Jak se bránit dluhům a exekuci?

Rubrika: Hospodaření

České domácnosti si zvykly žít na dluh. Máme půjčky nejen na pořízení bytu či domu, ale půjčujeme si i na jejich vybavení, na dovolenou, na dárky… Řada rodin se pak ocitá v bludném kruhu půjček, které nezvládá splácet, a ohrožuje je exekuce.

V centrální evidenci exekutorské komory je zaznamenáno přes dva miliony exekucí. S exekucí se tak mohl setkat prakticky každý čtvrtý Čech. Proto si dnes řekneme, jak se zachovat v případě, když nám půjčky přerostly přes hlavu a začínáme se obávat nejhoršího.

Nejlepší by samozřejmě bylo všem problémům předcházet. Při uzavírání půjček počítat s tím, že mě mohou propustit z práce, že můžu onemocnět, že není dobré mít více půjček najednou… Jenže v danou chvíli většinou člověk takto neuvažuje. Co tedy dělat, pokud se dostaneme do problémů se splácením?

U malých dluhů postačí, když si budete hlídat velmi obezřetně veškeré své platby a případné pokuty. Pokud se vám přece jen stane, že se zpozdíte se zaplacením složenek nebo najdete zapomenutý doklad o vystavení pokuty, situaci ihned řešte. Spojte se s věřitelem, vysvětlete svoji situaci a navrhněte způsoby řešení.

Vybírejte poštu, založte si datovou schránku

Pamatujte, že prioritou při odstranění hrozby exekuce je včasné zastavení navyšování dluhů o další půjčky, ale také o úroky z prodlení a poplatky s tím spojené.

Nezapomínejte vybírat veškerou poštu nebo si zdarma založte datovou schránku, kterou pravidelně navštěvujte. Myslete na to, že ze zákona existuje fikce doručení – tedy, že i když si dopis nevyzvednete, po deseti dnech je považován za doručený. Pokud si svoji poštu dokážete ohlídat, budete tak mít všechny aktuální informace, které jsou v této fázi rozhodující – jako např. termíny, možnost odeslání opravného prostředku, námitky…

Další možností, jak odvrátit exekuci, je vyrovnání se s věřitelem. Zisk peněz můžete realizovat například rozprodáním majetku, který by skončil v dražbě a byl by prodán pod cenou.

Snažte se o domluvu

Pokud je již na vás uvalena exekuce, snažte se s exekutorem domluvit a najít kompromisní řešení, například v podobě srážek ze mzdy.

Vždy je potřeba být aktivní, to znamená kontaktovat exekutora, domluvit si případně splátky, nemá smysl dělat mrtvého brouka. Slibujte jen to, co můžete splnit. I pro exekutora jste partnerem a měl byste být důvěryhodný. Zároveň si hlídejte, co vám exekutor účtuje a zda není z druhého konce republiky, čímž se v případě jeho cesty do vašeho bydliště neúměrně navyšují náklady exekuce. V tomto případě můžete ve lhůtě 15 dnů podat u soudu, který o exekuci rozhodl, námitku na zbytečné navyšování nákladů exekuce.

V případě, že je na vás vedeno více exekucí, je možné také soud požádat o jejich sloučení do jedné. Tímto můžete ušetřit značné finanční částky, protože nebudete platit náklady hned několika exekutorům, ale pouze jednomu, který bude mít na starost všechny vaše prohřešky.

Co mohou exekutoři zabavit

Pokud se vám nepodaří s exekutorem domluvit a opravdu dojde k exekuci majetku, můžete bohužel přijít téměř o vše. Exekutor dává nejčastěji příkaz na srážky ze mzdy nebo obstaví účet. Teprve pokud zde není úspěšný, přistupuje k zabavení a rozprodeji majetku.

Exekutor vám ale nemůže vzít úplně všechno. Existuje jednak nezabavitelné minimum ze sociálních dávek. Dále jsou to věci tvořící základní vybavení domácnosti, jako je například lednička, pračka, postele a některé věci emotivní povahy, jako například snubní prsten, které člověku zůstávají. Rozhodnutí o tom, co je základní vybavení domácnosti, ovšem přísluší danému exekutorovi, který by měl brát v potaz, kolik lidí v domácnosti žije a zejména pak zda jsou mezi nimi děti. Pokud má dlužník pocit, že mu exekutor některé věci zabavil neoprávněně, má opět právo podat na jeho postup stížnost a domáhat se navrácení daných věcí.

Exekutor by vám také neměl zabavit věci, které potřebujete k výkonu své profese. Je ale opět na vás, abyste ho přesvědčili, že právě tuto věc potřebujete ke své práci. Například v případě plazmové televize se vám to podaří jen těžko.

Exekuce může postihnout i nevinné

Exekuce se ze zákona provádí v místě trvalého pobytu dlužníka, ať už tam bydlí, nebo ne. Může se tak stát, že exekutor zabaví i něco, co nepatří dlužníkovi. Rodiče nebo prarodiče tak mohou být nemile překvapeni, když exekutor přijde kvůli synovi nebo vnukovi, i když ten už u nich dávno nebydlí.

Pokud se náhodou dostanete do takové situace, nezapomeňte, že máte právo požádat o vyškrtnutí svých věcí z exekuce. Musíte tak udělat ale neprodleně po zabavení věcí. Protest se podává přímo exekutorovi, který věci zabavil. Pokud nejste s jeho vyřízením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na exekutorskou komoru.

Tento proces může ale trvat i několik týdnů a jste to vy, kdo musí dokázat, že věci jsou vaše, nikoliv dlužníka. Pokud tedy víte, že je někdo z vašich blízkých v exekuci, uchovávejte si faktury a stvrzenky o nákupu svých věcí. Pokud doložíte přímo na místě, že věci, které se exekutor chystá zabavit, jsou vaše, musí vám je ponechat.

Pokud má u vás dlužník trvalé bydliště i přesto, že u vás nebydlí, požádejte městský či obecní úřad o zrušení jeho trvalého pobytu. K žádosti přiložte doklady, které prokazují, že dotyčný se u vás nezdržuje, případně, že se vyskytuje jen sporadicky. Počítejte ale s tím, že proces zrušení trvalého pobytu je úředně zdlouhavá záležitost, která může trvat i několik měsíců.

Kolik zaplatíte

Po podání žaloby se váš dluh navýší o soudní výlohy a následně odměnu exekutora. Odměna za provedení exekuce, ukládající zaplacení peněžité částky, činí patnáct procent z vymožené částky, ve většině případů však nejméně 3 000 korun, a paušálně určenou částku na hotové výdaje 3 500 korun, které slouží například na cestovní výlohy, poštovné, odborná vyjádření a podobně.

Pokud však exekutor bude například muset zabavit váš movitý majetek a zabavené věci prodat v dražbě, náklady se o tyto úkony navýší. Částka mnohdy převýší deset tisíc korun, výjimečné nejsou ani případy, kdy hotové výdaje dosahují i několika desítek tisíc korun.

Postup exekutora

  1. V katastru nemovitostí zjistí, jestli dlužník vlastní nemovitý majetek (dům, byt, chalupu, pozemky atd.) a zablokuje možnost prodeje nebo převodu. Může to skončit až nedobrovolnou dražbou. To samé udělá v evidenci vozidel.
  2. Zablokuje všechny bankovní účty dlužníka. Má právo vzít si všechny peníze, které na dlužníkův účet přicházejí, až do výše dluhu i s příslušenstvím.
  3. Zablokuje mzdu, důchod, rentu. Účetní je ze zákona povinna blokovat dlužníkovu výplatu. Může dlužníkovi vyplácet pouze životní minimum.
  4. Zaplombuje (polepí) movité věci v bydlišti dlužníka. Má právo je prodat a z výtěžku uspokojit věřitele – i částečně.

Pokud máte pochybnosti o postupu exekutora, nebo jeho vykonavatele, můžete si stěžovat u exekutorské komory.

Když se setkáte s exekutorem tváří v tvář

Pokud u vašich dveří zazvoní exekutor, máte povinnost mu otevřít a pustit ho do vašeho obydlí. Exekutor je povinen se vám prokázat průkazem člena exekutorské komory či soudního exekutora, kde je uvedeno jeho jméno a identifikační číslo. Tyto informace je dobré si opsat či ofotografovat. Exekutor je také povinen vám před započetím pořizování exekutorského soupisu předat oprávnění k provedení exekuce. To si pečlivě uschovejte.

Exekutora musíte vpustit do všech částí vašeho domu, kam se rozhodne podívat. Pokud tak neučiníte, může si na pomoc k vynucení vstupu přivolat policii. Exekutor má právo pořizovat si foto- i videodokumentaci vybavení vašeho bytu či domu.

Exekutor vás nesmí vykázat z bytu či domu při provádění exekutorského soupisu ani při samotném zabavování věcí. Vaším právem je také si postup exekutora filmovat či fotografovat.

Před odchodem je exekutor povinen sepsat s vámi hlášení o průběhu exekučního výkonu (soupisu), které musíte oba podepsat. Jednu kopii je povinen ponechat vám.

Osobní bankrot, zastavení exekuce

Pokud necháte exekuci volný průběh, přijdete o veškerý zabavitelný majetek a budete žít se životním minimem po celý čas, než splatíte své závazky vůči věřitelům. Osobní bankrot přináší legální cestu, jak po pěti letech, kdy vám bude ponecháno pouze životní minimum, být opět bez závazků a dluhů. Podmínkou je, že s tímto budou souhlasit vaši věřitelé.

Další možností, o které se příliš nemluví, je zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, které je možné použít v případě, že předpokládaný výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.

www.bankrotosobni.com, www.reseniexekuce.cz, www.exekuce-exekutor.cz

text: René Flášar
foto: Shutterstock

Jak se bránit dluhům a exekuci?

Jak se bránit dluhům a exekuci?