U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Plyn i bez plynovodu

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor: – jt –

Pro zájemce o plynové topení v domech, do kterých plyn dosud zaveden není, případně z různých důvodů ani nebude, existuje dobrá alternativa – zkapalněné uhlovodíky propan nebo propan-butan. Plyn je uskladněn v tlakovém zásobníku u domu nebo v zahradě a je doplňován z autocisterny, která k pozemku přijede asi dvakrát do roka.Na plynový zásobník je potřeba najít dostatečně velký prostor. Například kruh o průměru asi 3 metry zahrnuje i ochranné pásmo. Zásobník může být umístěn nad zemí, zapuštěn napůl v zemi, nebo zcela ukryt pod zemí, takže vidíme jen víko o průměru přibližně 80 cm. Poslední varianta téměř neruší vzhled zahrady, ale je nejdražší. Důležitá je dobrá příjezdová cesta. Přes chatrnou dřevěnou lávku autocisterna zřejmě nepřejede, ale pokud k vám dojede například auto popelářů, nemáte problém. Dopravu do hůře přístupných lokalit řeší někteří dodavatelé použitím cisteren s pohonem na všechna čtyři kola. Zásobník si od dodavatelů plynu můžete koupit, nebo jen pronajmout, což je pro uživatele výhodnější. Ušetřit se dá i tak, že si pronajmete starší zásobník (repasovaný), nebo koupíte plyn do zásoby v létě, kdy je asi o 10-15 % levnější. Výhodnější je proto větší zásobník. Novinkou je propojení tohoto způsobu vytápění se solárním kolektorem. Zvláště výhodné je to při vysoké spotřebě teplé užitkové vody a ohřevu vody v bazénu. I když zásobník doplňujete jen dvakrát do roka, nemusíte obvykle zaplatit za celé dodané množství plynu najednou. Během roku se platí jen dohodnutá záloha a na konci roku je provedeno vyúčtování.

FOTO – Ze zcela zapuštěného zásobníku vidíme jen víko nádrže. Také polozapuštěná nádrž se dá přijatelně zakomponovat do zahrady za domem

Plyn i bez plynovodu