Jak chránit neobydlené objekty

Specifickou kategorií je zabezpečení neobydlených nebo dokonce vybydlených objektů, teda starých chalup nebo ruin, které na svoji rekonstrukci teprve čekají, ale také staveb a stavenišť.

Do ochrany takových staveb lidé zpravidla nechtějí příliš investovat, ale i na jejich zabezpečení je nutné myslet hned z několika důvodů.

Po návštěvě zlodějů mohou z takových objektů mizet kovové části výbavy, trámy, kameny ze zdí, případně další zbytky původní výbavy. Škodu mohou napáchat i zloději, kteří jsou schopni sebrat důležité součásti stavby a porušit tak její statiku. O vandalech, po kterých zbydou kvanta odpadků a celá řada dalších nepříjemných překvapení ani nemluvě. U staveb, které teprve čeká rekonstrukce, se často počítá s využitím původních materiálů a je proto důležité zajistit, abyste o ně nepřišli ještě dříve, než práce na rekonstrukci vůbec začnou.

Opuštěný objekt by neměl lákat ke vstupu už na první pohled

Ukažte, že má majitele

Snažte se především vzbudit dojem, že objekt má svého majitele, kterému není lhostejný. Vnější zdi nesmí krášlit černé skládky zarůstající kopřivami ani na hromadě naházené staré větve bezu z poslední prořezávky, která proběhla před pěti lety. Sekejte trávník, odklízejte odpadky naházejte do pytlů, ostatní nepořádek, jako větve, suť nebo zbytky stavebního materiálu zkuste snést na jedno místo nebo je ukryjte do objektu.

Pokud má objekt vlastní plot, zkuste ho v nejvyšší možné míře vyspravit. Poražené plaňky narovnejte a zpevněte, pomoci může drát, který střídavě propletete nad a pod spojovacím břevnem. V případě drátěného pletiva zcela zrezivělé části vyměňte. Branku opatřete visacím zámkem, ideálně takovým, který bude budit respekt. Přestože je jeho role čistě formální, jasně deklaruje, že to se zabezpečením myslíte vážně. Vjezdová vrata spojte řetězem a taktéž opatřete visacím zámkem.

Existuje řada způsobů jak zajistit věci na staveništi

Rozbitá okna zpravidla v tomto stavu nemovitosti nemá smysl zasklívat, takže zvažte, zda okno nezakrýt například impregnovanou dřevotřískovou deskou. Pokud jsou dveře do objektu bez vlastního zámku, pořiďte petlici a odolný visací zámek. Pokud se do objektu nedostanete příliš často, rozhodně volte takový, který něco vydrží. V případě, že vstupní dveře jsou dostatečně pevné včetně pantů a zárubní, uvažujte i o bezpečnostní vložce.
Při rozhodování, zda zabezpečovat anebo ne je třeba přihlédnout také k případným nárokům na pojišťovnu v případě náhrady způsobených škod. Budete totiž muset prokázat, že zloděj překonal při krádeži překážku, protože až poté lze přehodnotit kvalifikaci jeho činu na krádež vloupáním. To bude nezbytné především ve chvíli, kdy bude třeba bojovat o náhradu škody například za narušenou statiku způsobenou krádeží starých kovových podpěr, jejichž hodnota je jinak zanedbatelná.

 

Zlodějům se lhát může

Svou roli hrají i strategické prvky zabezpečení. Těmi mohou být třeba vzkazy pro zloděje, které můžete umístit na dveře. Informace o pravidelné kontrole objektu policí, případně zprávy o tom, že v objektu není, co ukrást mohou mít jistý psychologický efekt. V případě, že to bude vzhledem k charakteru objektu uvěřitelné, můžete umístit na budovu informaci, že budovu nebo pozemek střeží pes. Tento trik mohou například majitelé rozestavěných budov, které již mají osazené dveře a okna, doplnit ještě vhodnými rekvizitami, například psí miskou na vodu, u které bude ležet řetěz s obojkem.

Zloděje lákají i kovy, kamenné prvky či původní zařízení

Pozor na to, že na různých cedulích tohoto typu je velmi poznat stárnutí.

Pokud objekt působí natolik zachovale, že by v něm mohla být zavedena elektřina, je na místě využít atrapy čidel nebo kamer. Jejich pořizovací cena není vysoká, ty pokročilejší modely mají například blikající diody napájené z baterie.

A jestliže v objektu elektřina skutečně je, pořiďte světla s čidlem, reagujícím na pohyb. Tato opatření můžete doplnit nálepkami o tom, že systém je napojen na pult centrální ochrany.

U rozestavěných, a tudíž často poměrně snadno přístupných objektů věnujte mimořádnou pozornost i ochraně už navezeného materiálu, nářadí i techniky.

Stavební stroje, ale třeba také radiátory, kotle a podobná zařízení uchyťte do země například xboxem s řetězem. Řetěz lze v tomto případě překonat pouze pomocí úhlové brusky, a i to je poměrně obtížné. Stejným způsobem je možné zajistit také přívěsný vozík.

 

Požádejte o pomoc

Jakmile je objekt na samotě nebo tam, kde případná přítomnost zlodějů nevyvolá ničí pozornost, nebude žádný z výše zmíněných kroků příliš platný. V takovém případě je třeba spolehnout se na kontrolu sousedů, kteří budou ochotní objekt občas navštívit. A pokud je do civilizace opravdu daleko, nebojte se oslovit ani místní myslivce nebo třeba včelaře a požádat je o občasnou zběžnou kontrolu a případné podání zprávy. Na dveře objektu je také možné umístit vzkaz, s prosbou, aby vám kolemjdoucí v případě vyražených dveří nebo rozbitých oken poslali esemesku. Tím ovšem upozorníte, že v objektu zpravidla nikdo není, takže je nutné zvážit, zda by takové opatření nebylo spíše kontraproduktivní.

Jak chránit neobydlené objekty