Co s hypotékou po rozvodu?

Rubrika: Hospodaření

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně, praví jedno lidové rčení. Ale co se společnou hypotékou, když dojde na rozvod?

Česká republika je na jednom z prvních míst v rozvodovosti, rozpadem končí v průměru každé třetí manželství. Rozvod ovlivňuje vztahy lidí nejen v oblasti citové a psychické, ale i ve zcela praktických otázkách – při vyrovnání majetkových poměrů. Při vstupu do manželství si totiž málokdo uvědomuje, že manželství je podle zákona o rodině trvalým společenstvím muže a ženy založeným zákonem stanoveným způsobem a z jeho povahy vyplývá, že jde i o společenství majetkové. Proto je majetkové vyrovnání většinou tou složitější stránkou rozchodu dvou lidí.

Společná nemovitost, společná hypotéka

Vůbec nejsložitější situace nastávají v případě řešení vztahů ke společné nemovitosti, navíc zatížené společně pořízeným způsobem financování – v tomto případě hypotečním úvěrem, který obvykle dostávají manželé společně. Pro hypotéku je typické dlouhé období jejího splácení, které je rozvrženo často až na dvacet či třicet let. Z toho vyplývá, že povinnost měsíčně odvádět určitou sumu peněz na účet banky vás zavazuje po dobu delší, než je často doba trvání mnoha manželství.

A tady je kámen úrazu. Zatímco při žádosti o hypotéku jste na to dva, ke všemu mladí, zamilovaní a plní elánu, při rozvodu proti sobě často stojíte jako nepřátelé s jediným přáním – ukrojit pro sebe co největší část z toho koláče, do kterého jste investovali většinou veškeré finanční prostředky. Pojďme se proto podívat, jaké jsou možnosti vypořádání hypotéky.

Poraďte se sami se sebou

Spousta rozvádějících se je přesvědčena, že klíčová bude domluva s druhým z manželů, a několik týdnů, někdy i měsíců, tráví vzájemným dohadováním o osudu bytu či domu zatíženého hypotékou. Pokud se jim nakonec přece jen podaří najít takové řešení, na které jsou ochotni oba přistoupit, a vypraví se do banky, čeká je často studená sprcha. Banka řekne NE.

I v případě, že se rozvádíte jako přátelé, zvažte své možnosti nejprve důkladně bez partnera. Udělejte si čas a domluvte si konzultaci v bance, která vám hypoteční úvěr poskytla. Vysvětlete jim situaci a sdělte možnosti, nad nimiž přemýšlíte. Nadiktujete-li svůj a manželův věk, příjem každého z vás, vyživovací povinnosti k dětem a další údaje, které si banka vyžádá (nevadí přitom, že jsou údaje jen přibližné, protože například ještě nevíte, kdo bude mít děti ve své péči a jak vysoká vyživovací povinnost bude druhému manželovi stanovena), banka vás alespoň obecně informuje, na jakou domluvu je v budoucnu ochotna přistoupit a kudy cesta určitě nevede.

Hledejte řešení s expartnerem

Hypotéku na společném bydlení můžete řešit před rozvodem, v jeho průběhu i po něm. Z pohledu práva nikdy není pozdě a nikdy není brzy. Pozdě není dokonce ani tehdy, když uplynula tříletá doba od rozvodu a nemovitost se ze zákona stala podílovým spoluvlastnictvím vás obou (tj. každý máte na domě či bytu 50% podíl). I po této lhůtě se můžete vypravit do banky s návrhem na vyrovnání hypotéky.

Při výběru nejvhodnějšího řešení mějte ale na paměti, že závazky nabyté za trvání manželství zavazují vás oba, proto si například rozhodně neberte půjčku na vyplacení druhého manžela ještě před rozvodem, ale až po právní moci rozsudku, jímž se manželství rozvádí. Jinak se vám může klidně stát, že vyřešíte jeden úvěr a budete muset řešit druhý. Stejně tak, má-li se jeden z manželů vyvázat z placení hypotéky, banka bude požadovat pravomocný rozsudek soudu, jímž bylo manželství rozvedeno. Každý svůj krok je přitom dobré vždy konzultovat s bankovním či hypotečním poradcem.

Jaké jsou možnosti?

Jednou z možností je předčasné splacení hypotéky (pomineme-li možný poplatek za předčasné splacení). Problém je v tom, že manželé zpravidla nemají hotové peníze potřebné pro doplacení hypotéky. Je ale možné, že už vám zbývá doplatit jen relativně malá suma, případně máte jinou nemovitost, kterou kvůli rozvodu prodáváte (chalupu, chatu) a jíž můžete hypotéku financovat. Je-li hypotéka splacena, hledáte řešení jen s manželem, nikoli se třetím subjektem – bankou.

Další možností je prodat nemovitost i s hypotékou. Vypadá to lákavě z toho důvodu, že nepotřebujete investovat další peníze. Souhlasí-li banka, teoreticky vám nic nebrání. A dokonce ani není nutné, aby kupec platil hotově, sám může čerpat hypotéku. Má to ale i své ALE.

Největší nevýhoda je v tom, že musíte najít vhodného kupce, což může být otázka několika měsíců, ale klidně i delšího období. Je-li navíc na hypotéce splacena jen relativně malá suma, většinu peněz z prodeje pak spolkne banka. Vydělí-li se zbylá částka dvěma, můžete si domů odnést doslova jen pár drobných…

Jinou možností je, že hypotéku převezme jeden z manželů. Toto řešení se jeví jako logické, ale má několik problémových okamžiků. Banka měla dlužníky dva a nyní by jí měl být zavázán už jen jediný. Předtím, než přistoupí na tuto možnost, důkladně prověří bonitu (schopnost splácet) toho z vás, který chce hypotéku převzít. Nebudeli jeho příjem dostačující (případně nevyhoví podmínkám jinak, například věkem), banka souhlasit nebude. Tato situace se dá obejít tím, že si dotyčný přibere k sobě další osobu, například jednoho z rodičů nebo sourozence.

Zádrhelem může být i povinnost vyplatit partnera. Splácet hypotéku a zároveň zajistit a vyplatit vyrovnání, to bývá pro jednoho člověka finančně velmi náročné a málokdo takovéto finanční zatížení nakonec zvládne.

Co ještě zbývá? Pronájem nemovitosti. Máte-li možnost bydlet jinde, můžete dům či byt pronajmout a peníze utržené z nájmu použít ke splátkám hypotéky. Toto řešení ale nepatří k nejideálnějším. Z pronájmu vám plynou nejen peníze, ale i mnoho povinností (investice do oprav a údržby, placení daně, pravidelná komunikace s nájemcem, se správcem, se sousedy). Navíc máte nemovitost pořád napůl s bývalým manželem.

Mohlo by dojít i k naprosto absurdní situaci, že by váš bývalý partner zemřel a jeho podíl by zdědil nový manžel či manželka.

text: RENÉ FLÁŠAR
foto: SHUTTERSTOCK

Co s hypotékou po rozvodu?

Uložit

Co s hypotékou po rozvodu?