U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Čistírny odpadních vod Topas

Kategorie: | Autor:

Domovní čistírny odpadních vod musí v prvé řadě zajistit dostatečnou kvalitu vyčištěné vody dle požadavků kladených zákony. Dále je vyžadována uživatelsky příjemná obsluha s nízkými pořizovacími a provozními náklady a jednoduchou instalací nejlépe tak, aby mohla být provedena zákazníkem samostatně. Veškerá uvedená kritéria splňují čistírny odpadních vod Topas. ČOV Topas jsou představiteli aktivačních čistíren, jejichž hlavní přednost spočívá ve zcela automatickém udržování optimální koncentrace kalu, což je nezbytná podmínka pro správnou činnost celého systému. U ČOV Topas byla tato problematika vyřešena prostřednictvím jednoduchých zařízení, zajištujících srovnatelné parametry čištění, jako je tomu u zahraničních výrobků s řídícími jednotkami, ovšem za podstatně nižší pořizovací cenu. Současně je však zajištěna uživatelsky příjemná obsluha výrobku nevyžadující zásahy ze strany uživatele ČOV. O výjimečnosti daného řešení mnohé napovídá i skutečnost, že je chráněno mezinárodním patentem. Další podstatnou předností čistíren Topas je jejich vhodnost pro instalace u rekreačních objektů s nepravidelným užíváním. Charakter provozu ČOV v době s přítokem odpadních vod a v době bez přítoku je nastavován zcela automaticky bez nároku na zásah ze strany uživatele, pouze s ohledem na aktuální množství odpadních vod v čistírně. ČOV Topas jsou vyráběny již více jak 8 let a v současné době zaujímají přední místo na trhu v oblasti čištění odpadních vod. O jejich kvalitě svědčí nejen vzrůstající objem prodeje, export do mnoha států, ale i ocenění získaná na mezinárodních výstavách (z posledních lze uvést GRAND PRIX ForArch Praha 2003). Pevně věříme, že o kvalitě našich výrobků budeme moci přesvědčit i Vás.

Čistírny odpadních vod Topas