Tradiční materiály v nových souvislostech

Inspirací pro tuto dvoustranu našeho speciálu je dům hodně netradiční, ačkoliv se nazývá Škola tradičních umění.

Masivní skelet dodalo tesařství Tomáše Kubala z Vyššího Brodu. Diagonály objekt zavětrují, zvyšují tuhost i stabilitu objektu při zatížení větrem

Jde o dřevostavbu čtvercového půdorysu se střechou tvaru jehlanu, která je umístěna v pražském sídlišti Stodůlky.

V místnosti určené výuce kaligrafie bylo nutné zajistit osvětlení 400 luxů, jako pro každou školu. Proto jsou svítidla tak velká. Trámy stropu jsou smrkové, lepené, podlaha z borovice je opatřena olejem Kreidezeit

Odehrávají se tu kurzy kaligrafie, čajové obřady, meditace a různé pohybové aktivity východních kultur.

Při jeho projektování i stavbě jsme s Josefem Mádlem, představeným kláštera, který dům provozuje, dbali na maximální využití ekologických přírodních materiálů.

TEXT A FOTO: NG. ARCH. KAREL DOUBNER

Tradiční materiály v nových souvislostech

Tradiční materiály v nových souvislostech