Jak zprovoznit čerpadlo a domácí vodárnu

Rubrika: Jak na to

Když nastane čas na odzimování, přijde řada i na spuštění domácí vodárny nebo čerpadla. Jak správně na to?

Po zimě uvedeme do provozu čerpadlo (foto AL-KO)

Pokud čerpadlo před zimou ze svého objektu demontujete a uložíte někde v teple, stane se, že je třeba ho před namontováním a spuštěním protočit, jinak se v lehčím případě může vyhodit jistič, v tom závažném spálit motor. Proto u čerpadla sundejte kryt ventilátoru, hasákem uchopte hřídel a protočte čerpadlo.

Dále je třeba zkontrolovat sání a čerpadlo svědomitě připojit, aby nikde nemohlo přisávat vzduch. Jestliže vzduch přisává, tak nečerpá a není funkční.

Potom nastává fáze zavodnění čerpadla a sání. Během ní je nutné nechat z celého systému vybublat nahromaděný vzduch. Pomocí těchto jednoduchých kroků čerpadlo či vodárnu připravíme ke spuštění.

Často se také stává, že po delší době nepoužívání dojde k přilepení klapky sacího koše. Zde existuje jednoduché řešení – čerpadlo spustíme a lehce poklepeme sání. Koš se ve většině případů odlepí a čerpadlo začne normálně fungovat.

Před spuštěním domácí vodárny zkontrolujeme tlak vzduchu v nádobě. Foto Shutterstock

Pozor na vzduch v nádobě!

V případě, že zprovozňujete domácí vodárnu, je ještě jedna věc, kterou je třeba zkontrolovat – tlak vzduchu v nádobě. V nenatlakovaném systému by měl tlak v nádobě představovat 90 % zapínacího tlaku spínače. Pokud vodárnu ovládá frekvenční měnič, tak se jedná o 70 % nastaveného tlaku na daném měniči.

Nejlepší na zalévání je dešťová voda. Foto Shutterstock

Ponorná čerpadla

Až dosud jsme se věnovali spuštění čerpadel povrchových, která mají sání. Spousta chatařů, chalupářů a zahrádkářů ovšem vlastní čerpadla ponorná ve studních či vrtech. Ty se na zimu nevytahují, lépe jim je ve stálém prostředí, kde stále pracují. Podmínky, ve kterých fungují, se ovšem různí, což je zapříčiněno rozdílnou tvrdostí a kvalitou vody. Může se tedy stát, že čerpadla zatuhnou, respektive zarostou.

Když se to stane, několikrát za sebou po dobu 2 až 3 vteřin čerpadlo zapněte a vypněte. Pokud se neroztočí, tak je třeba ho vyjmout ze studny a zajít s ním do odborného servisu, kde ho rozeberou, vyčistí a odzkouší. Připomínáme, že byste toto neměli dělat sami. Součástí čerpadla je i motor, což je elektrické zařízení a osoba bez patřičného oprávnění by s ním neměla manipulovat.

 

Text: Martina Lžičařová
Foto: Shutterstock a se souhlasem firmy AL-KO

Jak zprovoznit čerpadlo a domácí vodárnu