo vzduch/vzduch, které budete používáno výhradně k vytápění, lze získat příspěvek 60 000 Kč. Ovšem na čerpadlo s ohřevem vody lze čerpat až 100 000 Kč. O dotaci lze zažádat online.

Jakmile se rozhodnete, že si chcete do svého domova pořídit tepelné čerpadlo, ujasněte si, do jaké kategorie spadáte a tím pádem zažádejte o danou státní dotaci. Ministerstvo životního prostředí České republiky totiž právě s pomocí těchto příspěvků vyzývá občany k tomu, aby se zamýšleli nad tím, jak topí a snažili se snížit emisi skleníkových plynů a dalších látek.

Myslete zeleně a vsaďte na ekologický způsob vytápění. Bude vás hřát nejenom teplo domova, které si s pomocí tepelného čerpadla doma vytvoříte, ale také dobrý pocit z toho, že jste ohleduplní k planetě.

Zdroj obrázku: M. Schuppich / Shutterstock.com

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo