U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Hrázdění je levné a dekorativní

Kategorie: Stavba | Autor: rab

Hrázdění patří vedle roubení k tradičním stavebním konstrukcím na našem území. Objevuje se na středověkých hradech, městských domech i lidových stavbách. Hrázděná konstrukce byla oblíbená především kvůli výrazné úspoře dřeva oproti roubeným stavbám, pro svou nižší hmotnost dovolující stavět až několikapatrové domy a v neposlední řadě i pro svou vysokou dekorativnost.

V podobě, v jaké jej známe dodnes, pronikl tento způsob stavění do Čech ve středověku ze západní Evropy. Hrázdění převládalo u patrových staveb v oblasti celého Podkrušnohoří, z Chebska pokračovalo přes Ústecko, Děčínsko a Lužické hory až do Frýdlantského výběžku. V oblasti Českého středohoří a Kokořínska docházelo k zajímavé kom- binaci hrázděné, roubené a zděné konstrukce lidových staveb, která je tak metaforou pokojného soužití německého a českého živlu v tomto kraji. Na Slánsku se domy stavěly také pomocí hrázdění, neboť zde nebyl dostatek dřeva na roubené stavby ani dostatečně kvalitní kámen. Češi si tuto konstrukci pojmenovali po svém jako “lepenici” a schovávali ji pod omítku. Zajímavé je, že se u nás hrázděné zdivo neprosadilo (s výjimkou stodol, kůlen a jiných hospodářských staveb) do stěn přízemí obytných domů, ale jen do pater a štítů.

Odpovídá stavění národní mentalitě?

Za zmínku stojí teorie, přirovnávající způsob stavění k národní mentalitě. Zatímco západní prý vždy směřovala vzhůru k pokroku (proto vysoké vertikální konstrukce), ta východní zůstávala se svými horizontálně roubenými nízkými domy poněkud přízemní. Pravou příčinu odlišnosti stavebních kultur je však nutno spatřovat spíše v odlišných klimatických podmínkách a dostupnosti vyhovujících druhů dřeva jako stavebního materiálu. Vždyť zatímco západní Evropa odpradávna trpěla nedostatkem lesů nebo měla k dispozici jen tvrdé, nerovné a hlavně “krátké” dřevo listnatých stromů, Evropa střední a východní zůstávala velmi dlouho jen málo prostupným pralesem se dřevem převážně “dlouhým”, jehličnatým.

Hrázdění je levné a dekorativní