U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dveře a okna v kamenných ostěních

Kategorie: Stavba | Autor: rab

Kamenná ostění oken a dveří mají dlouhou tradici. Již v době románské produkovaly kamenické hutě složitě konstruované a bohatě zdobené kamenné stavební prvky ať už z pískovce nebo žuly. Toto umění dosáhlo vrcholu v gotické architektuře zejména v prostředí církevním, šlechtickém i měšťanském. Později se začaly kamenné prvky objevovat i na lidových zděných stavbách bohatších sedláků, mlynářů, rychtářů. V 19. století bývala jednoduchá kamenná ostění i na venkově běžným stavebním prvkem. V současnosti můžeme při opravách starších objektů narazit na problém při výměně dožilých dveří, oken, okenic a jejich rámů, umístěných v kamenném ostění.

Upevnění oken a dveří do kamenných ostění je rozdílné od jiných konstrukcí především kvůli tvrdosti kamene, což však nemusí být velkou překážkou. V minulosti bylo nutné otvory potřebné pro uchycení závěsů dveří či oken pracně vysekávat ručně, dnes můžeme po-užít moderní nářadí – příklepové vrtačky, pneumatická kladiva, speciální tvrzené vrtáky a sekáče. Nemáme-li k dispozici vlastní pomůcky, není problém si je vypůjčit ve specializovaných půjčovnách stavebního nářadí. Při montáži dveří do kamenného ostění můžeme postupovat dvojím způsobem, odvislým od požadované funkce a těsnosti uzavíraného otvoru. Tam, kde není nutné trvat na dokonalém utěsnění, například u hospodářských objektů, sklepů a podobně, postačí usazení dveřních křídel pomocí kovových vratových závěsů na skoby upevněné přímo do kamene. Obvykle lze použít původní otvory po starých skobách, často jsou i původní skoby zachovány, postačí je jen očistit a nakonzervovat. Dříve se skoby do kamene upevňovaly pomocí olova, které se roztavené nalilo do vysekaného otvoru. Vznikl velmi pevný spoj, který na mnoha místech přetrval několik staletí. Olovo dnes můžeme nahradit cementovým tmelem. Od dveří a oken v obytných částech domů požadujeme těsnost, kterou je problematické u staršího nerovného kamenného ostění zajistit. Řešením je vsazení dalšího dřevěného rámu, který do kamene upevníme pomocí kvalitních hmoždinek a vrutů do předvrtaných otvorů, a po obvodu jej utěsníme pružným silikonovým tmelem. Do rámu pak vsadíme okna či dveře běžným způsobem. Vložení rámu mnohde usnadňuje jakási polodrážka v kamenném ostění, vybrání, do kterého zapadaly původní dveře a okna.   

DOPORUČENÍ

V některých prodejnách pro kutily jsou k dostání kovové vratové závěsy nikoliv s okem a skobou, ale s pantem, který je na části určené k připevnění vybaven několika předvrtanými otvory pro vruty. Ačkoliv tyto závěsy působí masivně a na první pohled i líbivě svou antikorozní úpravou, nelze je kromě malých dvířek či okenic doporučit, zvláště ne tam, kde chceme zavěsit dveře nebo vrata větších rozměrů a hmotnosti. V takovém případě není nad klasický kovářský výrobek s okem a skobou.

Dveře a okna v kamenných ostěních