Jak správně topit v krbu

Aby vám krb poskytl maximální tepelnou pohodu i uklidňující pohled do plamenů, je třeba v něm správně topit. Stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel.

neskladujte poblíž krbu proschlé dřevo příliš dlouho

Přestože mezi milovníky krbů vítězí v oblibě uzavřené krby s topnou vložkou, využívá ještě stále dost chatařů a chalupářů i klasické otevřené krby. I přes veškeré výhrady k jejich nízké účinnosti, prašnosti, neekonomickému provozu a ne zcela ideální bezpečnosti mají nenahraditelné kouzlo. Ale také svá specifika, především otevřené ohniště, které vyžaduje zvýšený důraz na bezpečnost. Následující pravidla tedy platí pro topení v obou typech krbů, v případě otevřeného krbu je pak nutné klást na dodržování některých z nich ještě o něco větší důraz.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Krby a krbová kamna:

Vybíráme krby a krbová kamna

Krbové koše a náčiní

________________________________________________________________________

 

Správný výběr dřeva

Optimální fungování krbů je velmi závislé na kvalitě a složení dřeva, kterým v krbu topíme. Ideální je kombinace dostatečně proschlého měkčího a tvrdého dřeva. Rychleji hořící měkké dřevo podpoří rozhoření dřeva tvrdého, které naopak hoří pomaleji a déle. Hoření v dostatečně roztopeném krbu pak můžeme podpořit i kvalitními dřevěnými briketami.

kvalitní hoření nezanáší sklo krbové vložky ani komín

Dobré hoření a správný tah závisí na potřebném vyhřátí krbu a komína, proto je třeba zatápět v krbu dostatečně proschlým dřevem se zabezpečeným přívodem potřebného množství kyslíku. V uzavřených krbech lze přívod regulovat pomocí uzavíratelných průduchů a klapek ve vložkách (nebo využít automatickou regulaci), u otevřeného naopak dávejte pozor, aby prudké rozhoření měkkých smolných třísek nezpůsobilo požár případným „vystřelením“ žhavého uhlíku z ohniště do místnosti. Praskání měkčího dřeva je u otevřených krbů poměrně častý problém, který lze i během topení vyřešit přistavením ochranné mřížky. Ideální je však najít správný poměr měkkého a tvrdého dřeva, který váš krb „uklidní“.

Zatápíte-li v krbu poprvé, může se stát, že šamotová vložka zčerná. Dostatečné rozhoření však šamotu (případně keramice) brzy vrátí jeho světlou barvu.

Ani mokré ani moc suché

Pro podpal jsou nejvhodnější smrkové nebo jedlové třísky. Na chalupě se často podpaluje klestím, které se však nerozhoří tak dobře jako třísky. Pomůžete mu, když alespoň širší kulaté větvičky rozštípete.

dřevo lze kombinovat i s kvalitními briketami

V krbu (stejně jako v kamnech) není dobré topit nedostatečně proschlým dřevem. Stejně tak je ovšem zbytečné skladovat poblíž krbu příliš velkou zásobu suchého dřeva, které pak zbytečně dál prosychá a ztrácí na výhřevnosti. Ideální je skladovat vyzrálé dřevo tak, aby už dále neprosychalo, a donášet jen provozní zásobu. Pokud jste nuceni brát ze zásob méně proschlého dřeva, sáhněte nejdříve po bříze, která dokáže kvalitně hořet, i když není zcela vyschlá.

Do krbu je možné přikládat i dřevěné brikety. Vyberte si však takové, které se nerozpadají a jsou dostatečně proschlé. Osvědčily se například válcové brikety, které lze rozlámat na menší kousky a kombinovat jejich spalování se dřevem.

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock

Jak správně topit v krbu

Jak správně topit v krbu