U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BŘEZEN V SADU

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

Úvodem připomínám, že v březnu je čas na druhý postřik proti kadeřavosti broskvoní, o němž jsme psali už minule. Použijeme např. Syllit 65 s koncentrací 0,2 %. V posledních letech jsou meruňky zasaženy další velmi vážnou houbovou chorobou. Jde o moniliovou spálu (úžeh) meruněk (konidiové stadium Monilii laxa). Hlavními zdroji infekce jsou přezimující napadené odumřelé letorosty a mumifikované plody na stromech i pod nimi. Na jejich likvidaci bychom měli preventivně pamatovat už na podzim po sklizni. V době květu stromu jsou zanášena klíčící vlákna do květů, které odumírají a houba se šíří dál do stromu. Pokračuje odumírání letorostů a někdy i větví a celého stromu. Ochrana spočívá v preventivním postřiku na začátku kvetení. Pokud je v uvedeném místě choroba rozšířena, nebo trvá-li vlhké počasí, přidáme na konci kvetení druhý postřik. Proti moniliové spále meruněk použijeme Baycor 25WP, Horizon 250EW nebo Rovral Flo. Informace o ředění jsou na příbalových letácích. Postřik musíme provádět pečlivě, aby byly zasaženy všechny části stromu. Moniliová spála silně poškozuje také stromy višní, proto je musíme chránit postřiky na počátku a konci kvetení stejně jako meruňky. Důležitou součástí celoroční ochrany je předjarní postřik ovocných dřevin, zaměřený na ničení přezimujících a jarních škůdců. Preventivně chrání stromy i keře drobného ovoce proti přemnožení škůdců. Velmi dobrou účinnost má při teplotě nad 15 °C. Provádí se vždy před květem všech druhů a zásadně až po vyrašení pupenů (nejdříve ve stadiu myšího ouška a nejpozději těsně před kvetením, u jabloní ve stadiu růžových poupat). Doporučuji přípravek Oleoekol, kterým preventivně postřikuji každoročně. K němu můžeme přidat fungicid Dithane M45 proti houbovým chorobám. Jádroviny tím ošetříme preventivně proti strupovitosti a rzi hrušňové. V březnu připadá v úvahu hlavně postřik u meruněk (pokud na nich v minulém roce byli mšice či jiní škůdci) a broskvoní. Další ovocné stromy přijdou na řadu koncem března a v dubnu. Nejvážnějším škůdcem rybízu, zvláště černého, je roztoč vlnovník rybízový (Cecidophyopsis ribiz). Napadené keře poznáme nejlépe v předjaří podle zvětšených pupenů tvaru hrachového zrna. Mechanická ochrana spočívá v otrhávání nerozvinutých pupenů (je třeba okamžitě je spálit, protože v nich probíhá vývoj roztočů). Při větším rozšíření napadených pupenů postřikujeme před květem a po odkvětu přípravkem Omite 30W (570EW). Výskyt omezuje i postřik Oleoekolem před květem rybízu, k němuž můžeme přidat i Dithane M45 proti houbovým chorobám.

BŘEZEN V SADU