Jak snížit náklady na teplo

Rubrika: Hospodaření

Se stále rostoucími cenami energií se pro mnoho českých domácností stává aktuální otázka úspor za vytápění. Abyste ušetřili, nemusíte hned investovat do drahého zateplení budovy či výměny oken.
Mnoho zbytečných tepelných ztrát v bytech a domech vzniká kvůli přetápění a následnému větrání. Lepší regulaci topení vám umožní termostatické ventily na radiátorech, s jejichž pomocí lze snadno zajistit příjemnou teplotu ve vytápěné místnosti.

 

Instalujte termostatické ventily k radiátorům

 

„Letní odstávka topného systému je ideální příležitostí k jeho opravám a modernizaci. Instalace termostatických ventilů a hlavic umožní lépe regulovat teplotu v místnosti, a tím snížit náklady na vytápění asi o 8 %. Instalaci by však měla provádět odborná firma. Jen tak budete mít jistotu, že regulace vytápění bude v topné sezóně správně fungovat,“ sdělil Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti ENBRA, která se dlouhodobě zabývá technickým zařízením budov.

 

Moderní střešní okna ušetří

Věnujte pozornost oknům
Léto je také nejvhodnějším obdobím pro důkladnou revizi a opravy oken. Právě okny totiž z rodinného domu či bytu uniká teplo. Pokud vám rozpočet nedovolí investovat do nových oken s moderními izolačními skly, využijte levnějších možností jejich vylepšení.
Vaše stávající okna je možné osadit například izolačními fóliemi, které dokážou zefektivnit jejich tepelně-izolační vlastnosti. Ceny izolačních fólií se pohybují okolo 500 Kč za m2.
Vedle prosklení byste měli věnovat zvýšenou pozornost také okenním rámům a opravit všechny případné závady, jako je oprýskaný lak a poškozený sklenářský tmel.

 

V chalupě ušetříte i závěsy či roelatmi v oknech

Pro zamezení tepelných ztrát
Drobnými a levnými úpravami interiéru můžete významně zvýšit účinnost topení. Chybou jsou například záclony překrývající radiátory nebo radiátory obestavěné nábytkem. Zkrácením záclon a uvolněním prostoru okolo radiátorů podstatně zvýšíte účinnost vytápění.
Dobrou službu udělají také odrazné panely či fólie instalované na stěně za radiátory. Ty odrážejí teplo, které by zbytečně unikalo do stěny, zpět do místnosti.
Dalším prvkem zamezujícím teplotním ztrátám v místnosti jsou rolety nebo závěsy. Jejich zatažením na noc mírně zvýšíte izolační schopnosti okna.

 

Vylaďte si celý topný systém
Mnoho českých domácností se potýká se špatným vyladěním topení, a to hlavně v případě nově zateplených objektů. Topení pak má příliš vysoký výkon, dochází k přetápění a zateplená domácnost na topení příliš neušetří. Pokud si za pomocí odborníků topení v domě či bytě řádně nastavíte, budete moci vytápění lépe regulovat, a tím i šetřit náklady. Právě bezchybná regulace topení je pro úspory velmi důležitá. Snížením teploty v místnosti o jeden stupeň totiž podle názoru odborníků ušetříte na ročních nákladech více než 2000 Kč.

 

Investice do modernějších ohřívačů
V letním období nastává také čas na pravidelnou revizi a údržbu plynových spotřebičů. Ta zavčas odhalí možné nedostatky a umožní předejít vážnějším poruchám, které bývají v topné sezóně velmi nepříjemné. Správně fungující kotel či topení má také nižší spotřebu plynu.
„Ačkoli stojí jen pár stokorun, lidé revize často podceňují. Přitom technik při revizi většinou zařízení zbaví prachu, vyčistí hořák i zapalovaní a zkontroluje všechny důležité součásti a správnou činnost celého kotle. Případně také provede drobnější opravy,“ uvedl Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti ENBRA, která se zabývá také energetickými audity a projektováním topných systémů.
„Revize pomohou včas odhalit některé poruchy a předejít tak nepříjemným odstávkám kotle v topné sezóně. Revizi domácích plynových spotřebičů doporučujeme absolvovat jednou ročně,“ doplnil Vlach.
Za úvahu stojí i modernizace vašich spotřebičů. Moderní plynové spotřebiče mají většinou nižší spotřebu plynu, vyšší účinnost a jsou mnohem bezpečnější.

 

 

Jak ušetřit na topení:

1. Vyměňte stará okna za nová. Okny a dveřmi totiž uniká 30 – 40 % tepla. Výměna oken je větší investicí, ale vyplatí se.

2. Pokud je výměna oken nerealizovatelná, doplňte mezi rám a křídlo okna profilové těsnění.

3. Zateplete fasádu domu. Stěnami uniká 20 – 25 % tepla.

4. Větrejte krátce. Dlouhodobé větrání ochlazuje vnitřní stěny, které se musí znovu ohřát.

5. Větrejte často. Častým větráním místností zamezíte zvyšování relativní vlhkosti vzduchu, která by mohla po zkondenzování na chladných zdech tvořit plísně.

6. Pořiďte si závěsy a žaluzie, svou délkou by však neměly překrývat otopná tělesa.

7. Neschovávejte radiátory za nábytek, nechte teplý vzduch proudit do prostoru.

8. Opatřete radiátory termostatickými hlavicemi a předcházejte přetápění místností.

TEXT: EMBRA
FOTO: ZDENĚK ROLLER, SHUTTERSTOCK, VELUX, HORNBACH

 

Jak snížit náklady na teplo