Jak založit nový trávník

Rubrika: Zahrada

Začneme otázkou, zda bude trávník plnit reprezentativní úlohu, nebo užitnou a kolik času mu chceme věnovat. Čím okrasnější bude, tím víc péče si vyžádá.

Anglický trávník je pojem, synonymum kvality, vypěstovat ho a hlavně udržet ve formě není v našich podmínkách snadné. Podstatnou roli u něj totiž hraje specifické klima Britských ostrovů. Při zakládání trávníku v českých zahradách je proto důležité volit osivo podle konkrétních podmínek, zejména podle intenzity slunečního osvitu, která má přímý vliv na vlhkost půdy.
Neméně důležitým aspektem je, zda má budoucí trávník plnit reprezentativní, nebo naopak užitkovou úlohu coby relaxační a hrací plocha pro celou rodinu včetně domácích mazlíčků. Případně bude mít podobu louky nebo sloužit jako zdroj krmení.

Výsev nebo koberec

Hlavní výhodou výsevu trávníku je nízká pořizovací cena. Nevýhodou vysoké nároky na péči v prvních týdnech, ovlivnění růstu povětrnostními podmínkami, možné vyzobání osiva ptactvem.
Travní koberec boduje rychlou pokládkou, okamžitým vizuálním efektem a rychlejší možností užívání. Minusem je vyšší cena.

Příprava je základ

Zásadní pro úspěšnost obou variant založení trávníku je příprava půdy. Tu je třeba jednou až dvakrát přerýt do hloubky 10 až 20 cm, rozbít hroudy, aby se maximalizovala její propustnost. Zbavit ji kamenů, plevelů a zbytků kořenů.
Půda by měla být středně těžká. Příliš jílovitá půda se vylehčí říčním nebo křemičitým pískem. Obvyklý poměr je 2 m3 písku na 100 m2 půdy. Převažuje-li v půdě písek, zapraví se do každého čtverečního metru cca 10 litrů humusovitého nebo speciálního travního substrátu či dobře rozloženého kompostu. Po urovnání hráběmi se plocha může rovnoměrně pokrýt kvalitní ornicí.
Půda se nechá dva týdny odpočívat. Poté se musí zbavit nově vzrostlých plevelů. Opět se na povrchu urovná a ještě zhutní.
Všechny druhy půdy potřebují obohatit základní hnojivem. Zahradníci považují za optimální pH půdy hodnoty v rozmezí 4,5 až 6. Na jeho úpravu se osvědčila kyselá trávníková dusíkatá hnojiva a pro příliš kyselé půdy vápno. Pohnojená plocha se dobře zalije a po týdnu je připravena k osetí nebo položení koberce.

Správné setí

Pro výsev trávníku je nejvhodnějším obdobím jaro a počátek podzimu. Konkrétně duben, květen a září.
Spotřeba osiva se pohybuje mezi 10-30 g/m2. Vyšší dávka zajistí hustší trávník. Počítáme i s rezervou pro dosetí holých míst.
Pro rovnoměrný výsev se osivo smíchá se stejným množstvím suchého písku, s kvalitní zeminou nebo travním substrátem a směs se pomocí sypacího vozíku aplikuje na plochu nejprve podélně a podruhé příčně. Osivo se následně zapraví hráběmi do půdy a ta se lehce upěchuje prknem nebo válcem.

Životodárná voda

Na řadu přichází zálivka. Dbáme na to, aby osivo nespláchl prudký proud vody nebo se nevytvořili kaluže. Nesmí vzniknout ani půdní škraloup, který by bránil pronikání vláhy. Pokud se tak stane, je třeba ho rozrušit hráběmi. Při suchém počasí zaléváme vysetý trávník denně, ráno a večer. Osivo začne klíčit po týdnu až dvou, do tří až pěti týdnů by měl trávník vzejít.

Zelený koberec

Pro lepší uchycení i vzhled se při výběru zaměříme na travní koberce se slabou půdní vrstvou. Při pokládce se lépe rovnají, méně se sesychají, tudíž nehrozí vznik mezer mezi jednotlivými pásy, snadněji se uchytí. Položené koberce musí mít pevný kontakt s půdou. Nároky na vláhu jsou stejné jako při výsevu.

První sestřih

Poprvé nový trávník posekáme, když vytvoří hustší porost s výškou 8 až 10 cm. Výšku snižujeme maximálně o jednu třetinu. Nesekáme za horka. Použijeme ostře nabroušenou kosu, na menší plochu postačí i srp nebo vřetenová sekačka, kterou Angličané používají téměř výhradně, protože zanechává ostrý střih a stébla nežloutnou.
Často sekaný, nižší travní porost vyžaduje více vláhy a živin, jinak začne vysychat a zarůstat mechem.

www.fieldmann.cz

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Jak založit nový trávník

 

Jak založit nový trávník