Opravy trhlin ve zdivu

Takovýto rozsah poškození zdiva už svědčí spíše o narušení statiky domu a bude vyžadovat větší stavební zásah do konstrukce

Staré domy a chalupy včetně těch nově opravených provázejí trhliny v omítce či ve zdivu velmi často. Jejich příčiny mohou být různé. Někdy je lze snadno opravit, jindy se však objeví znovu.

Podle vzhledu a velikosti trhliny lze často odhalit i důvody jejího vzniku a pak je o něco snazší pokusit se o její účinnou a trvalou opravu. Je přitom nutné pozorně vnímat i možné problémy, o nichž mohou takové trhliny svědčit. Důvod vzniku vlasových prasklin v omítce obvykle není žádnou záhadou, ale pokud začne praskat zdivo a trhá se na více místech a začne se drolit například i malta mezi cihlami, může to být vážné.

Příčin narušení zdiva bývá celá řada od sesuvu podloží či svahu, nestabilních základů či neviditelné podzemí kaverny. Zdi mohou praskat v důsledku absence stavebního věnce a přílišného tlaku konstrukce krovů na nosné stěny, ale i kvůli odvodnění okolí domu či změnám vlhkostních poměrů v samotném zdivu. V těchto případech je často nutné odborné posouzení stavby statikem a následná stavební opatření, která mohou zahrnovat svázání stěn ocelovými táhly, posílení základů nebo i dodělání betonového stavebního věnce či zásah do konstrukce krovů.

Sádru, tmel či stěrku je třeba do praskliny opatrně, ale pečlivě vtlačit pomocí špachtle

Jsou-li omítky popraskané v důsledku jejich nesprávného složení či provedení, je lepší stěnu přeštukovat nebo přestěrkovat celou

Trhliny v omítce

Akrylový tmel se z balení v kartuši pomocí výtlačné pistole snadno vpraví například do častých prasklin v ohybu stěn a stropů

Mnohem častějším průvodním jevem toho, že dům „pracuje“, bývají vlasové, ale i větší praskliny v omítce. Nepraská tedy samotná zeď, ale vrstvy malty, které jsou nahozeny či nataženy na stěnách. Dochází k tomu z mnoha známých důvodů, například kvůli nesprávně provedeným (nedostatečně vyzrálým či příliš rychle vrstveným) omítkám, zbytečně vysokému podílu cementu v omítací maltě, nedostatečnému vlhčení čerstvých omítek vysychajících na prudkém slunci, ale i z mnoha dalších důvodů, z nichž některé lze eliminovat správnými postupy při stavbě, ale jiné zpětně ovlivníte jen těžko, což platí zvláště u staré chalupy.

Objeví-li se takové praskliny v omítce, a to na fasádě i v interiérech, je dobré je nějakou dobu pozorovat. Pokud se jejich množství či velikost nijak zvlášť nezvětšují, můžete po nějaké době přistoupit k jejich odstranění a možná se vám podaří tento spíše „kosmetický“ problém zdiva jednou pro vždy vyřešit. Ale mnohdy se to napoprvé nepodaří, protože zvláště v posledních letech se u mnoha starých domů objevují problémy s praskáním omítek v důsledku sucha a změn vlhkostních poměrů podloží. V takových případech je nutné situaci sledovat a vyčkávat, případně přistoupit k opravám opakovaně. Univerzální rada neexistuje.

Za trhliny ve zdivu může někdy u starých chalup i pohyb podloží v důsledku sucha nebo nedostatečné základy

Metody oprav

Malířské či vyrovnávací brousitelné
stěrky jsou často ideální pro opravu stěn s větším množstvím vlasových trhlin v omítce (Bauhaus)

Velké praskliny a trhliny má smysl opravovat až poté, co podniknete případná stavební opatření včetně svázání či dozdění zdiva. Opadanou omítku bude třeba nahodit a opravovaná místa znovu natáhnout štukovou maltou a „zapucovat“ filcovým či pěnovým hladítkem. Na praskliny v omítce můžete vyzkoušet sádru či různé brousitelné stěrky a tmely. U nich postupujte v souladu s návodem ke konkrétnímu výrobku a počítejte s tím, že sádra a přebroušené stěrky vytvoří ve výsledku velmi hladký povrch. Místa oprav pak zůstávají viditelná i pod malířským nátěrem, takže při větším rozsahu prací se obvykle nevyhnete štukování.

Základní postup

  1. Praskliny zbavte prachu a nesoudržných částic. Použijte štětec, vysavač či smetáček.
  2. Před tmelením sádrou či stěrkou trhliny navlhčete štětečkem nebo rozprašovačem.
  3. Stěrku či sádru vtlačte do trhlin širší špachtlí a přebytečný materiál hned stáhněte do hladka.
  4. Přebroušení provádějte až po dokonalém vyzrání opravné hmoty

Dobré rady

  • Větší trhliny můžete na několika místech přelepit tenkou papírovou páskou. Když se po čase na jedné straně odlepí či přetrhne, prasklina se dále rozšiřuje. To, že trhlina dále „pracuje“ poznáte i podle prachu a vydrolených zrnek písku na podlaze.
  • Na tenké praskliny lze použít i pružný akrylátový tmel, který se případnému mikropohybu zdiva přizpůsobí. Tyto opravy však zůstávají viditelné.
  • Při větším počtu vlasových prasklin v omítce je mnohdy nejlepší znovu přeštukovat celou zeď.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Opravy trhlin ve zdivu