U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NENÍ BÍLÁ JAKO BÍLÁ

Kategorie: Speciál – malujeme, natíráme | Autor: RD, MF

V souvislosti s otevřením naší země světovým trhům se v oboru nátěrových hmot objevilo velké množství zahraničních výrobků, kdy jejich označení pochopitelně nijak nekoresponduje se systémem značení výrobků, uvedeným na předchozí straně. Každý výrobce má svůj zaběhnutý způsob značení včetně názvosloví a situace na trhu nátěrových hmot se zejména pro běžného spotřebitele stává složitější. Stejná a ještě markantnější je situace v oblasti značení odstínů čísly i slovním označením. Mimo již zmíněnou a v naší zemi běžnou číselnou odstínovou řadou v systému ČSN 67 30 67 existují i další vzorkovnice odstínů používané a rozšířené v ostatních zemích a mezi různými výrobci. Asi u nás nejznámější “zahraniční” vzorkovnice odstínů je vzorkovnice RAL. Tato vzorkovnice též používá k označení odstínů mimo název i čtyřmístnou číselnou řadu, kdy prvá číslice udává barevný tón, ale v jiném určení:

1000 – 1099 béžové, žluté

2000 – 2099 oranžové

3000 – 3099 červené

4000 – 4099 fialové

5000 – 5099 modré

6000 – 6099 zelené

7000 – 7099 šedé

8000 – 8099 hnědé

9000 – 9099 bílé, černé, hliníkové

Samostatnou kapitolou značení odstínů jsou četné odstíny a další vzorkovnice speciálních výrobků, především tiskových a fasádních či interiérových barev, které používají “své” speciální vzorkovnice, ale také např. autoemailů, kdy mají automobilky specifické značení pro své odstíny.

V oblasti odstínů je potřebné si uvědomit, že možnosti různých odstínů, kombinací, tónů, sytosti jsou téměř neomezené a nelze proto předpokládat a hledat shodu odstínů mezi různými vzorkovnicemi

a názvy. Případná podobnost některých odstínů je pouze náhodná a ojedinělá. Ani každá bílá (nebo černá) podle různých vzorkovnic není stejná a platí pořekadlo – “není bílá jako bílá”. Pro rozhodování při výběru odstínů nebo při jejich porovnání je potřebné se řídit konkrétní vzorkovnicí

a vzájemným porovnáním.

NENÍ BÍLÁ JAKO BÍLÁ