V důchodu se vyplatí pracovat

Rubrika: Hospodaření

Lidé po příchodu do penze mají často energie na rozdávání. Důchod však neznamená, že přestanete automaticky pracovat – lze si k němu slušně přivydělat.

Lidí v důchodovém věku, kteří pracují nebo si k důchodu přivydělávají, každým rokem přibývá. Může za to hlavně zdravotní stav penzistů, který je výrazně lepší než před dvaceti roky.

Pro odchod do důchodu je podle zákona zapotřebí dosáhnout důchodového věku a mít pětadvacet let pojištění. Zároveň je však potřeba si o důchod požádat na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Odejít do důchodu, nebo pracovat „na procenta“?

Dovršení důchodového věku není důvodem k odchodu do důchodu, můžete samozřejmě dále pracovat. Důchod pak bude podle toho vyšší. Za každých devadesát dní, které odpracujete navíc po dovršení důchodového věku, se vám penze zvyšuje o jeden a půl procenta. Aby se vám ve starobním důchodu zvedla mzda aspoň o dvacet procent, musíte pracovat přes důchodový věk tři a půl roku.

Výhodnější je ale odejít normálně do starobního důchodu a současně dále pracovat, a pobírat tak mzdu i důchod. V tomto případě bude s vámi muset zaměstnavatel uzavřít smlouvu na dobu určitou v maximální délce na jeden rok. Poté je ale možné takovou smlouvu prodloužit.

Peněžní částka, kterou si vyděláváte k důchodu, není nijak omezená. To znamená, že můžete pobírat například důchod 10 200 korun a mít k tomu ještě čistý příjem 17 500 korun (z hrubé mzdy se normálně odvádí daň z příjmu fyzických osob i pojištění). Výhodu pobíraní důchodu i mzdy lze však uplatnit pouze u klasického starobního důchodu, u předčasných důchodů nemůžete pracovat na základě pracovní smlouvy.

U starobního důchodu lze samozřejmě pracovat i na základě dohody o provedení práce či činnosti. Pokud ale máte práci na základě dohody, musíte počítat se stejným zdaněním jako u příjmu ze závislé činnosti -to znamená s rovnou daní ve výši patnácti procent.

Podnikání a důchod

Při starobním důchodu lze také neomezeně podnikat a být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Z příjmu z podnikání musí penzista samozřejmě platit daň z příjmu fyzických osob, sociální i zdravotní pojištění. U sociálního pojištění je však zvýhodněný režim. Jestliže máte jako penzista zisk z podnikání (tj. příjmy po odečtu výdajů) v letošním roce nižší než 56 532 korun, tak sociální pojištění platit nemusíte. Výdělečná činnost penzisty se považuje ze zákona za vedlejší zdroj příjmů (hlavní zdroj příjmů je jeho penze). Daňové přiznání a Přehledy na sociální a zdravotní pojištění se odevzdávají ve stejných termínech jako ostatní OSVČ (tj. přiznání do konce března, Přehledy do konce dubna).

Jak vydělávat v předčasném důchodu?

Pro nárok na předčasný důchod je potřeba splnit zákonné podmínky, tj. získat nejméně 25 let pojištění a do dosažení důchodového věku vám musí chybět maximálně tři roky.

Předčasná penze je krácena. Za každých devadesát dní je penze nižší o 0,9 procenta. Za celý rok je tak nižší o 3,6 procenta oproti klasické starobní penzi. Navíc u předčasného důchodu nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, ze které jsou odváděny odvody na sociálním pojištění. Lze si tedy přivydělat na dohodu o provedení práce.

Možnost přivýdělku u předčasného důchodu

Vlastní výdělečná činnost jako OSVČ – roční zisk však musí být v letošním roce nižší než 56 532 korun.

Lze také dělat práci na základě dohody o provedení práce – dohoda se uzavírá k jednorázovým pracím a lze ji uzavřít během roku s více zaměstnavateli, u každého zaměstnavatele však nesmí počet hodin přesáhnout 150 za rok. Tato dohoda nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, a proto se z příjmu z této dohody neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, smluvená odměna není rozhodující (tj. ani z dohody na 30 tisíc se pojistné neodvádí).

Další je činnost prováděná na základě dohody o pracovní činnosti (výdělek v tomto případě však musí být nižší než 2 000 Kč za měsíc) – na základě dohody o pracovní činnosti nesmí být vykonávána práce ve větším rozsahu než činí polovina pracovní týdenní doby.

Od roku 2010 na dobu neurčitou

Pokud jako pracující důchodce uzavřete letos novou pracovní smlouvu, od příštího roku se můžete těšit na lepší podmínky. Od 1. ledna 2010 totiž budou moci být příjemci starobních důchodů zaměstnáni i na dobu neurčitou. To znamená, že při zaměstnání důchodců už nebudou platit žádná časová omezení nebo smlouvy na jeden rok.

Pracující důchodci dostanou starobní důchod buď v plné výši, anebo jen jeho polovinu. Avšak polovina důchodu (tj. polovina základní výměry a polovina procentní výměry starobního důchodu) se bude vyplácet jen na základě vaší žádosti, jestliže budete mít zájem dosáhnout zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

TEXT: JIŘÍ ZATLOUKAL
FOTO: PROFIMEDIA.CZ

V důchodu se vyplatí pracovat