U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STUDNA U CHATY

Kategorie: Příloha plus – víkendový kurz | Autor:

Většina chat stojí v blízkosti řeky, rybníka nebo jezera. Voda ke koupání je jistě velmi příjemná. Horší je, když chybí dobrá voda k pití nebo k zavlažování. V chatových oblastech je vodovod výjimkou, proto stále více chatařů chce mít vlastní studnu. Podle názoru pana Horáka z pražské firmy OK-HO, která se mimo jiné zabývá i vrtáním studní, je v chatových oblastech nejvhodnějším řešením studna vrtaná. Je relativně levná, není problém s vytěženou horninou, zabere méně místa a poskytuje kvalitní vodu. Podle zkušeností pracovníků firmy OK-HO není obvykle v chatových oblastech potřeba udělat vrt “přesně” podle normy, postačuje “chatařský vrt” – ovšem provedený až po konzultaci s hydrogeologem, případně odborníkem z Báňského úřadu. I tomuto způsobu stavby studny je však nezbytné věnovat patřičnou pozornost, a to zejména úpravě vyústění (ČSN 755115). Musí se především dbát na dokonalé utěsnění jílem, na spádování povrchu směrem od studny a v nejbližším okolí vrtu musí být nepropustná dlažba. Zabrání se tím pronikání povrchové vody do studny a jejímu znečistění. Také se doporučuje vždy vystrojit celý vrt zárubnicemi. Vrt bez zárubnic, provedený v pevné hornině, se sice běžně nezavalí, ale několik úlomků kamene může po čase znemožnit vytažení ponorného čerpadla. Voda z vrtů bývá většinou kvalitní. Přes-to je vhodné po několikadenním čerpání nechat udělat její chemický a bakteriologický rozbor a podle výsledků případně zvolit způsob úpravy. Nejčastější závadou je nadměrná tvrdost a kyselost. Také zvýšený obsah železa, případně manganu, zhoršuje chuť vody, usazeniny ucpávají potrubí a jsou příčinou rezavých skvrn na zařízeních a na prádle. Příliš mnoho železa v pevnějších chemických vazbách se dá odstranit jen obtížně a nákladně. K jeho omezení však postačí tlakový filtr s náplní na bázi dolomitu, případně jen filtr mechanický. K odstranění škodlivosti dusičnanů jsou ke koupi speciální filtry s vložkou, která je neutralizuje. Mikrobiální znečištění vzniklé při stavbě studny se většinou odstraní intenzivním čerpáním. Nepostačí-li, užívá se dezinfekční přípravek na bázi chloru či stříbra. Pokud je však voda znečisťována trvale, jde s největší pravděpodobností o průsak z kontaminovaného zdroje, který je třeba vyhledat a zajistit. Tento případ však není u vrtaných studní častý.

Vyhledávání zdrojů podzemní vody, provádění vrtů (i pro tepelná čerpadla), vystrojování vrtů, provádění čerpacích zkoušek, zajištění rozborů vody.

Kontakt a informace: OK-HO s.r.o.,

Kociánova 1582,

155 00 Praha 5,

tel./fax 02/ 65 13 758, 0313/ 559006, 0606/821616,

tel.: 02/65 11 494

STUDNA U CHATY