Hvězda obce České Libchavy? Obecní úřad se střechou STAR!

Rubrika: Market

České Libchavy je obec v okrese Ústí nad Orlicí, ve které žije přes 600 obyvatel. Historie obce sahá do začátku 13. století. V doložených pramenech byla zdejší lokalita lesa u potoka pojmenována „Nalubhave“ což pravděpodobně znamená „Na Libchavě“. Tento název vycházel ze staročeského přídavného jména „libý“, což znamenalo pěkný, milý. První osadníci měli z tohoto místa tedy libý dojem. Ale i současní obyvatelé mají být právem na co pyšní. V obci se nachází památkově chráněný římsko-katolický kostel sv. Víta, naučná stezka, víceúčelové hřiště a také nově zrekonstruovaný obecní úřad, který tvoří centrum místního života.

Záměr stavby obecního úřadu v Českých Libchavách původně počítal s kombinací moderní přístavby a rekonstrukce původní farní budovy. Zastupitelstvo obce České Libchavy zakoupilo před více než 15 lety římskokatolickou faru v centru obce se záměrem její přestavby na nový obecní úřad. Jak se však ukázalo, záchrana dvě stě let starého objektu by stála obec mimořádné úsilí i prostředky. Dřevěné konstrukce fary byly napadané dřevomorkou. Při přestavbě by se prakticky muselo zachovat jen obvodové zdivo, i to však nebylo v nejlepší kondici. Po dlouhých debatách s odborníky a besedách s místními obyvateli se zastupitelé přiklonili k demolici původního objektu a výstavbě zcela nové a po všech stránkách funkční budovy.

Obecní úřad v obci České Libchavy

Autoři projektu chtěli navázat na tradiční venkovský styl a zároveň jej zkombinovat s moderní architekturou. Projektanti z architektonického studia AG Atelier, s.r.o. dostali za úkol navrhnout hlavní budovu úřadu tak, aby se co nejvíce podobala původnímu objektu fary. A povedlo se. K autentickému vzhledu nové stavby přispěla i valbová střecha, která byla pro farní budovy typická. Tvar střechy byl ještě umocněn volbou betonové střešní krytiny Tegalit STAR z portfolia značky BMI BRAMAC. Výběr odstínu a profilu použité krytiny stylově zohledňoval nedaleko stojící barokní kostel sv. Víta.

Obecní úřad v obci České Libchavy

Betonová taška Tegalit STAR má rovný profil a čisté, geometrické linie, které obzvlášť vynikají v ploše střechy. S oblibou ji využívají architekti u moderních novostaveb, ale také u rekonstrukcí původní zástavby, neboť krytina v ebenově černém odstínu evokuje šindele. „Zaujal nás její minimalistický tvar a atraktivní povrch, ale také ebenově černý odstín. S projektanty jsme se navíc shodli, že design krytiny bude ladit s krytinou použitou na našem kostele,“ vysvětluje starosta obce České Libchavy Jan Krčmář. Použití tašky na budově úřadu v Českých Libchavách tak dokonale plní svůj účel: na straně jedné působí nové sídlo obecního úřadu jako autentická replika staré fary, na straně druhé tato taška dokonale sedne k moderní, prosklené přístavbě se sedlovou střechou, která vznikla v prostoru za hlavní budovou.

Obecní úřad v obci České Libchavy

Zadní trakt se společenským sálem stojí na místě, kde se dříve nacházely hospodářské budovy fary. Objekt je samostatně využitelný, otevřený směrem do vnitřního nádvoří i do zahrady. Dnes již třetím rokem slouží pro potřeby obecních záležitostí, občanům k oslavám životních jubileí, vítání občánků nebo místním spolkům, které pořádají akce pro veřejnost. Bezbariérová přístavba úřadu má jednoduchý půdorys a díky velkým proskleným plochám působí velmi vzdušným a světlým dojmem. K tepelnému komfortu přispívá mimo jiné střešní skladba zahrnující nadkrokevní izolaci a betonové střešní tašky vyráběné technologií STAR. Tyto tašky mají do svého povrchu integrované speciální pigmenty, které odráží část infračerveného záření a tím omezují přehřívání střechy a podkroví.

Obecní úřad v obci České Libchavy

Obecní úřad v Českých Libchavách je důkazem, že v architektuře lze vkusně kombinovat vesnickou zástavbu s moderním stavebním stylem. Zachránit původní faru se sice nepodařilo, ale projektanti dokázali vtisknout jejího ducha do nového projektu. A navíc díky moderním technologiím teď poskytuje obecní úřad mnohem větší komfort, než by se dosáhlo původně zamýšlenou rekonstrukcí. Nové dispozice nyní slouží místním obyvatelům nejen vyřizování úředních záležitostí a zasedání zastupitelstva, ale také ke společenským setkáváním. A tak genius loci obce zůstal zachován, centrem zdejšího života však již není fara, ale moderní obecní úřad.

Komerční prezentace

Hvězda obce České Libchavy? Obecní úřad se střechou STAR!